Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Szellem Tele élet
WFTW Body: 

A Jelenések 13.4. ezt írja: „És imádják a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádják a fenevadat, ezt mondván: kicsoda hasonló e fenevadhoz? Kicsoda viaskodhat vele?"

Most az egész föld a Sátánt imádja. Ez az, amit a Sátán kezdettől fogva akart. Az Ézsaiás 14.14-ben azt olvassuk, hogy Lucifer olyan akart lenni, mint Isten. Isten sok csodálatos ajándékot adott Lucifernek: bölcsességet, szépséget, ügyességet és természetfeletti ajándékokat. Mit akart még ezen felül? Azt akarta, hogy úgy imádják, mint Istent, és ezért gonosszá vált.

Ha az emberek imádatát keresed, emlékezz arra, hogy te is ugyanarra vágysz, mint a Sátán. Az emberek imádatának keresése sátáni dolog. A Sátán elérte, hogy az egész világ imádja őt. Ma is látjuk ennek jeleit, de később még nyilvánvalóbbá fog válni az Antikrisztus imádatában. Az Antikrisztus imádata, emberek imádata, ami széles körben elterjedt ma. Az Antikrisztust imádják és ezt mondták: „ kicsoda olyan, mint a fenevad?" Éppen úgy, mint akik Istent imádják ma és ezt mondják: "kicsoda olyan, mint te, óh Isten." Az emberek a Sátánt, az Antikrisztust imádják, és közben ugyanezt mondják. Az emberek nem fogják őt „Antikrisztusnak" hívni. Nem. Tiszteletre méltó neve lesz.

Az 1 János 2.18-ban azt olvashatjuk:

Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljön, így most sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk {a gyülekezetből} váltak ki".

Ebből azt tanulhatjuk meg, hogy az első században voltak gyülekezetek, amelyekben olyan emberek emelkedtek fel, „váltak ki", akik az antikrisztus szellemével rendelkeztek. Ilyen emberek ma is vannak a gyülekezetekben. Az antikrisztus szellemével rendelkező emberek megtalálhatók a politikai, az üzleti, a pogány vallási és az un."keresztyén gyülekezi" életben egyaránt.

Melyek az antikrisztus szellemének az ismertető jegyei? Nagyon sok ismertető jegye van, de a legfontosabb a következő: azt akarják, hogy mások csodálják és felmagasztalják őket, ami azonos az emberek imádatának keresésével. Az a gyülekezet, amelyik nem áll ellene ennek, ott hamarosan uralomra fog jutni az antikrisztus szelleme.

Az emberek imádatának a forrása a test. Mint egy kis mag, (ami fává nő), mint egy csecsemő, amik előhívják mások elismerését vagy dicséretét és elkezd növekedni, végül az imádat iránti vággyal végződik, ami az antikrisztus szelleme. Ezért bármikor

felfedezzük ezt a kis kígyótojást magunkban, azonnal össze kell törni azt. Ha nem tesszük meg, akkor egy nap megszületik a kígyó. Ha ez a szellem képes megnyilvánulni a legnagyobb angyalban, akkor miért ne nyilvánulhatna meg bármelyikünkben?

Akinek van füle, hallja meg.

Tudjuk, hogy az egész föld követni fogja az Antikrisztust. Nem követték azonban Krisztust, hanem azt kiáltották: „feszítsd meg". Az Antikrisztust követni fogják, mert hízelgő szavakkal beszél, mint a hamis próféták régen.

Krisztus bennünk élő szelleme az emberekből gyalázást, gúnyolódást és ellenállást vált ki. Amikor a keresztyének a népszerűséget keresik ebben a világban, akkor veszélyes talajra lépnek, az Antikrisztus talajára. Jézust nem hozta izgalomba, amikor a tömeg királlyá akarta őt tenni. Jézus tudta, hogy az emberi véleményt ki lehet dobni a szemetes kukába. Ezért elfordult tőlük és azt mondta nekik:

„Meg kell gyűlölnötök apátokat és anyátokat, a testvéreiteket, a feleségeteket, a gyermekeiteket, sőt a magatok lelkét is, ha követni akartok engem" (Lukács 14:26-33).

Ezek kemény szavak voltak, és akik hallották közülük sokan megsértődtek. Ha Jézus Krisztus igazi gyülekezete ma ugyanezeket a kemény szavakat hirdeti, akkor azok ugyanolyan keménynek fognak hangzani és ugyanúgy megsértődnek az emberek, mint Jézus idejében. És Krisztus gyalázata ez által ránk száll. Ugyanez a helyzet akkor is, amikor az Antikrisztus szelleme ellen lépünk fel. Az emberek tiszteletét kereső babiloni kereszténység nem hirdeti ezt az üzenetet és ezért tisztelni fogják őket, egyengetve az utat az antikrisztus szellemének megnyilvánulásához.