Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   A templom
WFTW Body: 

A Kolossé 2:2-ben Pál azt mondja:

„Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére."

A 'titok' szó néhányszor szerepel az Újszövetségben és egy olyan igazságra utal, amit csak akkor ismerhetsz meg, ha Isten kijelenti azt neked a Szent Szellem által.

Az 1 Kor. 2:9-10 Pál a következőt mondja:

„Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Szelleme által: mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is."

Csak két titok van a Bibliában, amit 'nagy' titoknak hív. Az egyik nagy titok, hogy Isten emberi testben jött el:

Nagy a kegyességnek a titka, Isten megjelent testben." (1 Tim. 3:16)

Ezt hívják az istenfélő élet titkának, vagy annak a titoknak, hogy hogyan éljünk istenfélő életet. A második nagy titok az egyházról, mint Krisztus testéről és menyasszonyáról szól. Az Efézus 5:31-32 ezt mondja:

"A kettő egy testté lesz. Ez egy nagy titok, de én Krisztusról és az egyházról beszélek."

Kijelentésre van szükségünk Istentől, ha meg akarjuk érteni, hogy Jézus testben jött el, hozzánk hasonló kísértések érték, de legyőzött minden kísértést. Hogyan tudjuk most az Ő nyomdokait követni, legyőzve a bűnt, és így építeni Krisztus testét másokkal együtt, akik ugyanúgy járnak? Az egyháznak, mint Krisztus testének építése a legnagyobb szolgálat, amit valaha is végezhetünk a földön. Ennél semmi sem nagyobb. Pál egész életét a gyülekezetek felépítésével töltötte.

Isten legnagyobb szolgái azok, akik Krisztussal együtt munkálkodnak egyháza építésén. Fontos, hogy istenfélő életet éljünk; de ez nem elég. Nekünk is azt kell tennünk, amit Pál tett: az egyházat építeni. Pál nem szociális munkával töltötte az életét. A szegények segítése a földi dolgokban jó, de ez nem teljesíti Isten örökkévaló szándékát. Ha az emberek életét kényelmesebbé teszed azzal, hogy csak oktatást és orvosi kezelést adsz nekik, azzal csak egyengeted a pokolba vezető útjukat! Korábban egy rögös úton mentek a pokolba, de te ezt az utat egy kicsit simábbá tetted. Pál rájött, hogy a szolgálatok közül a legfontosabb az, hogy az embereket Krisztushoz vezesse, istenfélő életre nevelje, majd együtt testté építse őket. Ez a legnagyszerűbb szolgálat, amit valaha is végezhetünk.

Tiszteljük mindazokat, akik szociális munkát végeznek és segítik a szegényeket Krisztus nevében. Isten áldja meg mindazokat, akiknek erre van elhívásuk. Pál azonban soha nem keveredett ebbe - annak ellenére, hogy az ő idejében is annyi szociális igény volt a világon. Akik segítik a szegényeket, olyan földi kitüntetéseket kaphatnak, mint a Nobel-békedíj. Jézus és Pál azonban soha nem nyerte volna el a Nobel-békedíjat. Senki nem ad Nobel-díjat azoknak, akik a gyülekezetet építik.

A Kolossé 4:17-ben olvashatunk egy csodálatos buzdítást, amelyet Pál ad Arkhippusnak:

"Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed!"

Ne törődj azokkal a szolgálatokkal, amelyeket Isten másoknak adott. Isten egy bizonyos szolgálatot adott neked. Koncentrálj arra, és teljesítsd bármi áron. Tedd oda a nevedet Arkhippus helyére, és vedd ezt a szívedhez szóló üzenetnek. Amikor fiatal voltam és olvastam ezt a verset, a nevemet odatettem Arkhippus helyére, és hallottam, hogy az Úr ezt mondja nekem:

"Vigyázz a szolgálatra, amelyet neked adtam, és teljesítsd azt. Ne térj el attól valami mást cselekedve."

Azt akarom mondani mindannyiótoknak, hogy ne tévedjetek mellékvágányra szociális munkát végezve, ha Isten a gyülekezet építésére hívott el benneteket. Ne ülj íróasztal mögé igazgatóként valamilyen keresztény szervezetben, ha Isten prófétai szolgálatra hívott el. Figyelj arra a szolgálatra, amelyet Isten adott neked, és teljesítsd azt!