WFTW Body: 

Amikor Isten Ádámot teremtette, és Ádám életre kelt, kinyitotta a szemét. Ki volt az első személy, akit meglátott? Isten! Találkozott Istennel, beszélt Istennel. Nem volt felesége. Csak maga volt és Isten. Sokkal később kapott feleséget. Mit akart Isten tanítani ezzel Ádámnak? Egy nagyon egyszerű dolgot: "Én kell, hogy az első legyek az életedben mindenkor. Mielőtt meglátnád a feleségedet, előbb engem kell meglátnod. Értékesebbnek kell lennem számodra, mint a feleséged." Ezért Ádám eleinte magányos volt és Istennel volt közössége, mielőtt felesége lett volna.

Mit tanulunk meg ebből? Azt, hogy egész életedben, még ha 50 vagy 75 éve vagy is házas mindig Isten kell, hogy első legyen az életedben - minden nap. Sokan, ha szerelembe esnek, a feleséggel kezdik. Néhány esetben a szülők az elsők az életükben, de engedjétek meg, hogy erre később térjek vissza. Engedjétek meg, hogy most Éva megformálásáról beszéljek. Isten elaltatta Ádámot. Egy mély álomról beszél az 1 Mózes 2.21. Ádám fel sem ébredt, miután Isten kivette egy oldalbordáját és lezárta azt hússal, a bordából egy asszonyt formálva. Amint Isten kiformálta az asszonyt a bordából, életet lehelt bele. Évának kinyílt a szeme, és kit látott meg elsőnek? Nem Ádámot!

Nem is tudott Ádám létezéséről. Azt gondolta, hogy ő volt az egyetlen teremtett ember. Nem tudott semmit Ádámról. A szeme kinyílt és Istent látta, pontosan úgy, ahogyan Ádám a teremtésekor. Ádám még valahol a kertben volt, mélyen aludt, nem tudott Éva létezéséről és Éve sem Ádám létezéséről. Éva is Istennel találkozott először. Isten volt az első, aki beszélt hozzá és csak sokkal később vitte oda Évát Ádámhoz. Tehát mit próbált Isten Évának megtanítani? Ugyanazt, amit Ádámnak. "Én kell, hogy az első legyek az életedben. Közösségben kell lenned Velem, mielőtt közösségben leszel a férjeddel"

Értitek? Isten terve egy nagyszerű házasság. Ádámnak közösségben kellett lennie Istennel, mielőtt közössége lett volna Évával és Évának közösségben kellett lennie Istennel, mielőtt közösségben lett volna Ádámmal. Erről van itt szó. Kezdetektől ez volt Isten terve a házassággal kapcsolatban. Amikor Isten van egyedül a férj és a feleség között, amikor minden egyes személy és a házastárs azt keresi, hogy az Urat tegye az első helyre az életében, tudod mi fog történni? Eggyé válnak. Isten a legerősebb egyesítő erő a világmindenségben. Amikor Isten köt össze két embert, lehetetlen, hogy bárki vagy bármi szétválassza őket: sem a gonosz, sem a démonok, sem a körülmények, sem a szegénység, sem az egész világ, sőt még a halál sem.

Amikor nem Isten az, aki összeköti az embereket, akkor más erő tartja őket együtt, de azok az erők nem olyan erősek. Nem tudom láttad-e már a Favicol ragasztó reklámját? Az egyik reklámhirdetésben néhány Favicol palack látható, ahol két dolog van összeragasztva. Az egyik oldalon egy elefánt próbálja húzni és nem tudja szétszakítani. Amikor a férjet és a feleséget Isten köti össze, az még ennél is erősebb. Még az elefánt sem képes elszakítani őket egymástól; a démonok sem tudják elszakítani őket, az emberek sem tudják elszakítani őket, de ehhez Isten kell, hogy közöttük legyen. Isten sokkal nagyobb összekötő erő, mint a Fevicol, vagy az Araldite, vagy más szuperragasztók. Ha Isten van a férj és a feleség között, Ő olyan erősen összeköti őket, hogy semmi sem képes szétválasztani őket.

