WFTW Body: 

A Józsué 1:1-2 ezt írja: Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szóla az Úr Józsuénak, a Nún fiának, Mózes szolgájának, mondván: Mózes, az én szolgám meghalt; most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mind ez a nép arra a földre, amelyet én adok nekik, az Izrael fiainak. " Maga Isten volt az, aki felemelte és kinevezte Józsuét, hogy ő legyen a vezető Mózest követően. A vezetőséget nem lehet hatékonyan gyakorolni, ha Maga Isten nem nevezett ki minket arra a pozícióra. Az Úr azt mondta Józsuénak, hogy minden helyet, amelyet a talpa érint, neki fogja adni (Józsué 1:3), és hogy egy ember sem fog megállni előtte élete idejében (Józsué 1:5). Ez jelképezi azt az újszövetségi ígéretet, amelyet a Róma 6:14-ben kapunk: A bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt ." Kánaán földjét óriások uralták a múltban, de mindannyiukat legyőzték. Egyetlen bűn (bármilyen erős is legyen) sem lesz képes legyőzni minket. Ez Isten akarata számunkra. Józsuénak azonban be kellett tennie a lábát egy bizonyos földterületre, és kérnie kellett ezt az Úr Nevében, csak akkor lehetett az övé. Velünk is ez a helyzet. Hittel kell kérnünk az örökségünket. Ha nem ragadjuk meg Isten ígéreteit, hogy a miénk legyenek, soha nem fognak beteljesülni az életünkben.

Pál igényelte a jogait az evangéliumban Jézus Nevében, és ennek eredményeként dicsőséges életre jutott. Azt mondja a 2 Korinthus 2:14-ben, hogy „ hála legyen az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban ". „Mindig győztesen" - ez volt Pál diadalmi éneke - és ez lehet a mi énekünk is. A legtöbb keresztyén azonban soha nem lép be ebbe a győzedelmes életbe. Egyiptomból 600 000 izraelita jött ki, de csak ketten - Józsué és Káleb - léptek be Kánaánba. Nagyjából ugyanez az aránya (600 000-ből 2) azoknak a keresztyéneknek is, akik ma belépnek egy győztes életbe. Józsué és Káleb azért léptek be az ígéret földjére, mert ez volt a hozzáállásuk: „Ha Isten azt mondta nekünk, hogy foglaljuk el ezt a földet, akkor meg tudjuk tenni!" Ez a hit. A hit csak Isten ígéretét veszi figyelembe, nem pedig azokat a nehézségeket, amelyekkel szembenézünk. A többi izraelita azt mondta: „Ez lehetetlen. Az óriások olyan hatalmasak és erősek!" A keresztyének ma is lehetetlennek érzik, hogy legyőzzék a haragot, és a bűnös vágyakozást, mert ezek a bűnök olyan erősek, és olyan sokáig uralkodtak rajtuk. Az ilyen hívők egész életükben legyőzöttek maradnak, és (szellemi értelemben mondva) elvesznek a pusztában.

Az Úr így biztosította Józsuét: „Veled leszek." Ezért nem tudott egy ember sem megállni Józsué előtt. Nem úgy győzünk a bűn felett, hogy valamilyen tantételben hiszünk, vagy volt valamilyen megtapasztalásunk. Nem. Egyedül Isten állandó jelenléte, amely velünk van a Szelleme által, csak ez tud minket képessé tenni arra, hogy győztesek legyünk. Isten a mai keresztyénségben is ilyen vezetőket keres, akiket támogathat és jóváhagyhat, mert a szívük tiszta. Az Úr azt mondta Józsuénak: „Légy bátor és erős, mert te fogod ezeket az embereket bevezetni arra a földre, amelyet olyan sokáig birtokolt az ellenségük." (Józsué 1:6). Nem kell félnünk semmilyen bűntől. Menjünk, és mondjuk el Isten népének, hogy legyőzhetik a bűnt a testükben - azokban a testekben, amelyeket a bűn uralt hosszú évekig. Nem elég hitre jutni, és megkeresztelkedni a kétfajta keresztséggel - vérrel megjelölni az ajtófélfákat, átkelni a Vörös Tengeren, és beburkolózni a felhőbe. Ez csak a kezdet! Ez csak az első osztályos tananyag. Befejezzük vajon a gyerekeink taníttatását, miután sikeresen elvégezték az általános iskola első osztályát? Nem. A keresztyénségben azonban ez történik ma.

A felhőoszlop - a megkeresztelkedés Szent Szellemben - azért jött, hogy az ígéret földjére vezesse őket. Be kellett volna lépniük oda 2 év múlva, de mégsem léptek be 40 évig, mert a vezetőik hitetlenek voltak. „A hit hallásból van" (Róma 10:17). Ha a hívőket nem tanítják meg ezekre az igazságokra a keresztyén találkozókon, hogyan tudnának hinni? Akkor hogyan tudnak győzni a bűn felett?

Az Úr azt mondta Józsuénak: „ Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz! " (Józsué 1:7) Ha Isten Igéje azt mondja, „a bűn nem uralkodik rajtad" (Róma 6:14), hidd el, és valld meg! Ne térj el attól se jobbra, se balra. Ez azt jelenti, hogy ne csökkentsd le ennek az ígéretnek a „terjedelmét"! Ne korlátozd csak néhány bűnre! Ugyanakkor, ne tegyél úgy, mintha többet jelentene, mint amit mond. Ne mondd azt, hogy olyan tökéletesek lehetünk ezen a földön, amilyen Krisztus volt. Nem lehetünk bűntelenül tökéletesek ezen a földön. Nem ezt mondja ez az ígéret. Csak arra kapunk ígéretet, hogy legyőzhetjük azokat a dolgokat, amelyekről tudjuk, hogy bűnök (tudatos bűnök). Teljesen csak akkor lehetünk olyanok, mint Krisztus, amikor visszatér, ezt az 1 János 3:2 világosan elmondja. Ezért ne lépjünk túl a Szentírás keretein, de ne is higgyünk kevesebbet, mint amit a Szentírás megígér.