WFTW Body: 

Jézus, mint előfutárunk (aki ugyanazon a versenyen előttünk fut), megnyitotta nekünk az utat az Atya jelenlétébe való belépéshez és a folyamatos ott-tartózkodáshoz. Ezt az utat „új és élő útnak" hívják (Zsidó 10:20). Pál úgy beszél arról, hogy „mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát" (2 Kor. 4:10) . Pál egyszer, mint az ő személyes bizonysága azt mondta, hogy ő megfeszíttetett a Krisztussal és a továbbiakban nem önmagának él. Krisztus volt az, aki most benne élt, mert ő meghalt a Golgotán. Ez volt az ő csodálatos titka és az Isten számára való alkalmasságának.

Jézus mindig a kereszt útját járta - a saját halálának az útját. Jézus sosem kedveskedett önmagának (Róma 15:3). Minden bűn lényege az önmagunknak való kedveskedés. Az önmegtagadás a szentség lényege. Jézus egyszer azt mondta, hogy senki sem tudná követni Őt, hacsak meg nem tagadja magát naponta, és naponta meg nem hal. (Luk. 9:23). Ez világos. Lehetetlen Jézust követni, ha nem tagadjuk meg magunkat mindennap. Megtisztulhatunk Krisztus vérében, vehetjük a Szent Szellemet és mély ismerettel rendelkezhetünk az Igéből, de ha nem tagadjuk meg magunkat naponta, ha nem halunk meg magunknak mindennap, akkor nem követhetjük az Úr Jézust. Ez bizonyos.

Jézus egyszer azokhoz beszélt, akik a régi ruhát új folttal akarták megfoltozni. Ez elszakítaná a ruhát - mondta. A régi ruhát el kellet dobni, és egy vadonatújat kellett venni. Egy másik példázatban arról beszélt, hogy a fának kell jónak lenni, ha azt akarjuk, hogy a gyümölcs is jó legyen. Nincs értelme csupán a rossz gyümölcsöt kidobni.

Ezeknek a példázatoknak alapvetően egy tanulsága van: az óembert nem lehet jobbá tenni. Isten keresztre feszítette azt (Róma 6:6). Egyet kell értenünk Isten ítéletével, le kell vetnünk, és fel kell öltenünk az új embert.

A kereszt útja a szellemi fejlődés útja. Ha nem vagy győztes olyan bűnök felett, mint a harag, az ingerültség, a türelmetlenség, a kéjes gondolatok, a becstelenség, a féltékenység, a rosszindulat, a keserűség, a pénz szeretete stb., a válasz a következő: elkerülted a kereszt útját.

Egy halott ember nem áll ki a jogaiért. Nem lendül ellentámadásba. Nem törődik a hírnevével. Nem fog bosszút állni. Nem tud gyűlölni senkit, és nem lehet keserű senki ellen. Ezt jelenti meghalni az Énnek. Ez a kereszt útja, mint az összes többi rendelkezés, amelyet Isten a szellemi fejlődésünk érdekében tett, szintén naponta szükséges, ha szellemileg fejlődni akarunk.