WFTW Body: 

A Bírák 6. fejezetében arról olvasunk, hogy Isten elhívta Gedeont Izrael szabadítójának. "Az Úr szelleme Gedeonra szállt" (Bírák 6:34). A Szent Szellem Gedeonra szállt, és mint a ruha beborította őt. Azt követően, hogy Gedeont felkente a Szent Szellem, megfújta a trombitát, harcba indult és az Úr győzelmet adott neki. Gedeon azonban nem tartott ki az Úr iránti hűségében. Szomorú, hogy sok ember története hasonló, akik jól kezdték. Az izraeliták azt akarták, hogy Gedeon uralkodjon felettük, ő azonban azt mondta:

„Én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni rajtatok. Az Úr uralkodik ti felettetek!" (Bírák 8:23).

Ez nagyon szelleminek hangzik, de figyeljétek meg, hogy mit mondott a következő mondatában:

„Azután monda nékik Gedeon: Egyet kívánok csak tőletek, hogy adja nékem mindegyikőtök a zsákmányul ejtett fülönfüggőket; mert arany fülönfüggőik voltak azoknak, mivelhogy Izmaeliták voltak." (Bírák 8:24).

Így minden izmaelita neki adta a fülbevalóját és Gedeon összegyűjtött kb. 20 kg aranyat, és azon felül sok más ékszert és drága ruhát is (Bírák 8:26). Gedeon multimilliomos lett egyetlen nap alatt - csakúgy, mint sok igehirdető, aki milliomos lesz a tized és az adományok összegyűjtése után a hívőktől, és azt mind hazaviszi! Gedeon valamennyi aranyat felhasznált arra, hogy készítsen egy efódot, ami bálvánnyá vált, amit Izrael imádott. (Bírák 8:27). Ez a nagy ember tehát elbukott. Nem az számít, hogy valaki hogyan indult, hanem az számít, hogy egy ember életének a vége milyen. A jutalom minden versenyen azok számára jár, akik jól fejezik be és nem azoknak, akik jól indultak. (1 Kor. 9:24). A parancsolat azt mondja nekünk:

„Emlékezzetek meg az elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyeljetek az életük végére, és kövessétek a hitüket." (Zsidó 13:7).

Sokszor egy igehirdető, akit hatalmasan használt Isten kezdetben, elbukik, mint Gedeon, és az életét úgy fejezi be, hogy fut a pénz és a vagyon után! A felkenetésük elvesztését követően az utolsó napjaikat arany és fülbevalók gyűjtésével töltik a gyermekeiknek! Engedjétek meg, hogy azokhoz szóljak, akik jól indultak: Tanuljátok meg a leckét Gedeontól, nehogy néhány dolog megtörténjen veletek. Nem szolgálhatsz Istennek és a pénznek.

„Nem az számít, hogy hogyan indulsz, hanem az, hogy egy ember életének a vége milyen."

A Bírák 13-16-ig fejezetekben azt olvassuk, hogy Sámson egy hatalmas szabadító volt, de ugyanakkor a testi vágyainak és a szenvedélyének a rabja is. Pál azt mondja az 1 Kor.9:27-ben:

„Megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne váljak."

A Living Bible úgy magyarázza ezt a verset, hogy "arra kell rávenni a testemet, hogy azt tegye, amit tennie kell, és nem azt, amit akar." Ez azt jelenti, hogy arra kell rávenni a testünket, hogy a gyomrunk azt egye, amit ennie kell, és nem arra, hogy azt egyen, amit akar; annyit aludjon, amennyit kell, és nem annyit, amennyit akar. Ellenőrzés alatt kell tartani a szemünket, hogy csak azt lássa, amit látnia kell és nem azt, amit látni akar. Ellenőrzés alatt kell tartani a nyelvünket, hogy azt mondja, amit mondania kell, és ne azt mondja, amit akar. Ha nem tartjuk ellenőrzés alatt a testi vágyainkat, csodálatos üzeneteket hirdethetünk, az Úr mégis elvet az utolsó napon. Sok múlik tehát a testi vágyaink megfegyelmezésén. Ez az üzenet számunkra Sámson történetéből, akinek csodálatos szolgálata volt, ami sok ember számára áldás volt, de maga okozta a saját vesztét. Olyan sok igehirdető bukott el, mert egy csinos nő áldozatává vált. Ne hagyd, hogy megtévesszenek a szellemi ajándékok, amik működnek az ilyen embereknél, vagy az óriási szervezetük! Ha egy vezető bűnbe esik az sokkal súlyosabb dolog, mintha egy hétköznapi hívő esik bele ugyanabba a bűnbe! Akinek több adatik, attól többet is kérnek számon. Ha nem vagy hűséges a másik nemmel való kapcsolataidban, ne hozz szégyent Isten nevére azáltal, hogy vén vagy vezető akarsz lenni. Ne csapd be az embereket, hogy Isten szent embere vagy, miközben bűnben élsz. Isten úgyis napvilágra fogja hozni egy nap, ha így folytatod az életed. Gondolhatod, elég okos vagy, hogy elrejtsd a bűnödet az emberek előtt, de nem lehetsz elég okos, hogy elrejtsd Isten előtt. Le fog leplezni sokkal korábban, mint gondolod.

A Bírák 16-ban azt olvassuk, hogy Sámson elveszítette az erejét és megvakult a szemére. Amikor az igehirdetők a nők után futnak, ez történik velük: elveszítik a szellemi látásukat. Nem látnak többé tisztán. Még mindig evangéliumi lehet a tanításuk és ékesszóló az igehirdetésük, de a szellemi látásuk megszűnhet. Sámson szolgává vált; és dicsérte Istent, de eléggé józan volt az élete végén, hogy felismerje a bűnét. Megbánta és végül sok Filiszteust elpusztított a halálával (Bírák 16:23-31). Sámson története két oroszlán története - egy kívül és egy belül a szívében. Legyőzte a külső oroszlánt, de nem tudta legyőzni a belsőt. Ez arra tanít minket, hogy a szexuális vágy oroszlánja sokkal erősebb és sokkal félelmetesebb, mint bármi külső oroszlán. Mit tudsz tenni, ha egy oroszlánt látsz futni feléd az erdőben? Megfordulsz és elfutsz. Ugyanezt teszed akkor is, amikor a testi vágy közelít hozzád? A Biblia arra bátorít minket, hogy "kerüljük a paráznaságot" (1 Kor. 6:18). Ez az egyedüli mód, hogy győztesek lehessünk - ne menj soha olyan helyre, ahol ilyen kísértések vannak. Ne menj közelébe egyetlen asszonynak se, aki kísértésbe hoz. Kerüld a flörtölős asszonyokat, mint ahogy elkerülnéd az éhes oroszlánokat. Sámson az Ószövetség idején élt, ezért nem tekintheti senki példaképnek ma, figyelmen kívül hagyva az erkölcstelen életét. Sámson nem az Újszövetség, hanem a Golgota keresztje előtti időben élt. Ezért ma nem lehet példa számunkra úgy, mint Jézus, mindenekelőtt azért, mert Sámson nem fogadhatta be a Szent Szellemet, mint egy bennünk lakó Segítőt, amire nekünk lehetőségünk van. Az út a Szentek Szentjébe az Atyával való közösségre nem volt nyitva azokban a napokban. Sámson nem érezhette maga mögött egy istenfélő közösség áldását sem. Mi rendelkezünk mindezekkel ma. Ezért nekünk nem szabad elnézőeknek lennünk a bűnben való élettel szemben.