WFTW Body: 

A nagy megtévesztés napjaiban élünk és abban az időben, amire Jézus figyelmeztetett, hogy az emberekben meghidegül a szeretet és elárulják egymást (testvér a testvérét). Ezért nemcsak meg kell maradnunk a szeretetben mindenki felé, hanem bölcsnek is kell lennünk, hogy kerüljük az olyan embereket, akik hajlamosak az állandó harcra és vitatkozásra.

Keresztyénként sose cselekedjünk gonosz dolgot senkivel és sose harcoljunk emberekkel, de állandóan leplezzük le a hamis tanításokat.

„Nyissuk ki a szánkat minden szerencsétlen jogára, és védjük meg a szenvedők és rászorulók jogait." (Péld. 31:8-9).

Akhitófel tanácsára Dávid azért imádkozott, hogy Isten okozzon zavart a lázadó Absolon táborában (2 Sámuel 15:31) és Isten megválaszolta az imáját (2 Sámuel 17:23). Jézus azért imádkozott, hogy az Atya bocsásson meg azoknak, akik fájdalmat okoztak Neki, de kíméletlenül ítéletet mondott azok felett, akik fájdalmat okoztak másoknak (lásd a farizeusok kárhoztatását a Máté 23-ban).

És most néhány szó a bölcs szüzekről a példázatban:

Ha egyszer hallottuk egy példabeszéd értelmezését, akkor könnyen lehet, hogy elménk annyira belekapaszkodik abba az értelmezésbe, hogy az Úr sosem tud más magyarázatot adni arra. Néhány évvel ezelőtt az Urat kerestem, hogy szabadítson ki ebből a megkötöttségből, hogy megértsem a példabeszédet a szövegkörnyezetében - ez mindig a legjobb módja bármely példázat értelmezésének:

A Máté 24:12-ben Jézus azt mondta, hogy sokak szeretete meghidegül az utolsó napokban, de akik mindvégig állhatatosak maradnak (anélkül, hogy a szeretetük meghidegülne), megmenekülnek (bemennek Isten házába) - Máté 24:13. Ez után következik a szüzekről szóló példabeszéd: ötnek kialudtak a lámpásai, és öten mindvégig kitartottak és bementek a menyegzőbe (Máté 25). Tehát az olaj egyik jelentése, amelyről beszélt, a Szent Szellem által nekünk adott isteni szeretetre utal. Tehát ki kell tartanunk mindvégig az isteni szeretetben, ha be akarunk lépni Isten házába, amikor eljön a Vőlegény. Ezt jelenti a "tartalék olaj", amely a végsőkig táplálni fogja lámpáinkat.

Jézus azt mondta: „Ok nélkül gyűlöltek engem" (János 15:25) De viszonzásképpen minden ok nélkül szerette őket. Kövessük példáját és szeretetét mindvégig. Ellenkező esetben az „önmagunknak való meghalás" üres tanná válhat - ahogy sokak számára azzá vált, akik erről prédikálnak. Azt tapasztalom, hogy sok "hívőből", aki a kereszt útján való járásról beszél, nem csak a szeretet hiányzik, hanem az egyszerű emberi tisztesség és udvariasság is. Dicsekednek az úgynevezett "tiszta tanukkal ", de az életük bűzlik. Ha a tanunk valóban tiszta, akkor Krisztus szeretetének illata árad ki életünkből.

A 19. századi kvéker misszionárius, Stephen Grellet egyszer azt mondta: "Úgy gondolkodom, hogy csak egyszer élek ezen a világon. Ezért minden jót, amit megtehetek, vagy bármilyen kedvességet, amelyet bármely embertársam felé bemutathatok, meg akarom tenni most. Nem akarom halogatni és elhanyagolni, mert nem lesz lehetőségem még egyszer ezen az úton járni." Hadd bátorítsalak titeket azzal, hogy kövessétek ezt a tanácsot.