Öt bűn, amiket Jézus a legjobban gyűlöl

Article Body: 

Amikor szellemi érettségre jutunk, rájövünk, hogy Isten igazsága elsődlegesen nem külsődleges és a bűn sem az. Amikor igazságról beszélünk a legtöbb ember a Tízparancsolatban említett alapértékekre gondol. Az Újszövetség igazságossága azonban Jézus életével mérhető és nem valamilyen írott törvénnyel. Amikor a bűnre gondolunk, ami ellen Jézus a legtöbbet beszélt, rá fogunk jönni, hogy Jézus mit gyűlölt a legjobban. Amikor öt ilyen bűnről beszélünk, meg fogjuk látni, hogy azok egyike sem szerepelt a Tízparancsolat között!

1. Képmutatás

Képmutatónak lenni azt jelenti, hogy másokban olyan benyomást keltünk, hogy szentebbek vagyunk, mint amilyenek valójában vagyunk. Ez valójában egyenlő a hamissággal és a hazug beszéddel. A Máté 23.13-29-ben Jézus hétszer mondott ki átkot a képmutatókra. Lehet kimondani egy hazugságot anélkül, hogy kinyitnánk a szánkat. Anániás hazudott a Szent Szellemnek anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna, amikor úgy tett, mintha Jézus őszinte tanítványa lenne (Ap.csel. 5.1-5).

Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy az életük belül „tele volt kapzsisággal és mértéktelenséggel" (Máté 23.25) - ami azt jelenti, hogy önmaguknak éltek. Annak ellenére azt a benyomást keltették másokban, hogy nagyon szentek, mert jól ismerték az Írásokat, böjtöltek, imádkoztak és megfizették a tizedet a jövedelmükből. Külsőleg nagyon Isten-félőnek látszottak. Hosszú imákat imádkoztak nyilvánosan, magánéletükben azonban nem imádkoztak hosszan - éppen úgy, mint sokan ma. Az képmutatás, ha csak vasárnap délelőtt imádjuk Istent, de nincs állandó szellemi imádat a szívünkben. Isten látja a szívünket. Az okos szüzeknek tartalék olajuk volt az edényükben, míg a bolondoknak csupán annyi volt, hogy világítson a lámpásuk és jó bizonyságuk legyen az emberek előtt. (Máté 25.1- 4). Amikor arról hallunk, hogy keresztyén vezetők hirtelen elesnek házasságtörésben, meg kell értenünk, hogy az nem egy hirtelen elesés volt, hanem a belső életükben egy hosszú időszakon keresztül a hitük megfogyatkozásának az eredménye. Képmutatók voltak hosszú időn keresztül!

2. Szellemi büszkeség

A szellemi büszkeség a legáltalánosabb bűn, ami megtalálható azok között, akik szentségre törekszenek. Mindannyian ismerjük az önigazult farizeusokról szóló példázatot, akik még az imájukban is lenéztek másokat. (Lukács 18.9-14)! Valószínűleg az összes hívő több mint 90-a nyilvánosan imádkozva elsődlegesen azokra akar hatást

gyakorolni, akik hallják őket és egyáltalán nem imádkoznak Istenhez. A példázatban szereplő farizeus a külső életét tekintve valószínűleg nem volt olyan gonosz, mint más bűnösök, de Jézus gyűlölte a büszkeséget, mivel a farizeus a szellemi tevékenységéről tanított és megvetett másokat. Más hívők állandó megítélése szellemi büszkeség.

A vámszedők azonban - másoknál rosszabbnak - bűnösnek látták magukat, ami kedves volt Isten előtt. Mindenki, aki valaha Isten színe elé kerül, a legfőbb bűnösnek fogja találni magát. Jézus azt tanította, hogy a legalázatosabb ember a legnagyobb a mennyben. (Máté 18.4). A legnagyobb érték a mennyben ugyanis az alázatosság. A Jelenések könyvében azt látjuk, hogy mindazok, akik koronát kapnak a mennyben, az Úr előtt le kell tenni azokat, elismerve, hogy egyedül Ő érdemel minden koronát (Jel.4:10-11).

Jézus azt mondta, még ha engedelmeskednénk is Isten MINDEN EGYES parancsolatának, akkor is csak haszontalan szolgák lennénk, akik semmivel sem tettek többet, mint ami elvárható volt tőlünk. (Lukács 17.10). Akkor mit mondhatnánk az állapotunkról, amikor olyan gyakran elbukunk!

3. Tisztátalanság

A tisztátalanság főként a szemünkön és a fülünkön keresztül megy be a szívünkbe. Ez a tisztátalanság KIJÖN a szívünkből és a testünk különböző tagjain keresztül fejezi ki magát: elsődlegesen a nyelvünkön és a szemünkön keresztül. Bárki, aki tisztaságra vágyik, különösen körültekintőnek kell lennie, hogy mit lát és mit hall. Jézus annyira gyűlölte a tisztátalanságot, hogy azt mondta a tanítványainak: legyenek készek kivájni a jobb szemüket és levágni a jobb kezüket inkább, mint hogy bűnözzenek azokkal. (Máté 5.27-29).

