WFTW Body: 

Pál a 2 Kor. 4:2-ben a következőt mondja:

"Lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt."

Soha nem juthatunk be Isten nyugalmába, ha bármi becstelenség vagy ravaszság van az életünkben. Régen volt egy-két testvér, akik csatlakoztak hozzánk (mára már lemaradoztak), kik nagy ajándékokkal és intelligenciával rendelkeztek. Azonban nagyon ravaszok is voltak. Isten nem használhatja az ajándékkal rendelkező intelligens embereket, csak ha őszinték, becsületesek és alázatosak. Isten a ravasz embereket a saját ravaszságuk által fogja tőrbe csalni (1 Kor. 3:19). És ezt tette Isten ezekkel a testvérekkel is. Hámánhoz hasonlóan egy magas akasztófán lógtak, amit mások számára készítettek. Ravasz testvérek hosszú ideig megmaradhatnak egy gyülekezetben, mert Isten hosszútűrő és kegyelmes és elegendő időt ad nekik a változásra. Ha azonban nem tisztítják meg magukat, nem fognak megmaradni egy szellemi gyülekezetben.

"Nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében." (Zsoltár 1:5).

Ha hasznos tagja akarsz lenni Krisztus testének, akkor kezdd ezzel: lemondani minden ravaszságról és becstelenségről, lemondani a szégyenletes dolgok takargatásáról és abbahagyni Isten igéjének meghamisítását, hogy saját kényelmed szerint cselekedj.

Két módon lehet meghamisítani Isten igéjét.

Az egyik mód : Isten igéje által meghatározott normákkal való megalkuvás, amikor az a saját életére vonatkozik, vagy amikor az egy közeli baráttal vagy egy hűséges támogatóval kapcsolatos. Jézus még a hozzá olyan közel álló Pétert is megdorgálta azt mondva neki: "Távozz tőlem Sátán", amikor Péter olyan dolgot javasolt neki, ami ellentétes volt Isten akaratával. Nem hamisíthatjuk meg Isten normáit, hogy eltakarjuk vele a feleségünk kudarcát vagy kedvére tegyünk egy gazdag személynek vagy egy közeli barátnak. Egyetlen barát sem állhat közelebb hozzánk, mint Isten igéje maga. Egy ilyen barátság soha sem jelenthet szellemi közösséget.

Egy másik mód: egy igevers félremagyarázása, hogy a már meglévő teológiájuknak vagy elképzelésüknek megfeleljen. Egyetlen példát nézzünk meg erre: a Szent Szellemmel való betöltekezés tana. Ez az igazság nagyon érhetően és világosan ki van hangsúlyozva az Újszövetség első öt könyvének a legelején (Lásd. Máté 3:11; Márk. 1:8; Lukács 3:16; János1:33; és az Ap.csel. 1:5) Ennek ellenére szinte lehetetlen megnyerni hívőket testvérgyülekezetekből és baptista csoportokból, hogy elhiggyék: Jézus be tudja tölteni őket Szent Szellemmel ma - mivel gyerekkoruktól fogva arra nevelték őket, hogy „megkaptak mindent a megtérésük pillanatában". Ha becsületesek lennének önmagukkal szemben és bevallanák, hogy az élő víznek folyamai nem

láthatók túláradó módon az életükben, ahogyan Jézus beszélt azok életéről, akik betöltekeztek Szent Szellemmel. Ők azonban nem néznek szembe a valósággal. Amikor a Szentírásban a Szent Szellemmel való betöltekezéssel kapcsolatos igehelyeket olvasnak, akkor a felekezetük teológiája szerint magyarázzák meg azt. Ez egy intellektuális becstelenség és Isten igéjének meghamisítása.

Egy becsületes hívő ezzel szemben azt mondaná, amikor egy nehéz vershez ér: ez nem úgy tűnik, hogy összhangban lenne azzal, amiben eddig hittem, ezért most több világosságra van szükségem Istentől ezzel kapcsolatban. Az ilyen becsületes hívőknek óriási reménységük van.

A becsületesség és az alázatosság ikertestvérek: mindig együtt járnak egy személy életében. Olyan ez, mint egy pénzérme két oldala. Nem birtokolhatod az egyik oldalát a másik nélkül. Ha valóban alázatos vagy, akkor becsületes is vagy. Ismerd be a ravaszságodat, hogy alázatos légy. Amikor lemondasz a becstelenségről, akkor valójában a büszkeséged egy részéről mondasz le.