Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Szellem Tele élet
WFTW Body: 


A Gal. 5.1-ben Pál azt mondja, hogy Krisztus szabaddá tett minket. Ezért sohasem szabad megengedni, hogy bármi a törvény igájába vigyen vissza bennünket. Sohasem szabad bármilyen csoport vagy gyülekezet által hozott törvények és hagyományok szolgájává válni. Nem szabad azonban a szabadságunkat arra használni, hogy elnézők legyünk a bűnnel szemben. (Gal. 5.13) Sok hívő félremagyarázza a kegyelmet és a keresztyén szabadságot, ami rosszabb, mintha a törvény alatt élne. Ők ugyanis a testük szolgái. Az egyetlen helyes út: szabadnak lenni a törvénytől és a Szent Szellem vezetése szerint élni. Különben mélyebbre fogunk süllyedni, mint a törvény szintje és bűnben fogunk élni. Ha azonban a Szent Szellem vezetésében járunk, akkor nem fogunk a test szintjére lesüllyedni. Csak az ilyen hívők formálhatnak jogot arra, hogy szabadok legyenek a törvénytől (Gal. 5.16-18). Három szint van tehát, amin a hívők élhetik az életüket:

- a Szent Szellem vezetése szerint (a legmagasabb - újszövetségi - szint); vagy

- a törvény szerint (ószövetségi szint); vagy

- a test szerint (a legalacsonyabb szint).

Nézzük meg az életnek ezt a három szintjét, egy épület három szintjével összehasonlítva. Ha nem a harmadik szinten élsz (a Szent Szellem vezetése alatt), és lerombolod a második szintet (a törvény szerinti élést), akkor lesüllyedsz az első szintre (a test szerinti életre). Ha azt mondod, hogy „nem élek a törvény alatt, mert Jézus eltörölte a törvényt", akkor jobb lenne, ha a Szent Szellem vezetése alatt élnél, különben le fogsz süllyedni a test szintjére. Ez az, ami a hívők sokaságával történik. Elolvasták a galatákhoz írt levelet, hogy ne a törvény alatt éljenek, de nem élnek a Szent Szellem vezetése szerint sem. Az eredmény: egy test szerinti élet. Ezért találunk ma keresztyén vezetőket, akik olyan dolgokat tesznek, ami sokkal rosszabb, mint amit az emberek a törvény alatt tettek. Hogyan cselekednek azok a hívők, akik azt mondják, hogy kegyelem által, de a test kívánságai szerint élnek? Ők ugyanis elutasították a törvényt. Az egyetlen lehetőség „ ha a Szent Szellem vezetése szerint élsz, akkor nem vagy a törvény alatt" (Gal. 5.18). A törvény azok számára szükséges, akik nem akarnak a Szent Szellem vezetése szerint élni.

A Galata levél üzenete nem a „törvény elutasítása." A "törvény alatt való élést csak akkor utasíthatod el, ha az életedet a Szent Szellem vezetése alá helyezed." A Szent Szellem kijelentette azt is, hogy milyen a test szerinti élet (Gal. 5:19-21): tisztátalanság, bálványimádás (pénz és emberek imádata), ellenségeskedés, viszály, féltékenység, harag, civakodás, széthúzás, pártoskodás, stb. Ezek csak hitetlenek között találhatók meg? Nem. „Hívőknek" nevezett emberek is ilyen bűnökben élnek. Miért? Mert elutasították a törvényt mielőtt az életüket a Szent Szellem vezetése alá helyezték volna. Az ilyen „hívők" nem fogják örökölni Isten királyságát (Gal. 5.21). Akik azonban a Szent Szellem vezetése szerint élnek megtermik az életükben annak gyümölcseit: "szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség." (Gal. 5.22-23). Ha a Szent Szellem vezetése szerint élünk, engedjük, hogy szellem szerint is járjunk.