WFTW Body: 

Nincs nagyobb dolog annál, minthogy véghezvihetitek Isten életetekre vonatkozó tökéletes tervét a földön. Azért imádkozom, hogy eszközök legyetek Isten kezében, hogy egy napon az életetek és a munkátok által használjon titeket az Ő egyháza építésére a világ valamelyik részén. A képzettségetek és a foglalkozásotok csak a földi életre elegendő, hogy ne függjetek másoktól a földi életetek szükségeit illetően. Az életre szóló elhívásotok azonban az, hogy Istennek éljetek. Ezért ne csináljatok a foglalkozásotokból bálványt.

Isten már megtervezte a földi életetek minden részletét. Ez magában foglalja a képzettségeteket - az iskola és az egyetem, ahová jelentkeztetek, és még azok a szakok is, amiket el fogtok végezni. Ő szuverén Úr mindezekben és biztosítja számotokra, hogy végül bekerüljetek a megfelelő foglalkozásokba. Tehát bizonyos helyzetben, ha a legjobb törekvésetek ellenére nem nyílt lehetőség és nem sikerült valamilyen képzésre bekerülni, amelyet vártatok vagy szerettetek volna, csak adjatok hálát az Úrnak érte. Évek múlva rá fogtok jönni, hogy Isten őrködött az életetek felett és szuverén módon irányította az életetek részleteit (jóllehet, ti nem vettétek észre), hogy az az út, amit kimunkált számotokra Isten, az valóban a legjobb terve volt számotokra. (Róma 8:28). Éljetek hit által Isten ezen igéje által.

Isten fő célja számotokra az, hogy az Ő tanúi legyetek - Jézusnak az életeteket átformáló hatása által - itt a földön. Ezért ne engedjétek, hogy elragadjanak földi ambíciók. Vegyétek komolyan az életet! Keressétek Isten tökéletes akaratát. Éljétek úgy az életeteket, hogy ne bánjátok meg, ahogyan éltetek, amikor végül az Úr elé álltok az ítélet napján. Ami azon az utolsó napon fontos lesz, az nem az „Érettségi átlagod" lesz, hanem „Isten dicsérete és jóváhagyása" (1 Kor. 4:5). Ekkor az itt elért pontszámotok fog számítani egyedül.

Isten ilyen csodálatos módon tervezi meg az életeteket. Erre jöttem rá ismét és ismét az életemben, ami arra késztet, hogy még teljesebb szívvel végezzem az Úr szolgálatát a jövőben, hogy „elnyerjem a megölt Bárány szenvedésének jutalmát." Ez volt a 18. századi morva (cseh) keresztyének mottója, akiknek a vezetője Zinzendorf gróf volt.

Azt a tökéletes tervet, amit Isten eltervezett az életetekre nem akadályozhatja meg semmiféle földi képzettségbeli hiányosság. Annak beteljesülése csak az alázatos magatartásotokon és a hiteteken múlik. Ezért mindig legyenek meg bennetek ezek az erények.

Közülünk senki sem képes úgy élni az életét, hogy ne kövessen el ostobaságokat. Bizonyságot tehetek a saját életem alapján, hogy Isten elnézte a butaságaimat, amiket elkövettem: amikor nem vagyok elég alázatos, hogy beismerjem a bűneimet. Ne másokat hibáztassunk, hanem hittel mondjuk ki: "Uram, annak ellenére, amit tettem, bízom a Te irgalmadban, hogy véghez fogod vinni az életemre vonatkozó tervedet". Sok hívő sosem mondja el ezeket a szavakat az Úrnak, mert elcsüggedtek a hibáik miatt, és nem bíznak Isten irgalmában. Így meggyalázzák Istent azzal, hogy kudarcaikat az Ő szuverén hatalma és irgalma fölé helyezik. Bíznotok kell Istenben és dicsőíteni az Ő nagy kegyelmét. Ekkor valóban szerencsés lesz az utad - minden év jobb lesz az előzőnél.