Igaz és hamis próféták

Írta :   Zac Poonen
Article Body: 

A Dániel 11.32-ben arról olvashatunk, hogy azok, akik az antikrisztus szellemének befolyása alatt állnak sima (hízelgő) beszéddel magukhoz csábítják az embereket. Minden hamis próféta félreismerhetetlen jellemzője a történelemben a hízelgés. Ezzel szemben minden igaz prófétának fontos félreismerhetetlen jellemzője az intés, a feddés.

A hamis próféták azért hízelegnek az embereknek, hogy megnyerjék őket a csoportjuk számára vagy bevigyék őket saját királyságukba, tiszteletet vagy pénzt kapjanak, stb. Sok hamis próféta - a személyes befolyásának megőrzése érdekében - kitartóan munkálkodik az emberekkel való a jó kapcsolatok kiépítésén. Az ő „leveleik" semmiféle intő vagy helyreigazító szót nem fognak tartalmazni, csak hízelgő, dicsérő szavakat, szemben azzal, amit az Úr és az apostolok leveleiben látunk, ahogyan azt a Jelenések 2. és 3. fejezeteiben és a levelekben olvassuk.

A sima, hízelgő szavak csak arra jók, hogy megfertőzzék a szívedet büszkeséggel és önelégültséggel. A dorgáló szavak ezzel szemben meg fogják tisztítani a szívedet. Jézus azt mondta: " Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem" (Jelenések 3.19). A dorgálás az Isteni szeretet egyik jele.

Amikor Isten prófétát küld közénk, hogy megdorgáljon bennünket, az a biztos jele annak, hogy Isten szeret bennünket. Amikor Isten elhagy egy gyülekezetet, akkor "nem lesz próféta többé közöttük" (Zsoltár 74:1.,9), aki megdorgálja őket. Helyette olyan igehirdetőik lesznek, akik sima, hízelgő szavakat mondanak. (2 Tim. 4:3,4). Sajnálatra méltó állapot Isten népe számára, ha ilyen helyzetbe kerül.

A Jelenések 2. és 3. fejezetében azt látjuk, hogy a hét gyülekezet közül ötben nagyon rossz állapotok voltak, de az Úr még nem hagyta cserben őket. Ezt bizonyítja az a tény, hogy Isten küldött egy prófétát (János apostolt), aki megdorgálta és helyreigazította őket a levelei által.

János erős szavakat használ még a vének felé is - olyan szavakat, mint " az első szeretet elhagytátok ... szellemileg halottak vagytok ... nyomorultak, nyavalyásak, szegények, vakok és mezítelenek vagytok ". Ha a vének és a gyülekezetek nem engedelmeskedek az intő szavaknak és nem térnek meg, az Úr el fogja hagyni őket.

Ha egyszer az Úr "kimozdítja a gyertyatartót" (Jelenések 2.5), akkor többé nem fogja elküldeni a prófétáit abba a gyülekezetbe. A hamis próféták fogják megkaparintani az ilyen gyülekezeteket és sima beszédet szólva prédikálnak nekik minden vasárnap!! Ez történt meg az elmúlt húsz évszázad során egyik gyülekezetben a másik után, generációról generációra; és ez történik körülöttünk mindenfelé ma.

Olyan időket élünk, amikor nagy szükség van egy „Istenét ismerő népre, aki felbátorodik, és nagy dolgokat visz véghez Őérte" (Dániel 11.32). Az ilyen emberek ismerik Istent, ezért nem fognak félni az emberektől …