WFTW Body: 

A Péld. 4:12 körülírva azt jelenti, hogy Isten lépésről-lépésre utat fog nyitni előtted. Nem kell tudnod, hogy mi van két lépéssel előtted. Csak tegyél meg egy lépést és akkor meg fogod látni, és akkor megteszed a következő lépést. Isten így fog vezetni téged. Lehet, hogy zárt ajtók fognak feltűnni előtted, de amikor megközelíted azokat, automatikusan meg fognak nyílni. Nem fognak azonban megnyílni mindaddig, míg nem közelíted meg azokat. Így fog Isten vezetni téged. Ezért ne habozz, és ne félj, ha egy zárt ajtót látsz magad előtt. Tedd meg az első lépést, és Isten mutatja neked, hogyan menj tovább. „Egy n yitott ajtót adtam elődbe, amelyet senki be nem zárhat." (Jel. 3:8)

A Péld. 4:18-ban meg van írva, hogy Isten egyre dicsőségesebbé teszi az utadat. Az újjászületést itt a napkeltéhez, Krisztus eljövetelét pedig a déli naphoz hasonlítja. Isten tökéletes akarata számodra az, hogy életed minden napján egyre inkább Krisztushoz válj hasonlóvá, az újjászületéstől egészen Krisztus visszajöveteléig. Ez az igazak útja - és ezen az úton haladva egyre több kinyilatkoztatást fogsz kapni Isten Igéjéből, egyre több világosságot az önző romlott életedről, és egyre több bölcsességet azokra a gyakorlati helyzetekre, amelyekkel szembekerülsz. Ha ezen az úton haladsz, soha nem fogsz visszacsúszni, ahogy a nap sem megy visszafelé az égen.

Isten mindenekelőtt arra hívott el minket, hogy az Ő imádói legyünk, ami azt jelenti, hogy egyedül Őutána vágyakozzunk. Ekkor ugyanúgy meg fogod látni Isten dicsőségét, ahogyan Ézsaiás is meglátta. Ézsaiás azonnal meglátta a saját bűnösségét is, és te is ugyanúgy meg fogod látni (Ézsaiás 6:1-5).

Legyél te is imádó, és tisztítsd meg életednek azokat a területeit, amelyek nem krisztusiak, amelyeket Isten feltár neked. Isten ezt követően minden nap egyre többet fog adni neked saját természetéből. Ha meglátjuk Jézus dicsőségét Isten Igéjében, a Szent Szellem a dicsőség egyre magasabb fokára változtat el minket, hogy dicsősége bennünk napról napra nagyobb legyen (2 Kor. 3:18). Más szóval, ha teljesen alávetjük magunkat a Szent Szellemnek, akkor az életünkön való kenet ma több lesz, mint néhány évvel ezelőtt volt, és sokkal több, mint 30 évvel ezelőtt.

Ha mindennap meg akarjuk cselekedni Isten akaratát, ki kell alakítanunk azt a szokást, hogy mindennap hallgatunk Istenre. Ahogy Jézus Máriáról mondta (Luk. 10:42), az egyetlen dolog, amire mindennél jobban szükségünk van az az, hogy figyeljünk az Ő szavára. A Biblia legelső fejezetében azt olvashatjuk, hogy Isten mindennap kibocsátotta az Ő Igéjét - és ennek eredményeként a föld apránként mindennap átalakult. Ha ebben az évben Krisztus hasonlatosságára akarunk elváltozni, akkor a legfontosabb, hogy mindennap meghalljuk Istent, és engedelmeskedjünk neki. A Biblia megértésének titka, hogy mindenekelőtt egy bensőséges kapcsolatot ápoljunk az Úrral. A Szent Szellem meg tudja magyarázni Isten Igéjének értelmét, amit Isten szelleme ihletett. Járj tehát Jézussal, ahogyan a korai tanítványok tették, és legyen benned vágy, hogy meghalld Őt, ahogy beszél hozzád. Akkor megnyílik a szemed, mint az övék, és a szíved lángra lobban, mint az övék.

Testünknek legtöbbet használt része, amit mindennap használunk, a nyelvünk. Jézus mások bátorítására használta a nyelvét, így az élet közvetítőjévé vált Isten kezében. Megnyugtató szavakat mondott a megfáradtaknak, amelyek megvidámították az ő megnehezült szellemüket. Az Ézsaiás 50:4 azt mondja nekünk, hogy Jézusnak azért volt megfelelő szava minden fáradt lélek számára, akikkel az útján találkozott, mert naponta hallotta az Atyja hangját. Mi is ilyen áldásos szolgálatban lehetünk a körülöttünk lévő megfáradt lelkek felé nap mint nap, ha megszokjuk, hogy mindennap hallgatunk Istenre. Ha elutasítunk minden haszontalan szó kimondását - és úgy döntünk, hogy csak értékes szavakat mondunk ki a mindennapi beszélgetésünk során, akkor Isten megadja nekünk a szót, és a szájává tesz minket - ahogyan Jeremiással tette (Jeremiás 15:19).