Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   A templom Isten ismerete
WFTW Body: 

Mi az egyetlen megfelelő válasz Isten számára mindazért, amit értünk tett? Nem elég csupán hálás szavakat mondani neki. A Róma 12. egész fejezete ad választ erre a kérdésre. Mi az, amit "Isten irgalmasságára" való tekintettel meg kell cselekednünk:

  1. Mindenekelőtt szánjátok oda a testeiteket élő áldozatul Istennek (Róma 12:1). Az „áldozat" szó azt jelzi, hogy ára van annak, ha a testeteket odaszánjátok az Úrnak. Valamilyen áldozatot hoznod kell, és ez az erős akaratodról való lemondás, mert az használni akarja a testedet - a szemedet, a kezedet, a nyelvedet, érzéseidet és szenvedélyeidet stb. - hogy magadnak kedveskedj.
  1. „Változzatok el a ti elméteknek megújulása által" (Róma 12:2), hogy olyannak lássátok az embereket és a körülményeket, ahogyan Isten látja azokat. Meg kell tisztítani magatokat a lányok tisztátalan nézegetésétől, a keserűségtől, ahogyan azokat az embereket látjátok, akik ártottak nektek, a részrehajlástól, ahogyan az embereket látjátok, függetlenül attól, hogy szeretitek őket vagy sem, a hitetlenségtől, az aggodalomtól és a félelemtől, ahogyan a körülményekre vagy a jövőre tekintetek. Mindig kérdezzétek meg magatoktól: "Milyennek látja Isten ezt a személyt vagy helyzetet?" És tisztítsátok meg magatokat minden mástól, ahogyan azokat látjátok.
  1. Ne tartsátok többre magatokat másoknál (Róma 12:3). A szellemi állapototok igazi mércéje a hitetek, és nem az ismeretetek, vagy a buzgóságotok.
  1. Töltsétek be a szolgálatotokat Krisztus testének építésében az Istentől kapott ajándékaitok és tálentumaitok szerint (Róma 12:4-8). Ne ássátok el a földben (a világban) tálentumaitokat, mint ahogyan azt az egy tálentumos ember tette. Legyetek buzgók az Úrnak való szolgálatban (Róma 12:11), és imádkozzatok (figyeljetek Istenre és beszélgessetek vele) kitartóan (Róma 12:12).
  1. Iszonyodjatok a gonosztól és ragaszkodjatok a jóhoz (Róma 12:9). Az utóbbi elősegíti az előbbi könnyebb teljesítését.
  1. Szeressetek és tiszteljetek minden testvért, mert ők Jézus fiatalabb testvérei (Róma 12:9-10). Legyetek jók hozzájuk (Róma 12:13). Örüljetek az örülőkkel és szomorkodjatok a szomorkodókkal. (Róma 12:15). Legyetek alázatosak mindenki felé, de különösen a Krisztus testében lévő szegények és kevesebb ajándékkal rendelkezők felé (Róma 12:16).
  1. Szeressetek és áldjatok minden embert, különösen azokat, akik gonoszt cselekedtek veletek (Róma 12:14; 17-21). Amennyire lehetséges, mindenkivel békességben éljetek. Sose bosszuljátok meg, vagy ne kívánjatok rosszat azoknak, akik rosszat cselekedtek veletek. Tegyetek jót velük és így a gonoszt jóval győzzétek le. Az egész világ tele van olyan emberekkel, akik a gonoszt még több gonosszal próbálják legyőzni, a gonosz azonban sosem tudja legyőzni a gonoszt. Egyedül a jó tudja legyőzni a gonoszt, mert a jó erősebb a gonosznál. Ez az, amit Jézus bemutatott a Golgotán. Legyetek kitartóak azokban a megpróbáltatásokban, amiket Isten küld az utatokba, és örvendezőek a reménységben, mert mindezeknek célja az, hogy jobban hasonlítsatok Jézusra (Róma 12:12).

Ezek által bizonyítjuk Istennek, hogy valóban hálásak vagyunk neki mindazért, amit értünk tett, és az irgalma irántunk való gazdagságáért, hogy újra és újra megbocsát nekünk