Isten és a Mammon

Article Body: 

Érdekes megfigyelni, hogy Jézus jóllehet a „világ fejedelmének" (János 14.30) is nevezte a Sátánt, sohasem beszélt úgy róla, mint egy másik lehetséges úrról Isten mellett, akik között az embereknek választaniuk kellene, hogy kit szolgáljanak. Amikor Jézus két úrról beszélt, akiket az emberek szolgálhatnak, az a kettő Isten és a Mammon (pénz) volt. (Lukács 16.13). A keresztyénségről általánosságban el lehet mondani, hogy az igehirdetők mindig arról beszélnek az embereknek, hogy Isten és a Sátán közül válasszanak. Jézus ezzel szemben azt mondta embereknek, hogy Isten és a Mammon (pénz) között kell választaniuk.

A Sátán a cselszövés nagy mestere, és tisztában van vele, hogy ha az embereknek azt mondják, Isten és a Sátán között kell választani, akkor senki sem fogja a Sátánt választani. A Sátán azzal is tisztában van, hogy ha a hívőknek Isten és a Mammon (pénz) között kell választani, akkor nehezen fogják meghozni ezt a fontos döntést.

A Sátán tudja, hogy a legtöbb keresztyén a munkahelyét és a lakóhelyét stb. választja, ami a pénz utáni vágyukat fejezi ki. A vagyon és a pénz elsőbbséget élvez az Isten királyságában való előrehaladás utáni vággyal szemben. A Sátán tudja, hogy az ilyen hívők használhatatlanok Isten számára, függetlenül az általuk végzett tevékenység mennyiségétől.

A Sátán azt is tudja, hogy a keresztyének többsége a világban dolgozik, és jobban függ a pénztől, mint a Szent Szellem erejétől. A Sátán tudja, hogy egyetlen ilyen keresztyén munkának sincs örök értéke - még akkor sem, ha az erről szóló beszámolók nagyon hatásosnak tűnnek, amikor azokat színes keresztyén folyóiratokban megnyerő formában mutatják be "a nagyközönséggel való kapcsolattartás ápolásáért felelős szakemberek"!

Nem szabad, hogy tudatlanok legyünk a Sátán mesterkedésével kapcsolatban. Nem a Sátán haragjával, hanem sokkal inkább a mesterkedéseivel szemben kell biztosan megállnunk. (Ef. 6.11). A Sátán haragja sohasem akadályozta Isten munkáját. Az üldözés Jézus Krisztus gyülekezetét minden országban és minden időben kivétel nélkül virágzóvá tette. A Sátán azonban gyakran keresztülvitte a mesterkedésével azt, amit a haragjával nem tudott elérni. (lásd. Jelenések 12.11-12).

A Sátán boldog, hogy rejtve - láthatatlan módon - munkálkodhat, mert tudja, hogy így jobban be tudja csapni az embereket. Nagyon jól tudja, hogy amikor egy hívőt a döntéseiben a pénz szeretete vezérel, akkor valójában a Mammon fejedelemnek szolgál, még akkor is, ha úgy gondolja, hogy Istent szolgálja!

Amikor egy hívőnek rossz a pénzhez való viszonya, akkor rossz lesz minden más terület is az életében, mert így ennek a világi rendszernek a részévé válik, amit az Úr le

fog rombolni, amikor visszajön. Az ilyen ember elárulja az Úr ügyét itt a földön még akkor is, ha nem úgy gondolja. Valójában a Sátán oldalán munkálkodik, anélkül, hogy tudatában lenne. Az alapvető probléma ma az sok hívővel, hogy nem értették meg a Sátán mesterkedésének lényegét.

Mielőtt Jézus a keresztre ment, a következőt mondta a tanítványainak: "Jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije" (János 14.30). A Mammonnak nincs hatalma Jézus felett. Ezért a Sátán nem találhat fogást Jézuson és semmiféle módon nem érintheti Őt. A Sátán a pénzen keresztül azonban éppen elég fogást talál a legtöbb hívő életében. Így képes eltéríteni őket Isten életükre vonatkozó tökéletes tervétől.

Az Úr szolgáit a 20. században ért legnagyobb támadások mindig az olyan

„keresztyénektől" és „hívőktől" érték, akik minden tanításukat tekintve bibliai alapokon álltak, kivéve a „pénz szeretetéről" szóló tanítást! Egyáltalán nem meglepő, hogy azok a hívők, akik a pénzt imádják ellene állnak Isten igazi prófétáinak. Jézus maga is szembesült egy ilyen ellenállással a farizeus vezetőség részéről, akiknek minden tanításuk helyes volt (Máté 23.3), viszont szerették a pénzt és így a Mammonnak szolgáltak. (Lukács 16.14).

Azok a keresztyének, akik a pénzt hajszolják, elegendő pénzzel rendelkeznek ahhoz, hogy elutazzanak bárhová, ahová csak szeretnének. Elegendő pénzzel rendelkeznek ahhoz is, hogy megvegyenek bármit, ami tetszik nekik. Csak a pénz szeretete miatt engedhet meg magának valaki egy ilyen költekező életmódot. Akik azonban pazarló életmódot folytatnak, sohasem lesznek képesek bizonyságot tenni egy szenvedő világ felé.

Veszélyes dolog a szükségesnél sokkal több pénzzel rendelkezni. Mivel Jónásnak sokkal több pénze volt a szükségesnél, ezért módjában állt, hogy megvegye a jegyet és Tarsisba hajózzon - egyszerűen engedetlen volt az Úr parancsának. Jónás biztonságban érezhette volna magát az ilyen kísértéssel szemben, ha nem lett volna elég gazdag.

