Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Ifjúság Disciples Férfi
WFTW Body: 

Timótheus egy fiatalember volt az efézusi gyülekezetben, ahol sok idősebb ember volt. Ezért Pál azt mondta Timótheusnak, senkinek se engedje meg, hogy lenézze őt a fiatalsága miatt (1 Timótheus 4.12). Egy fiatal igehirdető érezhet félelmet a gyülekezetben az idősebb emberektől, különösen, ha néhányuk gazdag és befolyásos. Pál arra bátorította Timótheust, ne engedje meg nekik, hogy megfélemlítsék őt, de legyen példa számukra az élete, az istenfélő beszéde és a magaviselete által. Továbbá, ahogyan szereti őket, a hitével, ahogyan a próbákban kitart, a tisztaságával az életében és minden területen. Ez teljesen ellentétben van azzal, amit Pál mondott az 1 Timótheus 4.1-4-ben, mert a hamis tanítók csak tanítanak, ellenben az igazi tanítók a példájukkal tanítanak. A hamis tanítók elméleteket tanítanak. Az igaz tanítók az életük által tanítanak. Az 1 Timótheus 4.13 hangsúlyozza a Szentírás nyilvános felolvasását, mert akkoriban a hívőknek nem volt Bibliájuk. Ezért, akinek volt Bibliája hosszú igeszakaszokat kellett felolvasnia abból, hogy az emberek hallják az igét. Ma a hívők hosszú igeszakaszokat olvashatnak a Bibliájukból otthon.

Pál emlékezteti Timótheust, hogy neki többre van szüksége, mint egy jó élet és a Szentírás ismerete. "Légy jó példa és ügyelj a Szentírásra" (1 Timótheus 4.12-13). Ez jó, de „nem teszi feleslegessé a Szent Szellem ajándékait" (1 Timótheus 4.14). Pál emlékezteti Timótheust arra, hogy ráhelyezte a kezét más vénekkel együtt, hogy szellemi ajándékot közöljenek vele. Szükségünk van szellemi ajándékokra is az Úr szolgálatához. Nekünk "leginkább arra kell vágyni, hogy prófétáljunk" (1 Korinthus 14.1). Ez azt jelenti: olyat mondjunk, hogy a szavaink, mint egy nyílvessző világossá tegyék az emberek szívének gondolatait, mint a próféták szavai az Ószövetség idején, mint Isten szájából származó szavak, ami sosem tér vissza üresen (Ézsaiás 55.11). Az ilyen szolgálónak szüksége van a Szent Szellem felkenetésére. Jézusnak is szüksége volt rá és nekünk mindannyiunknak, folyamatosan. Ez nem olyan valami, amit megkaphatunk egyszer és mindenkorra. Nem, folyamatosan keresnünk kell, hogy fel legyünk kenve.

Fiatalemberek! Ne érezzétek úgy, hogy nektek várni kell, amíg nem lesztek 40 évesek, hogy szolgáljátok az Urat. Én 19 éves koromban születtem újjá és 21 éves voltam, amikor bemerítkeztem és azonnal elkezdtem hirdetni az igét. Nem sok mindent tudtam akkoriban, de azzal a kevéssel meg tudtam tanítani a keresztyén élet „ABC"-jét azoknak, akik kevesebbet tudtak, mint én. Amikor éretté váltam, akkor többet tudtam tanítani az embereknek. Egy első osztályos tanítani tud egy óvodást. Miért kellene várnod addig, míg megöregszel, hogy elkezdd tanítani Isten igéjét? A megtérés pillanatában kezdd el megosztani azokkal, akik kevesebbet tudnak nálad - különösen azokkal, akik még nem tértek meg. Légy kész mindig arra, hogy másokkal is megosszad Isten igéjét és keresd Istent a Szent Szellem erejéért, hogy hatékonyan tudd azt megosztani.

Az 1 Timótheus 4.15-ben Pál arra bátorítja Timótheust, hogy "fáradságosan munkálkodjon ezekért a dolgokért." Egy üzletembernek sok fáradozásába kerül pénzt keresni és létrehozni az üzleti vállalkozását. Ha komolyan veszed a keresztyén életet, sok fáradságodba fog kerülni, hogy tanulmányozd a Szentírást, keresd a Szent Szellem ajándékait és megtisztítsd az életedet minden tisztátalanságtól. Ennek a versnek az egyik fordítása így szól: "légy átitatódva azokkal." Amikor átitatódsz ezekkel a dolgokkal az előmeneteled nyilvánvaló lesz mindenki számára.

Hadd mondjak el egy negatív példát arra, hogy mit is jelenthet az, hogy "átitatódva lenni." Egy család egy népszerű TV programot nézett otthon és teljesen átitatódott azzal. Néhány tolvaj, akik tudták, hogy ez leköti a család figyelmét, csendben bementek a házukba és mindent elloptak, amit találtak! A család nem vette észre a betörést, amíg a TV programnak vége nem lett.

Hasonló módon, de pozitív értelemben lehetünk átitatódva Jézus Krisztussal és az Ő igéjével úgy, hogy ennek a világnak a csábító kísértései nem vonzanak minket és nem fogunk vágyakozni sok olyan dologra, amire a világi emberek vágynak. Ha egy ilyen „átitatódott" életet élsz, folyamatosan előre fogsz haladni. Minden évben jobb keresztyén leszel és hatékonyabban szolgálod az Urat.

Az 1 Timótheus 4.16-ban Pál arra biztatja Timótheust, hogy különösen két területért imádkozzon: az életéért és a tanításáért. Ez az a két terület, amire folyamatosan oda kell figyelni. Az életünknek és a tanításunknak is tisztának kell lenni. Pál azt mondja, hogy ha hűségesek vagyunk ezen a két területen, megmentjük magunkat és másokat is. Először magunkat kell megmentenünk és csak azután tudunk megmenteni másokat. Ez a következőt jelenti: ha te nem vagy megmentve valami bűnös magatartásból, akkor hogyan lennél képes másokat is megmenteni abból? Ha olyan dolgot hirdetsz, ami az életedben nem működik, akkor képmutató vagy és Isten nem fog bizonyságot tenni a szavaid mellett. Komolyan kell vennünk a keresztyén életünket, pontosan úgy, ahogyan az üzletemberek komolyan veszik a vállalkozásuk működtetését: teljes szívvel munkálkodnak a nyereségért. Ugyanígy kell nekünk is állhatatosnak lenni és teljes egészében odaadni az életünket Istennek és szolgálni Őt.