WFTW Body: 

Pál a római börtönből írt írásában mondja: " ne csüggedjetek el a bebörtönzésem miatt, mert ez a dolog az evangélium előrehaladását szolgálta " (Fil. 1:12). Pál hiszi, hogy

„akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak."

(Róma 8:28 ).

Pál bebörtönzése hogyan eredményezhetett jó dolgokat? Az egyik dolog, ami miatt Pál bebörtönzése jó dolgot eredményezhetett, hogy Pál egy olyan ember volt, aki állandóan úton volt. Amikor már idős volt, akkor is mindig utazott. A halála előtt olyan sok helyet akart elérni az evangéliummal, amennyit csak lehetséges. Annyira szoros kapcsolata volt az Úrral, hogy emiatt sok próbán ment át, és így szellemileg egy nagyon értékes emberré vált. Nem írt le azonban mindent, amire Isten tanította. Isten elhatározta, hogy ez az ember ne vigye a szellemi értékeit magával a sírba, hanem legyen az megőrizve áldásként és továbbadva a következő generáció számára. De hogyan érte el Isten, hogy Pál leálljon, leüljön és leírjon mindent? Megengedte neki, hogy bebörtönözzék!

Amikor Pál börtönben volt, akkor nem tudott utazni. Ezért eldöntötte, hogy hasznosan tölti ezt az időt és levelet ír néhány gyülekezetnek. Ezért írt a filippibelieknek, az efézusiaknak és a kolossébelieknek. Mi volt ennek az eredménye? Ezek az írások áldássá váltak sok millió ember számára az elmúlt 2000 évben. Így Pál bebörtönzése jó dolgot eredményezett.

Az 1980-as év közepén egy rövid időt kórházban töltöttem. Megkérdeztem az Urat, hogy miért engedte meg nekem, hogy kórházban legyek, amikor szorgalmasan szolgáltam őt mindenhol. Az Úr azt mondta nekem, hogy az Ő akarata volt, hogy lefeküdjek néhány napra és figyeljek arra, amit el akar mondani nekem. Annyira szorgalmasan szolgáltam, hogy nehezen tudtam időt szakítani arra, hogy beszélgessek az Úrral. Amikor rájöttem, hogy mi volt az oka a kórházba kerülésemnek boldog voltam, hogy ott fekhettem ameddig az Úr akarta, mert hallani akartam Őt. Az egyik haszna a kórházban eltöltött időmnek nemcsak az volt, hogy meglátogathassanak! Ahogyan ott feküdtem az Úr elkezdett beszélni hozzám nap mint nap. Amiket az Úr elmondott nekem, azokat leírtam. Az volt az egyetlen olyan írás, amit úgy írtam, hogy egyik gondolatot a másik után, amit az Úr mondott nekem. Az „Istennek szüksége van az emberekre" címmel hoztam nyilvánosságra azt az írást (az "Új bor új tömlőben" című könyvem 2. fejezete), majd később „Az istenfélő ember ötven ismertetőjegye" című könyvecskében. Isten használta ezt az írást a világ sok országában. Úgy tekintek arra, mint a legfontosabb írásomra az összes közül. Azonban sohasem tudtam volna megírni azt, ha az Úr nem fektetett volna le egy kórházi ágyra!

Isten megállítja számunkra az időt betegség vagy bebörtönzés által annak érdekében, hogy megtegyünk valamit Őérte, ami különben sohasem lenne elvégezve. Ezért

hálásak lehetünk Istennek mindenkor, amikor Isten megállít az utunkon. Célja van ezzel, mert "az istenfélő embereket éppen úgy az Úr állítja meg, ahogy a lépteit irányítja " (Zsoltár 37:23)

Volt egy második dolog is, amiben Pál bebörtönzése jó dolgot eredményezett. A következőt írja: „ Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt " (Fil. 1:13); és később "minden itteni keresztyén emlékezni akart rám, különösen azok, akik a császár palotájában dolgoztak " (Fil. 4:22- Living Bible). Hogyan tértek meg emberek a császár palotájában? Úgy hogy Pál hirdette az evangéliumot azoknak a börtönőröknek, akik láncra verték őt. Azokban az időkben a rabok hozzá voltak láncolva egy börtönőrhöz, hogy így védekezzenek a szökésük ellen. Miközben a római katona 8 órán keresztül hozzá volt láncolva Pálhoz, hirdethette az evangéliumot neki. A börtönőr nem mehetett el! Meg kellett hallgatnia. Amikor letelt a 8 óra, a következő 8 órában egy másik börtönőr váltotta az előzőt és akkor Pál annak hirdethette az evangéliumot! Így sok börtönőr megtért. Hamarosan egy kis gyülekezet jött létre a császár palotájában!

Pál bebörtönzésének eredménye egyrészt az, ami le van írva a Szentírásban, másrészt azoknak az embereknek a megtérése, akik sohasem juthattak volna el egy összejövetelre.

De ez nem minden. Volt egy harmadik áldás is, ami Pál bebörtönzéséből származott. Sok hívő felbátorodott az evangélium hirdetésében, amikor Pál bebörtönzéséről hallottak (Fil. 1:14). Megszabadultak az evangélium hirdetésének félelmétől és elkezdték bátran hirdetni a Krisztust. Így Pál bebörtönzése "az evangélium terjedését szolgálta".

A mi Istenünk egy olyan Isten, aki a rossz dolgokat jóra tudja fordítani. Dicsőség az Úrnak.