Jézus meghagyta az apostolainak, hogy ne gyűjtsenek kincseket ebben a világban, hogy megóvja őket az ilyen kísértésektől. Az Úr, aki gazdaggá tudta tenni Jóbot, Ábrahámot és Dávidot, könnyen megtehette volna, hogy az apostolait is gazdaggá tegye. De nem ezt tette. Miért? Mert az újszövetségi apostolok az ószövetségi szentekkel ellentétben háborúban álltak a Sátán ellen. Így ha a Sátán megtámadja őket, fontos, hogy ne tudjon fogást venni rajtuk a „pénz szeretete" miatt. Másrészt az Úr terve soha sem volt az, hogy pénz által vigye véghez az Ő tervét.

Mi a helyzet veled? Ha a Sátán megtámad, talál fogást rajtad a „pénz szeretete" miatt?

A Sátán elleni küzdelem nem földi, hanem „mennyei" harc. (Ef. 6.12). A Sátán erejét nekünk kell megkötöznünk (Máté 18.18). Csak a mennyei gondolkozású (szellemi) emberek tudják ezt a harcot megharcolni. Akik szeretik a pénzt, azok földi gondolkozású emberek és nem alkalmasak a szellemi harcra. A Sátán nagyon jól tudja ezt, még ha a hívők nem is tudják.

A szentek arany utcákon fognak járni a mennyben. A menny azok számára van elkészítve, akik megtanulták a földön az aranyat a „lábuk alatt tudni". A böjtöléseink és imáink nem vihetik véghez Isten tervét, ha szeretjük a pénzt és földi módon gondolkodunk. Csak egy „igaz ember", mint Illés imája lehet hatásos Isten előtt, aki nem kötődik földi dolgokhoz. (Jakab 5.16-17). Azért engedi meg Isten, hogy nagy összegű pénzt elveszítsünk, hogy szabaddá váljunk a pénz szeretetétől és hasznossá tegyen bennünket az Ő számára.

Nagyon nehéz Jézus tanítványainak becsületes módon és tiszta szívvel az üzleti vállalkozásukból meggazdagodni ebben a világban, ami a Sátán uralma alatt áll. Ahhoz, hogy valaki meggazdagodjon egy ilyen világban, egy és más területen a Sátán alapelvét kell követni és az Isten igéje szerinti alapelvekkel szemben engedetlenné kell válnia.

A Biblia világosan mondja:

"Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik." (1 Tim. 6.9).

Akinek az a vágya, hogy „Istenben legyen gazdag", az nem fog kincset gyűjteni magának ebben a világban (Lukács 12.21; 1 Tim. 6.17).

Ez azokra az igehirdetőkre is vonatkozik, akik az evangélium hirdetésével és keresztyén könyvek ill. kazetták eladásával gazdagodnak meg. Egy másik trükk manapság társasutazást szervezni Izraelbe ("a szent földre"??). Ha egy igehirdető képes összegyűjteni tíz embert, az utazási iroda egy ingyen jegyet fog neki adni. Minden ilyen igehirdető az „aranyborjút" imádja, és a Mammont szolgálja, nem az Úr Jézus Krisztust. [Valaki egyszer azt kérdezte tőlem: jártam-e már a szent földön? Azt válaszoltam neki, hogy minden nap azon járok!]

A „bővölködés evangéliumát" pénzt szerető igehirdetők találták ki a 20. század második felében, akiknek valamilyen „igei" magyarázatot kellett találniuk a fényűző életmódjuk és mérhetetlen gazdagságuk igazolására, amit a „rajongóik" tizedéből és adományaiból halmoztak fel. Ezért az ószövetségi ígéretekhez fordultak, amit Isten Izraelnek adott és elkezdték kijelenteni azokat az ígéreteket, mint ha az Isten egyértelmű áldásának a jele lenne ma. A pénzt szerető hívők örömmel elhitték ezt az új evangéliumot!

Egy világi újságíró az USA-ban, aki hallott egy ilyen gyülekezetről, ahol a

„bővölködés evangéliumát" hirdették, meg akart győződni róla, hogy ez a tanítás valóban működik-e? Ezért a gyülekezet parkolójához ment és felmérte az ott parkoló autómárkákat. Azt tapasztalta, hogy a „pásztor" és a „segéd pásztor" részére fenntartott helyeken parkoló autók drága autók voltak, a többi autó legnagyobb része azonban olcsó márka volt! Ebből arra a következtetésre jutott, hogy a "bővölködés evangéliuma" valóban működött, de csak a gyülekezet tizedéből és adományából élők

számára! A gyülekezet többi része megmaradt a korábbival azonos körülmények között!

Még az olyan szegény országokban is, mint India, az igehirdetők meggazdagodnak a szegény emberek tizedéből és adományaiból, az ilyen hamis evangélium által.

Mit gondolhat az Úr azokról a keresztyén „gyülekezetekről" és azok vezetőiről ma, akik hajszolják a pénzt és elnézővé válnak a bűnökkel szemben? Ennek az lesz az eredménye, hogy erőtlenné válnak a Sátán elleni harcban. A pokol kapui diadalmaskodtak az ilyen „gyülekezetek" felett. Ez a legvilágosabb bizonyítéka annak, hogy nem ez a „gyülekezet" az, amit az Úr épít, mivel a sötétség erői soha sem diadalmaskodhatnak az Úr gyülekezete felett. (Máté 16.18).

Akármikor lesz egy igazi Szent Szellem általi ébredés valahol, az egy olyan ébredés lesz, ami megszabadítja a hívőket a „pénz szeretetétől". Csak egy ilyen ébredés fogja kiűzni a Mammon fejedelmét a gyülekezetből.

Bármilyen más úgynevezett „ébredés" csak hamisítvány. Akinek van füle, hallja meg.