WFTW Body: 

A Jelenések 15:3-4-ben a következőt olvashatjuk:

„És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya! Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljönnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek."

Mózesnek két éneke van megemlítve az Ószövetségben - az egyik a 2 Mózes 15:1-8-ban, amikor az izraeliták átkeltek a Vörös tengeren, és a Fáraó és a serege elvesztek ott. Mózes ekkor énekelte a következőt:

„Akkor énekli Mózes és az Izráel fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólnak mondván: Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett."

A Jelenések 6-ban látjuk, hogy az Antikrisztus is lovasként van ábrázolva, egy fehér lovon. Itt azt látjuk, hogy a győztesek Isten dicséretét éneklik, annak a lovasnak és a lónak a bukásáért. Armageddon utolsó csatájában az Antikrisztus és csapatai bejönnek Izrael földjére, és megtámadják azt. Abban az időben az Úr Jézus Krisztus lejön az Ő szentjeivel. Lábait az Olajfák hegyére teszi, és elpusztítja az Antikrisztus erőit. Isten népe harc nélkül fogja nézni ezt a győzelmet, és része lesz benne. Így kell ma is minden győzelmet megnyernünk. Nem nyerjük meg a csatát emberi fegyverekkel. Veszteg maradunk és bízunk az Úrban, és az Úr pusztítja el az ellenségeinket. Aki tehát elhiszi ezt, az ma is énekelheti Mózes énekét!! Mózes énekét énekelhetjük az élet harcaiban. Veszteg maradunk, és meglátjuk, mit tesz az Úr ellenségeinkkel.

Mózes második éneke az 5 Mózes 31-32:43-ben található. Ott szintén azt énekli:

„Ujjongjatok ti nemzetek, ő népe! Mert ő megtorolja az ő szolgáinak vérét, bosszút áll az ő ellenségein, földjének és népének megbocsát!" (5 Mózes 32:43)

Mindkét énekben ugyanazt az igazságot látjuk: Isten népének nem kell bosszút állni az ellenségein. Ők háttérben maradnak és Isten az, aki harcol értük és elégtételt szerez számukra.

Ez az az ének, amelyet most meg kell tanulnunk, hogy egy napon dicsőséggel énekelhessünk Isten hárfáival. Az élet mindennapi helyzetei olyanok számunkra, mint egy kórusgyakorlat, hogy megtanuljuk ezt a dalt. A győztesek azt éneklik, hogy Isten útjai tökéletesek. A mennyben azt énekeljük, hogy „Jézus mindent jól csinált". Azon a napon, amikor visszatekintünk arra, ahogyan Isten vezetett minket a földön, rá fogunk jönni, hogy mindent - igen, mindent - Isten rendelt el a mi javunkra. Ma nem értjük, miért történik sok minden. Azon a napon azonban tökéletesen megértjük, de a hívő embernek nem kell addig a napig várnia. Ezt most is hiszi és tudja. Nem kell megvárnia, amíg Isten megmagyarázza mindannak az okát, ami vele történt a földön. Máris ezt énekli:

"Uram! Tökéletesek a te útaid!"