WFTW Body: 

A kánai menyegző bepillantást enged abba az áldásba, amelyet Isten tisztelete eredményez (János 2:1-11). Lényeges, hogy Jézus egy esküvőn döntött először úgy, hogy nyilvánvalóvá teszi a dicsőségét. Még ma is nyilvánvalóvá akarja tenni a dicsőségét minden esküvőn és minden házasságban. A szex, a szerelem és a házasság a legértékesebb ajándékai közé tartoznak, és eszközei lehetnek annak, hogy bemutassa a dicsőségét nemcsak nekünk, hanem rajtunk keresztül másoknak is - de csak ha engedjük.

A bor hiánya Kánában azt jelzi, hogy minden házasságban vannak problémák és betöltetlen szükségek. Ezek a problémák végső soron mind a férjet, mind a feleséget a folyamatos frusztráció és kétségbeesés állapotába kergethetik. Ha azonban Jézus az első a házasságban, akkor nagyon hamar megoldja a problémákat és betölti a szükségeket - ahogyan Kánában tette.

Krisztusnak nem elég, ha vendégként meghívják egy házhoz; kell, hogy Ő legyen ott az Úr. Egyszerűen szégyen, ha egy plakátot akasztanak ki a falra azzal a felirattal, hogy "KRISZTUS A HÁZ FEJE", ha valójában a férj (vagy a feleség!) az igazi fej. Ahol azonban Krisztust valóban fejnek és Úrnak ismerik el, ott éppúgy nyilvánvalóvá teszi a dicsőségét, mint kétezer évvel ezelőtt Kánában (11. vers).

„Bármit mond neked, tedd meg" - ezt a tanácsot adta Mária az ottani szolgáknak (5. vers). Megfogadták a tanácsot, és azonnal engedelmeskedtek Jézusnak - és a probléma pillanatokon belül megoldódott. Ha a házaspárok (valamint a házasságot fontolgató fiatalok) egyszerűen csak megfogadnák ugyanezt a tanácsot, és azonnal engedelmeskednének az Úr parancsainak, nagyon hamar megoldódnának a problémáik!

A víz borrá változott azon az esküvőn. Ami íztelen, színtelen és közönséges volt, az egy pillanat alatt édessé, csillogóvá és értékessé változott. Ez azt jelképezi, hogy a házasélet hétköznapi dolgai (beleértve a napi rutin, monoton fáradalmakat is) hogyan kezdenek el ragyogni, amikor az Úr teljesen átveszi az irányítást egy otthonban. Az íztelen édessé változik, és hatalmas értéket kezdenek látni abban, amit korábban közönségesnek gondoltak.

Sok más ember szükségét is betöltötték a csoda eredményeként. A keresztyén házasság soha nem tölti be a célját azzal, hogy csupán a házasfeleknek nyújt boldogságot. Isten szándéka az, hogy a házaspárok poharai folyamatosan „csordultig legyenek" (Zsoltárok 23:5). Az áldás eszközei kell, hogy legyenek sokak számára - valójában mindenki felé, akivel találkoznak. Isten egyszer azt mondta egy engedelmes szolgájának: „Megáldalak téged, …. és áldás leszel …. megáldatnak benned a föld minden nemzetségei."(1 Mózes 12:2-3). A Galata 3:14 szerint Istennek ez az áldása ránk is vonatkozik! Mi lehet ennél nagyobb cél a házassággal? Az azonban, hogy milyen mértékben válunk áldássá mások számára, az attól függ, milyen mértékben engedelmeskedünk Istennek a mindennapi életünkben.

„Megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek" - mondta az Úr Ábrahámnak (1 Mózes 22:18).

A kánai csoda a remény üzenetét is hordozza azok számára, akik hibáztak és kudarcot vallottak a szex, a szerelem és a házasság területén. Amikor elfogyott a bor Kánában, az Úrhoz fordultak, és Ő nem hagyta cserben őket. Téged sem fog cserbenhagyni, ha Hozzá fordulsz a szükségedben - bármilyen nagy is a szükség. Csak arra kér, hogy légy őszinte a szükségeddel kapcsolatban (ahogyan a kánaiak), és mondd el Neki a kudarcodat. Megengedted, hogy túl messzire menjenek a dolgok azzal a lánnyal (vagy azzal a fiúval) az ostobaságaid miatt? Eltévedtél a szerelem dolgában - talán tudatlanságból? Ennek eredményeként most szégyenkezéssel és frusztrációval nézel szembe? Mások félreértenek és szemrehányást tesznek - vagy esetleg rosszindulatúak veled? Azonnal fordulj az Úrhoz, pillanatnyi késlekedés nélkül. Ő a bűnösök barátja. Nemcsak arra vár, hogy megbocsássa a bűnödet, hanem arra is, hogy helyrehozza azt a rendezetlenséget, amit a Sátán hozott az életedbe. E két cél megvalósítása érdekében jött el Jézus a világba (1 János 3:5-8). Ne engedj teret a csüggedésnek, mert számodra is van remény. Az Úr nemcsak a hiányt pótolta be azon a kánai esküvőn, Ő ki tudja pótolni az életed minden hiányosságát. Az Úr megmutatta a dicsőségét Kánában, és ugyanezt megteheti a te életedben is.

Ha csalódással kellett szembenézned, vedd figyelembe, hogy a keresztyén élet igazi áldása a lemondáson és nem a birtokláson keresztül érhető el (Ap.csel 20:35). Isten mindent a javadra tud fordítani, és segít abban, hogy a beteljesületlen vágyak ellenére teljes életet élhess az Ő dicsőségére.