Mikor javasolják az orvosok a jobb kéz amputálását vagy egy szem műtéti eltávolítását? Csak amikor a dolgok olyan rosszra fordulnak, hogy ezek eltávolítása nélkül a beteg meghalna. Ezt kell megértenünk a bűnnel kapcsolatban is. A bűn olyan komoly dolog, hogy veszélyezteti az egész életünket. A legtöbb hívő nem fogja ezt fel és ezért meggondolatlanul használják a szemüket és a nyelvüket. Vak és néma embereknek kell lennünk, amikor a szemünk és a nyelvünk bűnre csábít bennünket. Ez a magyarázata Jézus szavainak.

4. Közömbösség az emberek szükségeivel szemben

Jézus dühös volt, amikor a zsinagóga vezetője nem akarta, hogy szombaton meggyógyítson egy embert. Mélyen felháborodott az emberi szükség iránti közömbösségen (Márk 3:5).

Az ige megparancsolja nekünk, hogy minden emberrel jót tegyünk, különösen Isten gyermekeivel (Gal. 6: 10). Jézus azt tanította, hogy azok, akik semmit sem segítettek azokon a testvéreiken, akik az élet alapvető szükségeiben voltak, az utolsó napon ki lesznek vetve az Ő jelenlétéből. (Máté 25:41-46). Nem rendelkezhetünk mindannyian a betegek gyógyításának ajándékával, de minden bizonnyal meg tudjuk látogatni és bátorítani őket. Ez minden, amit az Úr kér tőlünk.

A gazdag ember a pokolba ment, mert nem gondoskodott a szegény Lázár hittestvéréről, aki szintén zsidó és Ábrahám fia volt. A Jó szamaritánus példázatában a papot és a lévitát emelte ki Jézus, mint képmutatót, mert nem mutattak szánalmat a felebarátjuk iránt, aki sebesülten feküdt az úton. A Biblia azt mondja, hogy azok, akik látják, hogy a testvéreik szükségben vannak, és nem mutatnak készséget, hogy segítsenek azokon, azoknak nincs megmentő hite. (Jakab 2.15-17). Becsapják magukat, amikor azt mondják, hogy újjászülettek, pedig valójában nem. Akik nem segítik a szükségben lévő testvéreiket, azoknak a szívében nem maradhat meg Isten szeretete (1 János 3.17). Jézus erősen felemelte a hangját az ilyen dolgok ellen, mivel gyűlölte a sok vallásos ember magatartását, akik csak a vallásos tevékenységükkel voltak elfoglalva, és nem segítették a szükségben lévő testvéreiket.

5. Hitetlenség

A négy említett bűnt könnyen azonosítani tudja minden hívő. Amikor azonban a hitetlenséghez érkezünk, majdnem minden hívő azt gondolja, hogy az nem bűn, hanem egy gyengeség. Ezért nem tanulják meg gyűlölni a hitetlenséget, mint ahogyan mások bűnét gyűlölik.

A Biblia azonban a hitetlen szívről, mint GONOSZ szívről beszél (Zsidó 3: 12). Jézus hétszer dorgálta meg a tanítványait hitetlenség miatt. (lásd. Máté 6:30; 8:26; 14:31; 16:8; 17:17-20; Márk 16:14; Lk.24:25). Úgy tűnik semmi másért nem dorgálta meg így a tanítványait!!

A hitetlenség sértés Istennel szemben, mert az arra utal, hogy Isten nem gondoskodik a gyermekeiről éppen úgy, ahogyan a gonosz apák is gondoskodnak a gyermekeiről.

Manapság egy hamis hitet prédikálnak, aminek csak az a célja, hogy emberek megkapjanak dolgokat Istentől. Ez nem az a hit, amit Jézus hirdetett. Ő azt akarta, hogy legyen hitünk, hogy az által éljünk a mindennapjainkban. Csak akkor tudunk győztesek lenni a csüggedés, a rossz lelkiállapot és az elbátortalanodás felett, ha van hitünk egy mennyei, szerető Atyában és az Ő csodálatos ígéreteiben, amiket Ő ad nekünk az igéjében.

Kétszer olvassuk Jézusról, hogy meglepődött: amikor HITET, és amikor HITETLENSÉGET látott! (Máté 8.10; Márk 6.6). Jézus izgatott lett minden esetben,

amikor hitet látott az emberekben. Csalódott volt viszont, amikor közömbös embereket látott, akik nem voltak képesek a szerető mennyei Atyában bízni.

Amit most tudunk

Most, hogy megértettük mit gyűlölt Jézus a legjobban, az legyen a célunk, hogy mi is gyűlöljük ezt az öt bűnt. Amikor felfedezzük ezeket a bűnöket az életünkben, könyörtelenül keresztre kell vinni azokat.

Sok igehirdető olvas rendszeresen ehhez hasonló cikkeket, csupán azért, hogy ezeket a pontokat beépítsék az igehirdetésükbe. Ezért mindenkit figyelmeztetek, hogy a Sátán meg fog kísérteni téged, hogy csak ezt az öt pontot használd az igehirdetésedhez! Amit azonban legelőször meg kell tenned, hogy gyűlöld meg ezeket teljesen a saját életedben. Azt követően képes leszel hatalommal hirdetni Isten Igéjét. Egyébként csak egy farizeus leszel, mint sok más igehirdető a világon.

Akinek van füle a hallásra, hallja.