WFTW Body: 

Az ószövetségi próféták Isten népének egy maradékáról beszéltek. Arról beszéltek, hogy szellemi hanyatlás idején Isten népe között lesznek néhányan, akik hűségesek maradnak Istenhez. A próféták feladata a szellemi hanyatlás megszüntetése volt.

Pl. Hóseás szellemi házasságtörésről beszélt és Isten változatlan szeretetéről. Habakuk a hit harcáról és a hit győzelméről beszélt. Zakariás terhe Isten népének Babilonból Jeruzsálembe való kihozatala volt. Aggeus terhe a templom felépítése volt. Minden egyes prófétának Isten egy speciális terhet adott - de mindegyiküket foglalkoztatta az Isten népe közötti szentség hiánya.

A szentség és Isten változatlan szeretete minden prófétának a terhét képezte: Isten népének szentsége és Isten változatlan szeretete az Ő népe felé még akkor is, amikor szellemi házasságtörést követtek el és eltévelyedtek. Isten vágya mindig az volt, hogy helyreállítsa az Ő népét. Megbüntette őket, de a büntetést követően mindig helyre akarta állítani őket.

Az igazi prófétai szolgálóknak is így kell munkálkodniuk a gyülekezetekben. Az igazi próféták ma a gyülekezetekben szintén a szentség terhet fogják hordozni, mint az ószövetségi próféták Isten népe között, és őket is Isten változatlan, hosszútűrő és könyörületes szeretete fogja mozgatni, ami állandóan arra vágyik, hogy visszahozza Istenhez az embereket, egy igazi szentségre. Minden gyülekezetben kellene lenni prófétai szolgálónak, hogy a gyülekezet élő maradjon, és hogy úgy szolgáljanak Istennek, ahogyan kell.

Az a teher, amit Isten a szívedre helyezett, az szinte minden esetben jelzi azt a szolgálatot, amit Isten eltervezett a számodra. Ezért várj az Úrra, hogy adjon egy terhet neked. Ha teher nélkül szolgálod az Urat, egy idő után bele fogsz unni az Úr munkájába, és végül valószínűleg a pénzt, az emberek megbecsülését és az evilági jólétet fogod keresni. Szomorú, hogy sokan, akik azt állítják ma, hogy az Úr szolgái lennének, nem kaptak terhet Istentől a szolgálatukhoz.

Isten adhat egy embernek olyan terhet, hogy a gyermekek felé szolgáljon és másnak pedig az evangélium hirdetésének terhét. Ismét más kaphat olyan terhet, hogy tanítsa Isten népét. Isten különböző terheket ad Krisztus Teste különböző tagjainak. Nem kell utánoznunk senki szolgálatát vagy hordozni más terhét. Ne kényszerítsd rá másra a te terhedet, és ne engedd meg másnak sem, hogy átadja az ő terhét neked. Engedd, hogy Isten maga adjon neked egy terhet - az egyetlent, amit eltervezett számodra.

Minél mélyebb közösségbe kerülünk Istennel, annál inkább osztozunk az Ő terhében. Ha Isten evangélistának hívott el, együttérzést fog adni az elveszett lelkek felé. Ha Isten tanítónak hívott el, akkor együttérzést fog adni a tudatlan és megtévesztett hívők felé, akik nem tudnak belépni egy győzedelmes életbe. Nélkülözhetetlen az Isten szívével való közösség és az Ő terhének hordozása, ha teljesen be akarjuk tölteni a szolgálatunkat.

Sok ember rá akart engem venni, hogy az ő speciális szolgálatát végezzem - általában az evangelizálást. Az ilyen nyomásnak azonban mindig ellenálltam. Nem akarom, hogy olyan terhem legyen, amit Isten másnak adott. Isten egy speciális terhet adott nekem és eldöntöttem, hogy ez az a szolgálat, amit be fogok tölteni. A próféták sosem engedik meg senkinek, hogy eltérítsék őket attól a tehertől és szolgálattól, amit Isten adott nekik.

Ha egyáltalán nincs terhed, akkor oda kell menni Istenhez és kérni Őt, hogy adjon neked terhet. Neki világos feladata van számodra, amit be kell töltened Krisztus Testében és meg kell ismerned, hogy mi az.

Sok igehirdető egyik szolgálatból a másikba lép át - csatlakozva valamelyik keresztyén szervezethez, amely a legmagasabb fizetést ajánlja neki. Pl. elindulhatnak egy rádió-szolgálat látványos „terhével," ha azonban valamelyik gyerek-evangelizációs szervezet később egy magasabb fizetést ajánl nekik, hirtelen felveszik a gyermek-evangélizácó „terhét"! Valamivel később, ha egy keresztyén irodalmi szervezet még magasabb fizetést ajánl nekik, akkor a „terhük" hirtelen egy irodalmi szolgálatra változik! Az ilyen igehirdetők nem az Urat szolgálják. Az ilyen emberek egy vallásos babiloni „vállalkozás" részeseivé váltak.

Ha Isten egy terhet ad neked, nem adhatod azt fel csak azért, mert valamelyik szervezet nagyobb jövedelmet kínál neked.