Ne ítéljetek!

Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Disciples
Article Body: 

"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre?Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott ímé, a te szemedben gerenda van? Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!" (Máté 7.1-5)

(Fordító megjegyzése: az ítél szóra a görögben a „krinó" szó használatos, aminek jelentése:

- szétválaszt, megkülönböztet, előnyben részesít, többre becsül,

- ítél, vélekedik, eldönt, tart valaminek, elismer,

- dönt, elhatároz,

- törvény előtt felelősségre von, bíróság elé idéz, vádol, ítéletet mond, elítél,

- pereskedik, ítélkezik.

Ez azt jelenti, hogy valaki megkülönböztetés alapján kialakít egy véleményt magában, ami alapján döntést hoz és ítéletet mond ki valaki felett: bíráskodik, ítélkezik)

Mindannyiunknak folyamatosan emlékeztetnünk kell magunkat, hogy állandóan

magunkat ítéljük meg és sosem másokat.

Mindannyiunknak rendelkezni kell megkülönböztető képességgel - de a megkülönböztetés egy szellemi képesség, ami teljesen különbözik mások ítélgetésétől, ami egy testies cselekedet.

Gyakran kell gondolnunk a Róma 14. fejezetére, hogy állandóan emlékezzünk arra a szabadságra, amit Isten adott az Ő gyermekeinek sok területen.

Néhány példa arra, ahol - külső vagy belső dolgok alapján - rendszerint megítélünk másokat. Nem kellene véleményt alkotni az elménkben másokról a következő dolgokban:

- Hogy valakinek saját autója van vagy nincs (vagy kettő van!) - vagy milyen sikeres.

- Hogy valakinek ne legyen nagy, óriási háza.

- Hogy valakinek lehetnek drága dolgok a saját házában.

- Hogy milyen szintű képzésben részesíti valaki a gyerekeit.

- Hogy valaki azért változtat munkahelyet, hogy magasabb bért kapjon, vagy kivándorol egy másik országba.

- Hogy valakinek mennyi a vagyona, vagy mennyi megtakarítással rendelkezhet a bankszámláján (Megjegyzés: Nekünk nem magunknak kell kincseket gyűjteni (Máté 6:19); de az ige megparancsolja nekünk, hogy takarékoskodjunk (gyűjtsünk) a gyermekeink számára (2 Kor.12:14; 1 Tim.5:8)).

- Hogy valaki drága hotelekben és éttermekben tartózkodhat vagy étkezhet.

- Hogy egy testvérnő viselhet-e ékszert vagy drága szárit/ruhát, vagy egy indián viseletet, vagy a nők nadrágot? Ki dönti el azt, hogy mi a „drága"? (A Biblia megparancsolja az asszonyoknak, hogy szerényen öltözködjenek - és nekünk figyelmeztetni kell a nőtestvéreket, hogy ne viseljenek kivágott, a testrészeket szabadon hagyó és testhez feszülő ruhákat és ne öltözködjenek kihívóan).

- Hogy a férfiaknak lehet-e hosszú hajuk? (A „természet is a rövid hajra tanít", de Isten nem mond semmit erről -1 Kor. 11:14. És ki az, aki eldönti, hogy mi a „hosszú" és mi a

rövid").

- Hogy a nőknek lehet-e rövid hajuk? (A hosszú haj az ő ékessége, de Isten ezt nem parancsolja meg - 1 Kor. 11:15. És ki dönti el, hogy mi a „hosszú" és mi a „rövid").

- Hogy valaki festi a haját?

- Hogy valaki mivel sminkeli magát?

- Hogy valaki nézhet sportműsort a TV-ben vagy nem? (Túl sok sportműsor nézése akadályozhatja egy személy Úrral való járását, mivel a sport nagyon könnyen bálvánnyá válhat - és nekünk meg kell óvni az embereket ettől).

- Hogy valakinek van-e TV-je vagy nincs? (Hogy mit néz, az nem számít).

- Hogy valaki egyaránt figyelemmel van szociális, gazdasági és iskolázottsági szintre, amikor házastársat választ. [Megjegyzés: Miután ezek „egyenlő igák" lehetnek mind szellemi, lelki és testi területen, a „lelki" hívők csak a „lelki" tényezőket fogják figyelembe venni.]

- Hogy valakinek az esküvője túl bőkezű és óriási.

- Stb., stb.

Ez csak néhány terület. Bizonyos vagyok benne, hogy sok más is van. Ezek közül sok egy család bevételétől függ - és a bevétel jelentős mértékben különbözik a hívők között. Egy nagyvárosi viszonyok közötti nagyon egyszerű autó, ház, iskolázottság, munkakör vagy esküvő rendkívül túlzás és fényűző lenne azok számára, akik egy szegény faluban élnek. Ezért nem ítélhetünk el másokat.

Egy esküvő mértékét mindkét oldali szülők anyagi lehetőségei és a szülők áldozatkészsége határozza meg. A béke kedvéért adott esetben a kevésbé tehetős szülők is nagyobb áldozatot vállalnak. Ezért nem kell elítélni valakit azért, hogy milyen esküvőt rendez.

Hajlamosak vagyunk megítélni mások bőkezűségét azokon a területeken, ahol mi magunk egyszerűek vagyunk. Sokan, akik megítélnek másokat a fenti területek valamelyikén, gyakran hamarosan valamelyik más területen maguk sem fognak megfelelni a várakozásnak - mivel azonban az ő ítélkező szellemük megvakítja őket, nem képesek meglátni a saját hiányosságaikat. Ezért az a legjobb, ha elkerüljük a mások

„szálkáinak" ítélgetését.

