Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Vallásos vagy szellemi
WFTW Body: 

Péter a következőket mondja:

„Ahogyan régen is voltak hamis próféták, úgy közöttetek is lesznek hamis tanítók. Ők

okos hazugságokat fognak mondani Istenről… sokan fogják követni a gonosz tanításukat, hogy semmi probléma a szexuális bűnnel és miattuk Krisztus és az Ő útjai gúny tárgyává válnak . Ezek a tanítók pénzsóvárságukban mindenfélét fognak mondani, hogy megszerezzék a pénzeteket ." (2 Péter 2.1-3) - Living Biblia fordítása).

Figyeljétek meg, hogy két fontos dolog van, amivel a hamis tanítók leleplezhetők: a szexuális bűn megtűrése és a pénz szeretete (2 Péter 2.2-3). Nem az igehirdetők tanításai azok, amikből meg tudjuk különböztetni a hamis tanítókat az igazitól. Nagyon sok tanító van, akinek a tanítása teljesen helytálló. Ha egy igehirdető a Gitából, a Koránból hirdeti nektek az igét, vagy azt mondja, hogy Jézus Krisztus nem Isten, egyetlen igazi keresztyént sem tévesztene meg. Ha azonban valaki a Bibliából a keresztyén hit minden alapvető tanítását hirdeti, a legtöbb keresztyén sohasem fogja felfedezni, hogy ő egy hamis tanító. Péter azonban azt mondja itt, hogy a hamis tanítók legfontosabb jellemzői a szexuális bűnökhöz való szabados (megengedő) hozzáállás és a pénz szeretete.

(2 Péter 2.2-3) A tekintetük teli van paráznasággal, ezért minden nőtestvért figyelmeztetek: "Legyetek óvatosak minden igehirdetővel, akinek a szeme nem tiszta, akinek a jelenlétében azt érzed, hogy vágyakozva néz rád. Legyél nagyon óvatos az ilyen igehirdetőkkel, ha kedves az életed. Az ilyen igehirdető egy hamis tanító. Mind a férfi, mind a nőtestvéreknek mondom, hogy legyetek éberek, ha bármelyik igehirdető a Szentírást idézve nyomást gyakorol rátok és arra buzdít, hogy adakozzatok a szolgálatára. Óvakodjatok az olyan igehirdetőktől, akik az evangélium hirdetése által gazdagodnak meg. A szexuális tisztátalanság és a pénz szeretete a két legfontosabb ismertető jegye a hamis tanítóknak. Ha nyitva tartjátok a szemeteket ezzel a két dologgal kapcsolatban, akkor sok hamis tanítótól menekültök meg.

A következő igékben Péter azt mondja, hogy Isten pontosan úgy fogja megbüntetni őket, mint

- a bukott angyalokat Noé idejében,

- az egész istentelen világot (kivéve Noé családját),

  • Sodoma és Gomora népét,

  • valamint Bálámot a hamis prófétát.

Éppen olyan szigorú büntetése lesz minden hamis tanítónak (2 Péter 2.4-16).

Noét az „igazság hirdetőjének" hívja (2 Péter 2.5). Istennek hasonló igehirdetőkre van szüksége ezekben az utolsó napokban, amelyek Noé napjaihoz fognak hasonlítani. Péter megismétli a két legfontosabb ismertető jegyét a hamis tanítóknak: a paráznaság (vagy házasságtörés) és a pénzsóvárság (2 Péter 2.14). Bálám szamara jobban ismerte Istent, mint a „ próféta". Így van ez a mai hamis tanítókkal is! Rosszabbak az állatoknál.

Ezek a hamis tanítók kezdetben ismerhették az igazság útját, de később letértek arról. (2 Péter 2.21). Olyanokká váltak, mint a sárban fetrengő disznó vagy a saját okádékát megevő kutya. (2 Péter 2.22). Sok hamis próféta és hamis tanító van ma a világban, akik kezdetben őszinte emberek voltak. Olyanok voltak, mint a megfürdött disznó, de Isten természete valójában sohasem vált a részükké.

Megmaradtak tiszta disznóknak és kutyáknak, mert Isten természete nem vált a részükké, nem változtak meg. Más szavakkal a tisztaságuk csupán képmutatás volt. Sohasem foglalkoztak a belső valójukkal, hogy mindennap Istennel járjanak. Így egy idő múlva visszamentek megenni, amit kihánytak, vissza a mocsokba.