Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Disciples Szellem Tele élet
WFTW Body: 

Amikor elkezdünk egy új évet jó, ha komolyan elgondolkodunk, hogy mik legyenek a legfontosabbak ebben az évben a szellemi életünket illetően. Íme, néhány javaslat. Gondoljuk át komolyan és imádkozzunk, hogy mind beteljesedjenek az életünkben. Az Úr segítsen titeket ebben.

  1. Az újév egy új kezdet : A Lukács 15-ben a tékozló fiú történetéről olvashatunk, ahol az apa a legjobb köntöst adta a fiára, aki teljesen cserbenhagyta Őt. Ez az evangélium üzenete: Isten azoknak is a legjobbat adja, akik kudarcot vallottak. Kezdhetnek egy újat, mert Isten senkiről sem mond le. Ez nagy bátorítás azoknak, akik a múltban kudarcot vallottak. Bármilyen hibák vagy kudarcok is voltak most, az újév kezdetén újat kezdhetsz Istennel.
  1. Légy fegyelmezett: A 2 Timótheus 1:7-ben Pál azt mondja: "Isten az erő, a szeretet és a józanság (fegyelmezettség) szellemét adta nekünk". Isten Szelleme erőt ad nekünk, szeretetet mások iránt, és képessé tesz minket arra, hogy fegyelmezettek legyünk. Bármilyen tapasztalatod is volt a Szent Szellemmel kapcsolatban, ha nem engeded, hogy a Szent Szellem fegyelmezzen téged - hogy fegyelmezetten használd ki az idődet és költsd el a pénzedet, és hogy fegyelmezzed a beszédedet, akkor soha nem leszel olyan, amilyennek Isten akarja, hogy légy. Isten legnagyobb szolgái az egyház történetében olyan férfiak és nők voltak, akik hagyták, hogy a Szent Szellem fegyelmezze az életüket. Fegyelmezettek voltak alvási szokásaikban, étkezési szokásaikban, az imádságban és a Szentírás tanulmányozásában. Fegyelmezettek voltak abban, hogy Istent minden földi vágyuk fölé helyezzék. Sok keresztyén megelégszik azzal, hogy megkapta a Szent Szellem keresztséget, és azt képzeli, hogy ezután minden simán fog menni az életében. Neked is fegyelmezettnek kell azonban lenned, ha ebben az évben be akarod tölteni Isten akaratát az életedben.
  1. Ne engedd kialudni a tüzet: Timótheusnak volt hite és szellemi ajándéka, Pál mégis a következőre emlékezteti: "Emlékeztetni akarlak arra a szellemi ajándékra, amelyet akkor kaptál, amikor rád tettem a kezem". A Szent Szellem nem a félénkség szelleme. Pál arra buzdította őt, hogy ezt az ajándékot ébressze fel és gerjessze fel újra, ne engedje kialudni a tüzet. Ebből megtanuljuk, hogy bár Jézus megkeresztel minket Szent Szellemmel és tűzzel (Máté 3:11), mégis tennünk kell valamit azért, hogy ez a tűz folyamatosan égjen. Isten meggyújtja a tüzet. Nekünk kell folyamatosan szolgáltatnunk a tüzelőanyagot - egy olyan életet, amelyet mindig teljesen átadunk Isten akaratának. Ne képzeld azt, hogy csak azért, mert Isten egyszer felkent téged, most már megnyugodhatsz, és azt mondhatod: "Egyszer felkent, mindig felkent". Ez ugyanolyan nagy tévedés, mintha azt mondanád: "Egyszer megmentve, mindörökké megmentettnek lenni". Láttam olyan embereket, akiket Isten valóban felkent, és egy év múlva szellemileg halottak voltak. Kialudt a tűz. A világi érdekek és a büszkeség bejöttek és eloltották a tüzet. Most a pénzt és a kényelmes életet hajszolják, és elvesztették Isten tüzét. Ez szomorú és nagy veszteség Isten országa számára. Ezért Pál azt mondta Timótheusnak: "Azt a tüzet, amely meggyulladt benned, ne hagyd kialudni. Ez most már rajtad múlik. Ha nem táplálod, ki fog aludni. Tartsd égve azáltal, hogy megőrzöd a jó lelkiismeretet, hogy tanulmányozod Isten igéjét, hogy állandóan megalázkodsz, hogy teljes szívvel keresed Istent, hogy távol tartod magad a pénz szeretetétől, a másokkal való vitáktól és mindentől, ami ezt a tüzet kioltja." Ez a tűz nem aludhat ki!