Meg kell tanulnunk, hogy a „saját dolgainkkal törődjünk" és kerülni azt, hogy megmondjuk másoknak, hogy mit tennénk ilyen esetekben. Különben önigazult farizeusokká válhatunk, akik " más dolgába avatkoznak" (1 Péter 4:15). Az a legjobb, ha hagyjuk, hogy minden személy a saját lelkiismerete szerint cselekedjen.

A gyülekezetben elsősorban a bűn és a pénz szeretete ellen kell beszélnünk; és csak akkor adjunk tanácsot, ha valaki kér tőlünk, kivéve természetesen, ha az a gyülekezetet érintő nyilvánvaló bűnös dolog.

Pénzügyi dolgokban pedig arra kell bátorítani minden hívőt, hogy mindenki a saját pénzügyi korlátain belül maradjon. Adósságba keveredni olyan, mint ha áttörne az a pénzügyi (korlát) fal, amit védelmünkre Isten épített körénk. Lásd Préd. 10.8b. [A héber szó, amit a "kígyó-harapásra" használ "nashak", ami nagyon egyszerűen hasonlít az

„adósság" héber "nasha" szavára.] Arra kell bátorítanunk a hívőket, hogy - amennyire csak lehet - kerüljék el az adósságot, kivéve, ha valami elkerülhetetlen dolog van (olyanok, mint vészhelyzet, orvosi kezelés vagy ház vásárlása/építése vagy autó vásárlása, stb). És ha kölcsönt vesznek fel, akkor bátorítani kell őket, hogy azt minél előbb fizessék vissza (Róma 13:8).

Ez azonban nem jelenti azt, hogy nekünk nem kell világosan tanítani arról, hogy a Biblia mit tanít olyan dolgokról, mint:

- a gyülekezet átmegy a nagy nyomorúság időszakán

[Lásd angolul https://www.cfcindia.org/article/the-church-and-the-tribulation ],

- az asszonyok fejfedő viselete, amikor imádkoznak vagy prófétálnak [Lásd angolul https://www.cfcindia.org/article/head-covering-for-women és https://www.cfcindia.org/article/head-coverings-two-spiritual-statements ]

Ha bizonyos hívők más látással rendelkeznek ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, nem fogjuk megítélni őket. Azonban a gyülekezetben mindig azt fogjuk tanítani, amit a Biblia világosan tanít.

A Titus 2:4-5 világosan tanítja, hogy az asszonyoknak elsődlegesen „ otthon kellene dolgozniuk". Nekünk ezt kell tanítani. A Biblia azonban nem tiltja meg egy asszony számára, hogy az otthonán kívül munkát vállaljon. Ezért mi sem tilthatjuk azt. Sok oka lehet, amiért egy asszonynak szükséges lehet munkát vállalnia: a férje beteg vagy képtelen munkát találni, stb. Ezért ne ítéljünk el egy asszonyt, akinek munkát kell vállalni.

Vagy nézzük meg a Karácsony és a Húsvét megünneplésével kapcsolatos dolgokat. Mi magunk meg lehetünk győződve ezen ünnepek pogány eredetéről, azonban más hívők teljesen tudatlanok lehetnek ebben a tekintetben.

[Lásd angolul https://www.cfcindia.org/article/christmas-and-easter-christian-or-pagan ]

Mindenkinek a saját meggyőződése (hite) szerint kell viselkedni, ezért nem ítélhetjük el azokat, akik megünneplik ezeket a napokat. A Róma 14:4-6 nagyon világosan beszél erről.

Ha egy gyülekezet nem adja meg a tagjainak azt a szabadságot, ami számunkra a Szent Szellem által a Róma 14-ben adatott, akkor törvénykező.

Fontos megjegyezni, hogy az ítélkezés különbözik Isten igéje igazságának kihirdetésétől. Nekünk Isten teljes tanácsát ki kell hirdetnünk a gyülekezetben. Nem szabad visszatartani Isten igazságának egyetlen részét sem attól való félelmünkben, hogy „ ítélkezőnek" bélyegeznek bennünket. Azonban, ha valaki nem fogadja azt el és nem cselekszi azokat, amit ezekben a nem központi kérdésekben tanítunk, nem kell megítélnünk őket, hanem az ítéletet Istenre kell hagyni, mindaddig, amíg a cselekedeteik nincsenek hatással a gyülekezetre.

Óriási veszély, ha fontosabbá válik számunkra a fent említett nem kulcsfontosságú dolgok ítélgetése, mint Jézus Maga és az Ő képére való hasonlítás.

A fent említett dolgok külsődleges dolgok, de Isten a szívet nézi, és mi azt nem láthatjuk. Ezért az Úr félelmében kell járnunk és akkor nem fogunk "a szemeinek látása szerint és nem füleinek hallása szerint fogunk bíráskodni, hanem mindig igazságban fogunk

ítélni" (Ézsaiás 11:3-4).

Ha lelkiismeretesen "követjük a szeretetet" (1 Kor.14:1) és lelkiismeretesen keressük, hogy a mi Urunktól "megtanuljuk az alázatosságot" (Máté 11:29), akkor el fogjuk kerülni mások ítélgetésének kelepcéjét.

A legboldogabb emberek a világon azok, akik mindig saját magukat ítélik meg és nem

állandóan másokat ítélgetnek.