WFTW Body: 

Isten célja az, hogy Jézushoz hasonlóvá tegyen minket. Három fontos igevers van ezzel kapcsolatban, amelyek a következőkről szólnak:

  • Róma 8:28-29: A mi Atyánk külsőleg minden dologban együttmunkálkodik velünk, hogy elérjük ezt a célt.
  • 2 Korinthus 3:18: A Szent Szellem belülről tölt be, hogy e cél felé vezessen minket.
  • 1 János 3:2-3: Mindenki, aki reménykedik Krisztus eljövetelében, ezért a célért fog munkálkodni.

Ha meghalunk, a Krisztussal együtt bizonyára élni is fogunk Ő általa. Ha hiszünk Istenben, akkor azonosulunk „Jézus halálával," és meghalunk önmagunknak (hogy ne a saját élvezeteinket, megbecsülésünket, tekintélyünket, stb. keressük) azokban a helyzetekben, amelyeket Isten rendel el számunkra, hanem az isteni életet, amelyet Isten ad nekünk cserébe. Ez az isteni élet sokkal magasabb rendű lesz a halálba adott, romlott ádámi életünkhöz képest.

Jézus feltámadott élete minden bizonnyal sokkal magasabb rendű annál az életnél, amelyet mindannyian szüleinktől örököltünk, ezért készeknek kell lennünk halálba adni az ádámi életünket, hogy Isten Jézus életét adhassa nekünk (2 Timótheus 2:11; 2 Korinthus 4:10). Ahhoz hasonlítható ez, mintha egy koldus a konzervdobozban lévő néhány érmét elcserélné egy millió rúpiára, amelyet Isten ajánl fel neki. Csak a bolond utasítana el egy ilyen cserét, de a világ tele van ilyen bolondokkal. Ezért a földi életüket a kevés pénzükhöz (a romlott ádámi életükhöz) ragaszkodva fejezik be, holott felhasználhatnák arra a kísértéseiket, amelyekkel szembetalálják magukat a földön, hogy szellemileg meggazdagodjanak - isteni természet részesei legyenek. Nem csoda, hogy a Biblia csalárdnak nevezi a vágyainkat (Efézus 4:22), mert becsapnak minket azzal, hogy boldoggá tesznek!

Isten szeretetének két jele van: megdorgál és megbüntet amikor hibázunk, még akkor is, ha csak apró dolgokról van szó (Zsidó 12:5-8; Jelenések 3:19). Ez a bizonyítéka annak, hogy fiaként bánik velünk. Ha mi is ugyanazt a célt tűzzük ki magunknak, mint Isten, hogy Jézushoz hasonlókká váljunk, akkor Ő rendületlenül munkálkodni fog ezen. Istennek van egy terve az életünkre, és betölthetjük azt, ha teljes szívvel keressük Őt - különben nem. (Olvassátok el a Jeremiás 29:11-13-at ezzel kapcsolatban). Isten azokat jutalmazza meg, akik szorgalmasan keresik Őt (Zsidó 11:6 - KJV szerint). Mostantól fogva keressétek tehát szorgalmasan Őt.