  1. Ügyelj rá, hogy a szellemi fejlődésed folyamatos legyen : A Zsidókhoz írt levél 6:1-3-ban arra buzdít minket, hogy törekedjünk az érettségre. Képzeljük el az érettségre való törekvést úgy, mint egy (mondjuk 10 000 méteres) hegy megmászását. Jézus már felért a csúcsra. Amikor újjászületünk, ennek a hegynek a lábánál vagyunk. A cél az, hogy kövessük Jézust, és törekedjünk a csúcs felé, bármennyi ideig is tartson. Mondhatjuk a fiatalabb testvéreinknek, hogy „kövessetek engem, ahogy én követem Krisztust" (1 Kor 11:1), már akkor is, ha csak 100 métert másztunk meg. A szellemi élet nem olyasmi, ami az Istennel való egyetlen találkozás által jön létre, hanem az önmegtagadás útjának választása és Isten akaratának folyamatos - napról napra, hétről hétre és évről évre - következetes teljesítése által. Jézust a saját akaratának következetes megtagadása tette szellemi emberré. A saját akaratunk állandó megtagadása az, ami minket is szellemi emberré tesz. Az 1 Timótheus 4:15-ben Pál arra buzdítja Timótheust, hogy „ezekkel törődjön." Egy üzletember sokat fáradozik azon, hogy pénzt keressen, és szilárdan megalapozza vállalkozását. Ha komolyan gondolod a keresztyén életet, akkor neked is sok erőfeszítést kell fordítani a Szentírás tanulmányozására, a Szellem ajándékainak keresésére és az életed megtisztítására minden tisztátalantól. Ennek a versnek az egyik fordítása így hangzik: "belemerülni ezekbe". Ha ezekbe a dolgokba merülsz bele, a fejlődésed mindenki számára nyilvánvalóvá fog válni. Annyira merülj el Jézus Krisztusban és az Ő Igéjében, hogy e világ kísértései ne gyakoroljanak rád vonzó hatást. Nem fogjuk azt a sok mindent hajszolni, amit a világi emberek hajszolnak. Ha ilyen "belemerült" életet élsz, akkor folyamatosan fejlődni fogsz. Minden évben jobb keresztyén, és az Úr hatékonyabb szolgája leszel.
  1. Légy győztes: A Zsidókhoz írt levél 12:1-3 arra buzdít minket, hogy állhatatosan, szemünket Jézusra - hitünk szerzőjére és befejezőjére - szegezve fussuk meg az előttünk álló versenypályát. Nézzünk fel Rá, és fussuk végig ezt a versenypályát. Ne álljunk egy helyben. A hit versenye olyan, amiben nem lehet megállni. Az idő rövid, és ezért futni kell. Ha elesel, állj fel és fuss tovább. Sok olyan futó van, aki elesett egy versenyen, de felállt, tovább futott, és mégis első lett. Ne csüggedj tehát el, ha néha elesel az Úrral való járásodban. Ne maradj fekve. Állj fel, valld meg a bűnödet, és fuss tovább. Nézz Jézusra, aki elviselte a keresztet, és futott élete végéig. Amikor sokan ellened fordulnak, gondolj Jézusra, akinek sok ellensége volt (Zsidó 12:3). Te még nem álltál ellen a vér kicsordulásáig, mint Ő, amikor a bűn ellen küzdött (Zsidó 12:4). Itt azt látjuk, hogy Jézus küzdött a bűn ellen. Más szóval, a bűnnel szembeni hozzáállása a következő volt: "Inkább kiontom a véremet, minthogy bűnt kövessek el". Ha te is úgy állsz hozzá - hogy inkább meghalsz, mint hogy bűnt kövess el -, akkor te is győztes leszel. Amikor kísértés ér, hogy hazudj, ha azt mondod: "Inkább meghalok, minthogy hazudjak", akkor győztes leszel. Amikor kísértésbe esel, hogy csalj egy kicsit, hogy több pénzt keress, ha azonban azt mondod: "Inkább meghalok, minthogy egy kicsit is csaljak", akkor győztes leszel. Amikor kísértésbe esel, hogy megkívánj egy nőt, és azt mondod: "Inkább meghalok, minthogy megkívánjam", akkor győztes leszel. Ez a titka a győztes életnek.
  1. Légy biztos Isten szeretetében: A Sofóniás 3:17-ben ez található „megnyugszik az Ő szeretetében" szavakat így fordították:Ő csendben, szeretetben tervez veled". Megértetted, hogy minden egyes dolog, amit Isten megenged az életedben egy olyan szívből származik, amely szeretetben tervez veled? Minden próbatétel és probléma, ami az életedben előfordul, a végső jót tervezte el számodra. Ha hiszel a Róma 8:28-ban, akkor az életed hátralévő részében soha többé nem fogsz félni az emberektől vagy a körülményektől. Nem fogsz félelemben élni, hogy esetleg balesetet szenvedsz, vagy rákban halsz meg, vagy keresztyénellenes fanatikusok bántanak, vagy bármilyen más félelemben - mert a mennyei Atyád mindent és mindenkit az ellenőrzése alatt tart.

Az a vágyunk, hogy a szellemi fejlődésed valóban áldott legyen ebben az újévben.