Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Az otthon A templom
WFTW Body: 

Az elhívásunk az, hogy az Úr áldottai legyünk, és ezáltal áldás legyünk - minden család (és személy) számára, akikkel kapcsolatba kerülünk a földön. A Gal. 3:13-14 azt mondja, hogy Krisztus azért jött, hogy a kereszten átokká legyen érettünk, hogy így Ábrahám áldása a miénk lehessen a Szent Szellem ajándéka által. Ez az áldás az 1 Mózes 12:2-3-ban található, ahol Isten azt mondta Ábrahámnak: „Megáldalak téged és a föld minden családját, hogy áldottak legyenek általad." Ezért kérjük Istent, hogy folyamatosan betöltekezhessünk az Ő Szent Szellemével.

Ez az örökséged. Ezért kérd azt és folyamatosan élj abban. Beismerve és megbánva a bűnt tartsd mindig tisztán a lelkiismeretedet, hogy az áldás folyamának csatornája ne duguljon el.

Mindenekelőtt,Isten meg akar áldani téged mindenben, amit teszel - szellemileg, anyagilag, testileg, ismerettel, szakmailag és minden mással. Isten ígéretei a következők:

„Bármit teszel, áldott leszel"(Zsolt 1:3) és „jó szerencsés leszel mindenben, amit teszel (Józsué 1:8). Ebben az újszövetségi korban Isten meg akar áldani és azt akarja, hogy áldott legyél és szerencséssé tesz téged mindenekelőtt a szellemi életedben,és aztán az anyagi dolgokban is - eltérően az ószövetségi időtől, amikor csak anyagilag voltak áldottak .

Másodszor,Isten meg akar áldani másokat a te életeden keresztül. Az emberek megízlelhetnek valamit Istenből az életedben. Ennek az eredmény az lesz, hogy egyesek számárára „az élet illata," mások számára pedig (akik elutasítják Istent), a „halál illata" leszel (2 Kor. 2:16).

Ahhoz, hogy mindezek teljesüljenek, nagy buzgósággal keresned kell, hogy folyamatosan be legyél töltekezve Szent Szellemmel.

A világi munkahelyen való dolgozásunknak csak az a célja, hogy megkeressük azt, ami az élethez szükséges, hogy szolgálni tudjuk az Urat, anélkül, hogy bárkitől függenénk pénzügyileg. Nekünk azonban arra kell vágynunk a rövid földi életünk során, hogy olyan sok ember számára legyünk áldás, amennyi csak lehetséges.

A híres indiai prédikátorok általában csak a nagyvárosokban prédikálnak. Alig van idejük leülni a falvak egyszerű, szegény (és írástudatlan) embereivel. Ezért örülök, hogy Isten megadta nekünk azt a kiváltságot és megtiszteltetést, hogy az indiai falvak szegényei felé szolgáljunk. A győzedelmes élet evangéliumát hirdetem nekik - és az Úr gyülekezeteket plántál közöttük. A feleségem pedig orvosi rendelőintézeteket vezet a szegény nők és gyerekek számára. Mindketten óriási áldásban részesülünk ezen emberek felé szolgálva.

Csodálatos látni, hogy Isten milyen helyekre vitte el a hanganyagainkat és a könyveinket. Minden kontinensre eljutottak - a föld végső határáig (Ap.csel 1:8). Sok igehirdető felhasználja a könyveinket és hanganyagainkat saját üzeneteihez a gyülekezetben. Az Ige így terjed tovább olyan gyülekezetekben is, ahová soha nem juthatnánk el. Dicsérjétek az Urat! Arra bátorítottuk az embereket, hogy szabadon használják anyagainkat az életükben, de ne akarjanak pénzt keresni vele.

Keressétek az Urat, hogy folyamatosan fel legyetek kenve a Szellemével és a prófétálás ajándékával ("a hallgatók szüksége szerint hirdetni az Igét "). Ne gondold azt, hogy a prófétálás ajándékának kérése büszkeség. A Sátán elbolondítja az embereket. A Szent Szellem arra bátorít minden hívőt, hogy buzgón keresse a prófétálás ajándékát (1 Kor.14:1). Keresd tehát ezt az ajándékot! Ha nem kérsz Istentől olyasmit, amire szükséged van - bármely területen -, nem kapod meg. Bátran kell kérni: anyagi szükségleteket, megértést, megoldást valamilyen munkahelyi problémára, vagy általában bármilyen problémára. Isten megengedi, hogy problémákkal találkozzunk, hogy Hozzá fordulhassunk és megtaláljuk a megoldást. Milyen unalmas lenne az élet, ha soha nem találkoznánk olyan viharokkal, amelyeket Jézus lecsendesített! Tehát kérdezz - és kérj továbbra is, hogy az örömöd teljes legyen.