WFTW Body: 

Nagyon könnyű egy hívőnek tudatlannak lenni valódi szellemi állapotát illetően, ha nem Isten jelenlétében él. Ez világosan kiderül azokból a feddésekből, amelyeket az Úr a Jelenések könyvében a hét gyülekezet vezetőinek mondott. A laodiceai gyülekezet hírnökének (vénének) ezt mondta: "Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szegény, a vak és a meztelen."

Isten megengedi, hogy különböző helyzetek adódjanak az életünkben, amelyek nyilvánvalóvá teszik azt, ami a szívünkben rejtve van. Az évek során sok kellemetlen emléket raktároztunk el a szívünkben a különböző emberekkel átélt nehéz élmények hatására. Szívünk mélyén rejtőznek - és azt képzeljük, hogy a szívünk tiszta. Aztán Isten megengedi, hogy valami apróság megtörténjen, ami felkavarja ezt a rossz dolgot, és mindet eszünkbe juttatja. Ez az az idő, amikor meg kell tisztítanunk magunkat, meg kell bocsátanunk az érintett embereknek, és el kell döntenünk, hogy szeretjük őket. Ha nem használjuk ki az alkalmat arra, hogy ezektől a dolgoktól megtisztítsuk a szívünket, a zűrzavar elmúltával ismét a mélyre süllyednek, ottmaradnak a szívünkben, és azt gondoljuk, hogy minden rendben van. De ez nem így van. Egy újabb kis esemény ismét eszünkbe juttathatja azokat. Tehát minden alkalommal meg kell tisztítanunk magunkat, amikor valami a felszínre kerül.

Láthatjuk a tékozló fiú bátyja esetében, hogy mennyire rosszul viszonyult az öccséhez. Ez azonban csak akkor derült ki, amikor a testvére visszatért, és lakomát rendeztek neki. Aztán látjuk, hogyan vádolta meg testvérét olyan dolgokkal, amit feltételezett róla, anélkül, hogy meggyőződött volna róla, igazak-e vagy sem (például, hogy az öccse "paráznákra pazarolta a pénzét"). Ha valakivel nincs jó kapcsolatunk, mindig a legrosszabb dolgokat gondoljuk róla.

Az apa azt mondta a nagyobbik fiának: "Mindenem a tiéd". Az idősebb testvér ahelyett, hogy azzal foglalkozott volna, amit az apja adott neki, a saját panaszaival volt elfoglalva:

"Annyi esztendőn keresztül szolgáltam neked és soha nem szegtem meg egyetlen parancsolatodat sem."

Az öccse hiányosságai foglalkoztatták: "Ez a fiad pedig a paráznákra pazarolta el a vagyonodat" (Lukács 15:30). Az apához hasonlóan Isten is azt mondja nekünk: „Minden a tiéd". Minden, ami Jézusban van, a miénk - minden tisztasága, minden jósága, minden türelme, minden alázata stb.

A tanulság, amit ebből a történetből le kell vonnunk, az a következő: mindig Isten kegyelmének gazdagsága töltse be a szíveteket - és ne a magatok sikereivel vagy hívő társaitok kudarcaival foglalkozzatok.

Isten megengedi, hogy különböző helyzetek adódjanak az életünkben, amelyek a felszínre hozzák, hogy mi van a szívünkben - és meg kell tisztítanunk magunkat minden alkalommal, amikor valami felszínre kerül.