WFTW Body: 

„Kegyelemből tartattatok meg, hit által, ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez." (Ef. 2:8).

Keresztyén életünket - a bűnbocsánat és a Szent Szellem keresztség elnyerését - kegyelemből, hit által kezdtük el. Egy napon, amikor Jézus Krisztus, a mi Urunk dicsőségben visszatér, elragadtatunk, hogy találkozzunk vele a levegőben. Ez is kegyelemből és hitből lesz. Tehát keresztyén életünk kezdete és vége a földön kegyelemből és hit által történik. Amit ebből meg kell tanulnunk az az, hogy mindent, ami a kettő között van, szintén ugyanazon az elven kell fogadnunk. Kegyelemből, hit által legyőzhetünk minden rosszat, és teljesíthetjük Isten által kijelölt földi feladatunkat. Isten ismeri a jövőt. Semmi sem történik velünk holnap, jövő héten vagy jövőre, ami meglephetné Istent. A végét az elejétől ismeri. Ez nagy vigaszt jelent nekünk. Mert ha Isten tudja, hogy holnap vagy a jövő héten hatalmas próbával vagy kísértéssel kell szembenézned, minden bizonnyal kegyelmet ad neked, hogy megbirkózz vele.

Az Úr azt mondta Pálnak:

„Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el" (2 Kor. 12:9).

Isten kegyelme minden szükség betöltésére elegendő.

„Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek." (2 Kor. 9:8).

A kegyelem bőségesen elérhető, hogy segítsen nekünk szükségünk idején.

„Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül." (Zsidó 4:16).

Bármire is van szükségünk, Isten kegyelme rendelkezésre áll, hogy segítsen. Ezért meghívást kapunk, hogy bátran jöjjünk a kegyelem királyi székéhez, hogy elnyerjük ezt a kegyelmet. A múltban vereséget szenvedtünk, mert nem kaptuk meg ezt a kegyelmet. A történet másképp alakulhat a jövőben. Ha megalázzuk magunkat és kegyelemért kiáltunk a szükség idején, Isten nem fog csalódást okozni. A Biblia azt mondja, hogy akik bővölködő módon részesülnek a kegyelemből, azok az életükben uralkodni fognak Jézus Krisztus által:

„Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek." (Róma 5:17).

Ez volt Isten akarata Ádámmal szemben, hogy uralma legyen és uralkodjon mindenen. Az 1 Mózes 1:26 ezt mondta Isten:

„Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon."

Ádám engedetlensége megakadályozta, hogy ez beteljesedjen az életében. Isten azonban egy új fajt támasztott a földön - Isten fiait, akik a Jézus Krisztusba vetett hitből élnek -, akiknek a királyok méltóságában kell élniük és uralkodniuk a földön.

Nem kell többé a bűnnek uralkodnia rajtad, ha megalázod magad és elfogadod Isten kegyelmét. Nem kell többé a félelemnek vagy a szorongásnak belépnie a szívedbe. Senki a földön nem tudja többé megkeseríteni az életedet - sem a főnököd, sem a szomszédod, sem a rokonaid, sem az ellenségeid, sem a Sátán.

„Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban" (Kor. 2,14)!

Milyen csodálatos Isten új kegyelmi szövetsége alatt élni! Az ígéret földje nyitva áll előtted! Menj be és vedd birtokba!