Hamis ébredés

Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Vallásos vagy szellemi
Article Body: 

Jézus és az apostolok többször is figyelmeztettek arra, hogy az utolsó napokra az általánossá vált megtévesztés és a hamis próféták sokasága lesz a jellemző (Máté 24.3- 5,11,24; 1 Tim. 4.1) és mi épp eleget látunk ezekből az utolsó évtizedekben.

Miért tévesztik meg keresztyének millióit ezek a hamis próféták és a hamis

„ébredések"? Miért vált sok igehirdető az erkölcstelenség és a kapzsiság áldozatává?

A következő fő okokat látom:

1. A legtöbb keresztyén ma nem figyel arra, hogy mit tanít az Újszövetség, mert nem tanulmányozták azt körültekintően; és ezért a vezetőik tanításait követik és nem azt, amit az Újszövetség tanít.

2. A csodák (természetfeletti ajándékok) fontosabbá váltak számukra, mint a jellemük (egy természetfeletti élet).

3. Az anyagi jólét fontosabbá vált számukra, mint a szellemi gazdagság.

4. Nem képesek különbséget tenni a lelki mámor vagy pszichológiai manipuláció és a Szent Szellem valódi mozgása között; ennek oka szintén az Újszövetség nem kellő ismerete, azaz tudatlanság.

5. Nem képesek különbséget tenni a pszichoszomatikus gyógyulás (a helyes gondolkozásmód által elért gyógyulás) és a Jézus nevében történő természetfeletti gyógyulás között.

6. Az érzelmi túlfűtöttség és furcsa fizikai megnyilvánulások fontosabbá váltak számukra, mint az Úr bensőséges öröme.

7. A vezetők számára az emberek felé való szolgálat fontosabbá vált, mint egy bensőséges közösség megélése Istennel.

8. A vezetők számára fontosabb, hogy inkább az embereknek tetszenek, mint Istennek.

9. Az összejöveteleket látogatók száma fontosabb a vezetők számára, mint azok az emberek, akik teljesen elkötelezték magukat Krisztusnak.

10. A személyes királyságuk építése és anyagi meggazdagodásuk fontosabb a vezetők számára, mint a helyi gyülekezet építése és hogy szolgává váljanak abban a helyi gyülekezetben (Jeremiás 6.13).

Mindez teljesen ellentéte annak, amit Jézus tanított. Az ellen-Krisztust az Újszövetségben „anti-Krisztusnak " hívják. Ha a keresztyének nem látják világosan, hogy az antikrisztus hamis jeleket és csodákat tesz az egész világon (2 Thessz. 2.3-10), akkor vakon elfogadják azt. Ahhoz, hogy a Szent Szellem vezessen bennünket a fentiekben említettel teljesen ellentétes szellemmel kell rendelkeznünk.

Jézusnak a Máté 7.13-27-ben elmondott beszédének szabad fordítása (olvassátok el a Máté 5-7 fejezeteket ezzel összefüggésben):

„Az ÖRÖK ÉLETRE vezető kapu szoros és az út nagyon keskeny, ahogyan azt világosan megmondtam nektek (Máté 5-7). Azonban hamis próféták fognak jönni és azt mondják majd nektek, hogy a kapu nem szoros és az út nem keskeny, hanem könnyű és széles. Legyetek óvatosak velük! Könnyen be tudjátok azonosítani őket a személyes jellemük és a gyümölcseik alapján. Felfedezitek náluk a harag, a más feleségének megkívánása, a pénz szeretete és az anyagi meggazdagodás gondjai nélküli életet, amit a világi emberek hajszolnak? Prédikálnak olyan dolgok ellen, mint ahogyan én most teszem? (Máté 5.21-32 és 6.24-34). Ezek a hamis próféták sok természetfeletti ajándékkal rendelkezhetnek, tehetnek sok csodát és valóban meggyógyíthatnak embereket az Én nevemben, azonban én mégis a pokolra fogom küldeni őket az utolsó napon, mert nem ismertek meg ENGEM (mint ÖRÖKKÉVALÓT) és nem adták fel bűnös életvitelüket (Máté 7.21-23). Ha kősziklára fogtok építeni egy gyülekezetet, az nem fog elpusztulni sem most sem az Hogyan tudunk akkor egy rendíthetetlen gyülekezetet építeni ezekben az utolsó napokban?

