WFTW Body: 

A Zsidó 3:7-8 a következőkre figyelmeztet minket: „Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket." A Zsidó 3:12-ben pedig ezt olvassuk: „Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve." A levél írója figyelmezteti a szenteket, akik mennyei elhívás részesei, óvakodjanak attól, hogy a végén egy hitetlen és gonosz szívük legyen, és ne higgyék el, hogy Jézus pontosan olyan volt, mint ők. Csak ha már elegetek van a legyőzött életetekből, Isten akkor ki fogja jelenteni, hogy Jézus hozzátok hasonló testben jött el, hogy a példaképetek legyen. Régen egy teljesen legyőzött keresztyén voltam, és halálosan belefáradtam a legyőzött állapotomba. Sokszor kiáltottam Istenhez éjjel és nappal, és azt mondtam: „Uram, nem tudom mi a megoldás erre. Igehirdető vagyok, de a belső életemet tekintve legyőztek a bűneim. Legyőzött vagyok a gondolataimat, a beszédemet és a családi életemet illetően. Újjászülettem, bemerítkeztem, mégis legyőzött vagyok. Mutasd meg nekem, mit kell megértenem! Ekkor az Úr megmutatta nekem az istenfélelem titkát: Krisztus testben jött el és pontosan ugyanazokat a kísértéseket szenvedte el, mint én, és mégis tiszta életet élt. Teljes szívvel elhittem ezt, és ez megváltoztatta az életemet. A Zsidó 3:12 arra figyelmeztet minket, hogy ha hitetlen szívünk van, elszakadhatunk Istentől.

Ahhoz, hogy elkerüljük az elszakadást a következő vers egy lehetőséget kínál fel nekünk: „Bátorítsátok egymást minden nap, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által." (Zsidó 3:13). Nem tudjuk, hogy holnap mi fog történni, tehát tegyünk meg valamit ma. Bátorítsunk valakit ma. Buzdítsunk valakit ma. Ennek a fejezetnek a tükrében ez azt jelenti, hogy bátorítsunk valakit, hogy tekintsen Jézusra, aki hozzánk hasonlóvá vált.

Az elhívásunk mindennap az, hogy megdicsőítsük Jézust. A magaviseletünknek és a beszédünknek folyamatosan a következőt kell kifejeznie: „Tekints Jézusra! Milyen csodálatos Megmentő! Ő nemcsak megbocsátotta a bűneimet, hanem megváltoztatta az életemet is. Megváltoztatta a családi életemet, betöltött az Úr örömével, ezért mindig vidám vagyok. Elvette a halálfélelmemet. Tekints Jézusra!" Az életünk kell, hogy kihívás és bátorítás legyen mások számára minden nap. Amikor az emberek rád néznek, valamit meg kell látniuk Isten dicsőségéből rajtad.

A Zsidó 3:13 arra figyelmeztet minket, hogy elegendő csupán 24 óra arra, hogy visszaeső bűnösökké váljunk. Ezért kell mindennap buzdítani és bátorítani egymást. Krisztus testében felelősségünk van egymás felé. Káin ezt mondta: „Avagy őrizője vagyok én az én atyámfiának?" Krisztus testében azonban, a testvéreink őrizői vagyunk. Ha látod, hogy valaki elbukott, bátorítsd őt. Ha látsz valaki elesettet, emeld fel őt.

Ha nincs senki, hogy bátorítson és buzdítson téged, a Szent Szellem és a Biblia akkor is a rendelkezésedre áll. Pál apostol sokszor bátorított és buzdított engem személyesen a Bibliában leírt szavai által. Péter, Jakab és János is bátoríthat engem. Sokszor, ha nincsenek a közelemben testvérek, hogy bátorítsanak engem, ezek az apostolok jönnek hozzám a Biblia lapjain keresztül és bátorítanak engem. Nem csodálatos, hogy Péter, Pál és János ott lehet velünk a szobában és bátoríthatnak minket mindennap? Miért nem engeditek meg nekik, hogy bátorítsanak titeket? Miért tartjátok azokat elzárva a Bibliában?

A Bibliát többet kell olvasnotok, minden más Bibliáról szóló könyvnél. Nem érdekel, hogy a nagy bibliatanítók mit mondanak Péter, Pál és János írásairól. Közvetlenül akarom azokat hallani. Ezért én a Bibliát olvasom és nem a Bibliáról szóló könyveket.