Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Isten ismerete Disciples
WFTW Body: 

A 1 Thessz. 4.13-18-ban Pál arról beszél, hogyan fog megtörténni Krisztus visszajövetele. "Nem akarjuk, hogy tudatlanok legyetek azok felől, akik Krisztusban elaludtak." Itt azokról beszél, akik az Úrban haltak meg. Jézus meghalt és feltámadt, és azok, akik Krisztusban haltak meg szintén fel fognak támadni. Amikor Jézus visszajön, mi, akik élünk nem fogjuk megelőzni azokat, akik előttünk Krisztusban meghaltak. Ők elő fognak jönni a sírokból. Ez lesz az első feltámadás. Mi pedig velük együtt elragadtatunk, hogy az Úrral találkozzunk. Akik nem hisznek, azok nem fognak feltámadni csak ezer év múlva a második feltámadáskor.

Az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával fog leszállni az égből. Ekkor minden szent el fog ragadtatni, hogy az Úrral találkozzon a felhőkben. Jézus ugyanerről beszél, amikor a tanítványainak a visszatéréséről beszél. Ezt mondja: ne higgyetek azoknak, akik ezt mondják 'imé itt van' vagy 'imé ott van' vagy 'titokban jön el ( Máté 24.26 ). Jézus nem fog titokban visszajönni, mint azt sok hívő ma gondolja. Amikor visszajön az olyan lesz, mint egy „villámlás, ami napkelettől támad és ellátszik egészen napnyugatig" és minden szem meg fogja látni Őt.

Mikor fog Krisztus visszajövetele megtörténni? Jézus ezt is megmondta: "rögtön, ama napok nyomorúsága után" ( Máté 24.29 ). Sok hívő azt hiszi, hogy Krisztus el fogja ragadni a szentjeit a nagy nyomorúság előtt, de a Szentírásban egyetlen vers sem található, ami megerősítené ezt az emberi elgondolást. Jézus maga világosan kijelentette, hogy a visszajövetele a nagy nyomorúság után fog megtörténni. Az 1 Thessz. 4.16-17-ben említett események megegyeznek Jézusnak a Máté 24.30-31-ben mondott szavaival: Jézus a felhőkben fog megjelenni angyalokkal és trombitaszóval és a szentek elragadtatnak, hogy vele találkozzanak.

Az 1 Thessz. 5.2-ben azt olvassuk, hogy "az Úr napja úgy fog eljönni, mint éjjel a tolvaj." Egy tolvaj nem jelenti be az eljövetelét, hanem váratlanul jön. Ezért mindenki, aki nem hisz, meg fog lepődni, amikor az Úr visszajön. Mi azonban, akik a világosság gyermekei vagyunk, minket nem ér váratlanul, mert várjuk az Ő visszajövetelét (1 Thessz. 5.4). Mi nem vagyunk sötétségben, ezért szellemileg nem aludhatunk, hanem ébernek kell lenni (1 Thessz. 5.6).

Honnan tudjuk meg, hogy éberek vagyunk vagy alszunk? Amikor egy ember alszik, akkor a szobában a körülötte lévő dolgokat nem látja, azok a dolgok azonban, amik a képzelet szüleményei (az álmok) valóságosnak tűnnek. Hasonló módon egy hívő akkor alszik szellemileg, amikor az örökkévalóság valóságos dolgai a képzelet szüleményének tűnnek számára és ennek a világnak múlandó dolgai tűnnek neki valóságosnak. A hívők számára ez az egész világ olyan, mint egy valószínűtlen álom a menny és az örökkévalóság dolgaival összehasonlítva. Az igazi, örökkévaló dolgok a menny dolgai. Az alvó hívők számára az Úr bizonyára úgy fog eljönni, mint éjjel a tolvaj. Pál azt mondja, hogy mi örüljünk annak a napnak és izgatottan várjuk az Ő visszajövetelét.

Az emberek körülöttünk azt képzelik, hogy minden békességes és biztonságos lesz (

1 Thessz 5.3

), azonban hirtelen pusztulás fog rájuk törni. Ez a pusztítás olyan hirtelen fog jönni "mint egy asszony szülési fájdalmai" (

1 Thessz 5.3

). Jézus ugyanezt a kifejezést használta, amikor az utolsó napról beszélt a Máté 24.8-ban. Minden asszony tudja, hogy szülés előtt egy fájdalmas időszak van, ami több órán keresztül is tarthat. (Néhány anya azt mondja, hogy az annyira fájdalmas volt, hogy úgy érezték meghalnak). Ezt csak a gyermek megszületését követően érezték így. Ez egy kép a nagy nyomorúság fájdalmas időszakáról, ami meg fog történni Krisztus eljövetele előtt. Egy gyermek sem jön a világra szülési fájdalmak nélkül. Az Úr visszajövetelét is hasonlóképpen meg fogja előzni a nagy nyomorúság fájdalmas időszaka. Nem kell azonban félnünk ettől az időszaktól. Nagy megtiszteltetés lesz számunkra, ha az Úr megengedi, hogy itt lehetünk akkor és bizonyságot tehetünk róla, az életünket is feláldozva az evangéliumért.