1. A hegyi beszéd (Máté 5-7) szerint kell élnünk és folyamatosan azt hirdetnünk.

2. Az Újszövetség és nem az Ószövetség szerint kell élni. Ehhez világosan meg kell ismernünk a két szövetség közötti különbséget (2 Kor. 3.6) és az Újszövetséget kell hirdetnünk.

Amikor súlyos bűnöket követnek el ma igehirdetők, akkor mindig a bűnöket elkövetett ószövetségi szentek példájával igazolják magukat; és ez megnyugtatja őket. Azt követően egy ideig nem szolgálnak, majd ismét elkezdenek szolgálni. Dávid példájára hivatkoznak, aki házasságtörést követett el és Illésre, aki depressziós lett és azt mondják „ennek ellenére Isten mégis használta őket"! Nem hivatkoznak azonban Pál példájára, aki győztesen és tisztán élt az élete végéig.

örökkévalóságban, legyetek ezért körültekintők és mindent úgy cselekedjetek, ahogyan megmondtam nektek (Máté 5-7). Arra tanítsátok az embereket, hogy mindent úgy cselekedjenek, ahogyan nektek is megparancsoltam. Akkor ÉN és az ÉN hatalmam mindig veletek lesz (Máté 28.20,18). Ha azonban csak hallgatjátok a beszédemet, és nem cselekszitek azokat, akkor az, amit felépítetek az emberek szemében hatalmas és lenyűgöző gyülekezetnek tűnhet, de minden bizonnyal össze fog omlani és semmivé fog válni egy napon. (Máté 7.25)."

Ezek az igehirdetők (és a legtöbb keresztyén) nem veszik figyelembe, hogy az ószövetségi szentek ma nem példaképek számunkra. Nekünk sokkal több adatott a kegyelemnek ebben a korszakában - és "akinek több adatik, attól többet is várnak el" (Lukács 12.48). Jézus egy ÚJ szövetség közbenjárója és Ő a mi példaképünk és a hitünknek szerzője ma - nem Dávid és Illés. A Zsidó 11-ben felsorolt ószövetségi szentek és Jézus közötti különbséget a Zsidó 12.1-4 teszi nagyon világossá. Nagyon kevesen élnek azonban ennek megfelelően. Nagyon kevesen látják meg, hogy "Isten valami JOBBAT biztosított számunkra" az Újszövetségben (Zsidó 11.40).

Közülünk is bárki elbukhat, mint ahogyan sok igehirdető elbukott, ha nem vagyunk éberek és óvatosak - mivel a Sátán ravasz ellenség. Az újszövetségi tanításoknak és az isteni vezetésnek való tökéletes engedelmesség ad nekünk biztonságot. Az „isteni" vezetés alatt azt értem, hogy valaki a korábban tíz pontban felsorolt rossz értékek egyikében sem vétkes. Ha mások hibájából tanulunk, elkerülhetjük, hogy ugyanazokat a hibákat kövessük el az életünkben.

Boruljunk arcra az Úr előtt, aki bármikor visszajöhet - mert ott fogunk kapni Isteni kijelentést, ahogyan János is kapott (Jelenések 1.17). Ha megalázzuk magunkat, kegyelmet fogunk kapni, hogy győztesek legyünk (1 Péter 5.5). És amikor a Szent Szellem megmutatja az igazságot Isten igéjében és az igazságot rólunk, legyünk teljesen becsületesek és "szeressük az igazságot, hogy szabadok legyünk" minden bűntől. Isten így fog tudni megvédeni bennünket minden megtévesztéstől (2 Thessz. 10-11). Ámen.