WFTW Body: 

Bíznunk kell az Úrban mindenkor, mert Ő az, Aki segíteni fog rajtunk:

(1) hogy leküzdjünk minden hústesti vágyat,

(2) hogy véghezvigye a tervét az életünkben - minden megpróbáltatás közepette,

(3) hogy győztesek legyünk minden helyzetben, és

(4) hogy nyilvánvalóvá tegye a krisztusi értékeket minden gonoszsággal szemben.

Ha ezzel tisztában vagyunk, akkor sosem bátortalanodunk el.

Élő bizonyságnak kell lennünk egy hitetlen generáció és egy megalkuvó keresztyénség közepette, hogy egy szerető Atyánk van a mennyben, Aki csodákat tesz az életünkben. Istennek egy terve van az életedre. Ha tiszteled Őt mindennap, akkor meg fogod látni ezt a tervet. A megfelelő időben meg fogja nyitni a megfelelő ajtókat számodra minden területen - a közösség, a munkavállalás, a lakhatás és a házasság területén (ha eljön ezeknek az ideje). Azok, akik tisztelik Őt, minden területen a legjobbat kapják, függetlenül attól, hogy milyen osztályzatuk van az egyetemen, bármilyen is legyen a befolyásuk vagy lehetnek hiányos pénzügyi forrásaik, és akármilyen recesszió is van bármely országban.

Az ostobaság nagyon terjed a tizenévesek és a huszonévesek között. Egyedül Isten kegyelme tud megóvni attól, hogy olyan súlyos hibákat kövessetek el, amelyeknek egy életre szóló következményei lehetnek. Mindenkor Isten félelmében és nagyon körültekintően kell tehát élned.

Ne hagyd ki Isten életedre vonatkozó tervét! 19,5 éves voltam, amikor teljes szívvel odaszántam magam az Úrnak. Most, sok évvel később, örömmel nézhetek vissza, hogy Isten valami sokkal jobbat tett az életemmel, mint amit magamtól megtehettem volna, ha azt cselekszem, ami „jónak tűnhetett a saját szememben." Nem arról van szó, hogy sosem vétkeztem, sosem csináltam ostobaságot, vagy sosem követtem el hibákat ennyi év alatt. Mindezeket elkövettem - és nagyon szégyellem az ostobaságaimat és a baklövéseimet, ahogy most visszatekintek az életemre. Isten azonban irgalmas volt hozzám, és mindent eltörölt, és vezetett tovább. Azt hiszem, látta, hogy baklövéseim ellenére őszintén törekedtem az akaratának a teljesítésére. Megjutalmazza mindazokat, akik szorgalmasan keresik Őt, még akkor is, ha sok hibát követnek el. Biztos vagyok benne, hogy Istennek ugyanaz a jósága és irgalmassága követ majd téged is minden napodon (Zsoltár 23:6).

Kellemes meglepetések várnak rád, ha arra törekszel, hogy tiszteld Istent, mert akkor "Ő megpihen szerelmében, énekléssel örvendezik feletted." (Sofoniás 3:17- KJV). Ez magában foglalja a jövőd minden részletét - evilágit és szellemit egyaránt. Isten a legjobbat készíti el számodra, ha elhatározod, hogy életed minden napján tiszteled Őt. Mi nem úgy tervezzük a jövőnket, mint a világi emberek. Isten értünk munkálkodik, és különleges jutalmakban részesít minket, amelyeket nem érdemlünk meg, még olyan földi ügyekben is, mint a foglalkozás stb. Egyáltalán ne aggódjunk tehát a jövő miatt. Ahogy Jézus tanította nekünk, hogy szorongástól és feszültségtől mentesen éljünk meg minden egyes napot, mint az ég madarai. Dicsérjétek az Urat!

Pál a saját életét sem tartotta értékesnek, csak hogy örömmel fejezhesse be pályáját (Ap.csel. 20:24). Amikor a szülők iskolába adják gyermeküket, alig várják a napot, amikor befejezi az iskolát. Istennel is így van. Eltervezett számunkra egy életutat. Végig kell járnunk az utat, amelyet Isten kijelölt számunkra a földön. Földi életünk során követhetünk el hibákat, baklövéseket, sőt esztelenül elvesztegethetjük az időt. Szerencsére azonban ezek csak olyanok lesznek, mint azok a hibák, amelyeket mindannyian elkövettünk a matematikában, amikor hibáztunk az iskolában. Istennek tökéletes terve van számunkra - olyan fontos ügyekben, mint a munkavállalás, a házasság stb. Mindez azonban csak akkor válhat valóra, ha az Ő akaratát szentségben visszük véghez. Ha teljes szívvel törekszünk a szentségre, Isten gondoskodik róla, hogy minden más földi dologban is beteljesüljön az életünkre vonatkozó terve.