Ezért nagyon óvatosnak kell lenned, és nem szabad megengedni, hogy mint férjnek és feleségnek, ill. mint feleségnek és férjnek, bármi közétek álljon, csak egyedül Isten. Mi az összekötő erő sok házasságban a fiataloknál? Nagyon gyakran a jó külső. Egy fiúnak azért tetszik egy lány, mert jól néz ki. Az, hogy valaki jól néz ki, az nem elég ahhoz, hogy egyben tartson egy házasságot 50 évig. Nézd meg azokat a házasságokat, ahol az emberek megházasodtak valakivel, aki jól nézett ki és három hónap után már harcolnak egymással. A tetszetős külső nem fog együtt tartani egy házaspárt. Nem vagyok a tetszetős külső ellen, hogy egy jól kinéző lányt vegyünk feleségül, de nem ez a fő szempont, mert az sosem fog együtt tartani egy házasságot. Milyen szempont szerint választanak a lányok férjet? Jó munka, jó család és sok pénz. Gondolod, hogy ezek egyben fognak tartani egy házasságot? Soha! Néhány fiú azért vesz el egy lányt, mert nagy hozománya van. Az sem fog egyben tartani egy házasságot, lehetetlen.

Az a mód, ahogyan Isten tette azt a kezdetekben, az fog egyben tartani egy házasságot, ahol az Úr az első, ahol minden személynek erősebb kapcsolata van Istennel, mint a másikkal. Más szavakkal, ha férj vagy ne azt keresd, hogy a feleséged hozzád ragaszkodjon a legerősebben, neki először az Úrhoz kell ragaszkodnia. Ha feleség vagy, akkor az Úr kell, hogy legyen az első a férjed ragaszkodásában, és neked a másodiknak kell lenned. Akik az Urat tették az első helyre, ők azok, akik világosságban járnak, ahogyan arról a Biblia az 1 János 1.7-ben beszél: "ha világosságban járunk, ahogyan Isten a világosság" akkor "közösségünk van egymással", és a kettő egy lesz.

Nos, mik azok a dolgok, amik a férj és a feleség közé tudnak állni? Lehetnek a szülők. Az 1 Mózes 2.24 mondja:"egy férfinek el kell hagynia az apját és az anyját és ragaszkodnia a feleségéhez, mert csak akkor válhatnak egy testté". Figyeljük meg ismét, amit ez az ige mond: „el kell hagynod valakit és csak azt követően tudsz ragaszkodni valaki máshoz". Ha megpróbálsz ragaszkodni elhagyás nélkül, sohasem leszel képes eggyé válni. Ez meglepő? Ez egy parancsolat számunkra a Szentírásban, mielőtt a bűn bejött volna a világba: hagyjátok el az apát és az anyát! Szeretnélek megkérdezni titeket, akik házasok vagytok: elhagytátok az apátokat és az anyátokat? Ez nem fizikai elhagyást jelent. Minden lehetséges módon gondoskodjatok róluk, viseljétek gondjukat halálukig. Ezt meg kell tennünk. Tisztelnünk kell a szüleinket, de ne engedjétek meg nekik, hogy közétek álljanak és beavatkozzanak a házas életetekbe. Érzelmileg el kell szakadni tőlük. Sok éven keresztül felneveltek titeket és ez jó, most azonban házasok vagytok és el kell szakadnotok tőlük. Mivel sok férfi nem szakad el érzelmileg a szüleitől, ezért sok zavar van a házas életükben. Sok feleség érzelmileg nem szakad el a szüleitől és ezért nem képes eggyé válni a férjével. Ez egy tragédia.

Nem az Úr az első, mert ott vannak a szüleik közöttük, akik beavatkoznak az életükbe. Néha a fontos munka az, ami bejön és közé áll a házasfeleknek. Bármi más, mint Isten; lehet az pénz, a sok dologgal való elfoglaltság, lehetnek azok a gyermekeid is, akik a férj és a feleség közé állnak. Ez gyakran megtörténik, de nem kellene, hogy így legyen. Mi a megoldás a boldog házasságra? Tedd az Urat az első helyre minden helyzetben, járj világosságban, vizsgáld meg magad és meg fogod találni az összekötő erőt közted és a házastársad között, és a házasságodat senki és semmi sem képes szétszakítani.