WFTW Body: 

Semmi sem akadályozhatja meg Istent abban, hogy az akarata beteljesedjen az életedben - minden részletet tekintve - ha Isten királyságát keresed először, és ha egyedül Istennek akarsz tetszeni, mert minden hatalom a földön a mi Urunk kezében van. Jézus Pilátus előtt két fontos kijelentést tett:

  • „Az én királyságom nem e világból való" (és ezért nem földi dolgokért küzdök) (János 18:36).
  • „Semmi hatalmad nem volna felettem, ha az én Atyám nem engedné meg neked." (János 19:11).

Erre a két kijelentésre emlékeztette Pál Timótheust, amikor azt mondta neki, hogy legyen az Úr jó tanúbizonysága (1Timótheus 6:13-14) .

Ez a kijelentés az, amit én is mondok Istennek, a Sátánnak és az embereknek, amikor nehéz helyzetben vagyok, és nehéz emberekkel nézek szembe.

Csak akkor őrizheted meg folyamatosan a nyugalmadat, ha nincs bálvány az életedben. Jó munka, ház és földi kényelem bálvánnyá válhat sok keresztyén számára, ami semmivel sem jobb a fa - és kőbálványok imádatánál! Sok keresztyén mégsem érti ezt meg. Még azok a szellemi ajándékok is (mint egy szolgálat), amit Isten adott, bálvánnyá válhatnak, mint Izsák Ábrahámnak. Csak ha egyedül Isten a minden számunkra, és ha valóban szívből mondjuk az Úrnak, „Uram, semmire és senkire sem vágyom a földön rajtad kívül" (Zsoltár 73:25), csak akkor mondhatjuk el, hogy szabadok vagyunk a bálványoktól és elkezdhetjük dicsérni az Urat. Azért imádkozom, hogy mindannyian szabaduljatok meg minden bálványtól, és egyedül az Urat dicsőítsétek.

Bizodalmunkat és meggyőződésünket mindig egyedül Istenbe kell vetni - és sosem emberekbe, nehogy a Jeremiás 17:5-6-ban említett átok tönkretegyen minket: „Így szól az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve! Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, sovány és lakhatatlan földön."

Az igazi gazdagságot nem pénzben vagy vagyonban kell mérni, hanem az Úr megismerésében, amely kudarcokon és mély próbatételeken keresztül jön létre. A Jeremiás 9:23-24-ben ezt mondja az Úr:

„Ne sütkérezzen a bölcs a bölcsességében, a hatalmas az erejében, a gazdag a gazdagságában. Egyedül ezzel dicsekedjenek: Hogy valóban ismernek engem, és megértik, hogy én vagyok az Úr, akinek szeretete állhatatos, és szeretem, hogy így legyen."

Végső soron ez az egyetlen dolog, ami értéket képvisel. Minden, amit a világ kínál szemét ehhez képest. Minél hamarabb felfedezzük ezt az igazságot, annál bölcsebbek leszünk.