Démonokat hibáztatni a bűneinkért

Article Body: 

A Biblia világosan tanítja, hogy személyesen mi vagyunk a felelősek a bűneinkért. Manapság azonban sok bibliatanító azt tanítja, hogy a bűneinket démoni megszállás okozza. A hívők ezért a démonokat okolják a haragjukért, a kéjvágyukért, az átkozódásukért, a hazudozásukért és más rossz szokásaikért. A Biblia azonban azt tanítja, hogy ezek a bűnök abból erednek, hogy engedünk a saját hústestünk kívánságainak. A démonok lehet, hogy kívülről megkísértenek minket, mint ahogy a Sátán is megkísértette Jézust. Azonban egy újjászületett keresztyén emberben soha nem lakozhat démon, arra kényszerítve őt, hogy bűnt kövessen el. A bűn mindig egy ember saját választásából történik. A Biblia világosan kimondja, hogy „ mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága " (Jakab 1:14).

Egy valóban újjászületett hívőben nem lakozhat egy démon sem. A Biblia azt mondja: „Mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal (az ördöggel)?" (2 Kor. 6:14-15). A Szent Szellem lakozást vesz egy emberben, amikor az ember bűnbánatot tart, elfordul a bűneitől és elfogadja Krisztust Megváltójának. A Szent Szellem és egy démon nem lakozhatnak együtt ugyanabban az emberben. Lehet démon egy olyan emberben, aki valójában még nem született újjá, vagy aki hamisan állítja magáról, hogy újjászületett, vagy egy olyan valakiben, aki valaha újjászületett Szellemtől, de később visszacsúszott és elvesztette az üdvösségét. Egy igazi hívőben azonban nem lakhat démon, mert az ő szellemében már Krisztus él a Szent Szellem által.

Tehát amikor valaki dühös lesz, nem egy démont kellene okolnia a dühéért. A düh a hústestnek egy kívánsága, amelyet nekünk kell eltávolítanunk magunkból (Efézus 4:31). Ez nem olyan dolog, amit ki lehet űzni, mint egy démont. Ha a harag egy démon lenne, akkor miután a démont kiűzték, az az ember soha többé nem lehetne dühös. Azonban azok az emberek, akik ilyen hamis „megszabadulásokon" mennek keresztül, még mindig dühösek lesznek - ezzel is bizonyítva, hogy a haragjuk oka nem egy démon volt! A harag egy olyan dolog, amit naponta keresztre kell feszíteni, mint minden más kívánságot a hústestünkben (Gal. 5:24). Nem lehet kiűzni.

Ugyanilyen módon a félelem vagy a kétely gondolatai Isten szeretetével vagy a megváltásunkkal (üdvösségünkkel) kapcsolatban nem démoni megszállásból erednek. Ezek mind az Isten Igéjével szembeni hitetlenség eredményei. Az ilyen kételyekből és félelmekből való megszabadulás módja az, ha gondolkodunk Isten Igéjén, és elhisszük azt. A hitetlenség nem egy démon, amit ki lehet űzni.

Ugyanígy, a betegség is általában nem démoni megszállás következménye. Ha egy betegség egy démon lenne, akkor az orvosi kezelés nem lenne képes enyhülést hozni a betegségben szenvedőnek. Az orvosi kezelés azonban sok esetben igenis gyógyulást hoz a betegségre - ezzel is bizonyítva, hogy ezek a betegségek nem démoni megszállás következményei.

Jézus azt valóban mondta, hogy ha valaki nem bocsát meg másoknak, akkor démonok fogják gyötörni (Máté 18:34). Az ilyen gyötrés eredményei lehetnek betegségek vagy más fizikai szenvedés. Végső soron azt is eredményezheti, hogy egy hívő elveszíti az üdvösségét és ezt követően szállja meg egy démon. Vagy vegyünk egy olyan egyszerű példát, mint a körömrágás. Ezt nem egy démon okozza, ahogyan egyes bibliatanítók tanítják! Ez csak az idegesség egyik jele.

Néhány igehirdető a drog-függőséget és az alkoholizmust is démoni eredetűnek tartja. A démonok megkísérthetik az embereket, hogy ilyen szokásokat felvegyenek. Az ezekben a függőségekben szenvedő emberek azonban nem szükségszerűen démonizáltak. Néhány függőséget, mint pl. az alkohol- vagy a drogfüggőséget, le lehet győzni egy kis akarattal - ezáltal is bizonyítva, hogy ezek nem démoni eredetűek. Azonban pusztán akarat soha nem fog senkit képessé tenni arra, hogy legyőzze a haragot vagy a szexuális kéjvággyal teli gondolatokat.

Ha álmosnak érzed magad, amikor a Bibliát olvasod, ezt is démonoknak tulajdonítják egyes igehirdetők. Ezt azonban nem démonok okozzák, hanem azért van, mert nem érdekel igazán a Biblia. Nem okolhatunk démonokat a lustaságunkért vagy az érdeklődésünk hiányáért.

A démonok lehet, hogy megpróbálják befolyásolni az érzelmeidet és a magatartásodat - kívülről. Elsősorban azonban arra törekszenek, hogy az AKARATODAT rávegyék arra, hogy elutasítsa Istent és az Ő befolyásait.

A megtévesztéssel kapcsolatban fontos felismerni, hogy a démonoknak nem kell belemenniük egy emberbe ahhoz, hogy meg tudják téveszteni őket. Elég, ha az emberek olyan tanításokat hallgatnak, kívülről, amelyeket démonok ihlettek (2 Kor. 11:13-15).

Bizonyos esetekben sok démon is megszállhat egy embert. Jézus találkozott egy ilyen emberrel, akit démonok „Légiója" szállt meg (egy légió = 5000) (Márk 5:9-15). Jézus egy szóval kiűzte az összes démont. Manapság sok igehirdető azonban túldramatizálja a démonűzést, és egyenként űznek ki képzeletbeli démonokat órákon keresztül. Ez nagy hatással van a közönségre, de semmit nem visz véghez abban az emberben, akiből „démont űznek". Csak kimerít mindenkit! Ha egy embert valójában démonok szálltak meg, minden benne lévő démont egy parancsra ki lehetne űzni, ahogyan Jézus tette.

Egy másik hamis tanítás, ami manapság elterjedt, hogy learathatjuk azoknak a bűnöknek a következményeit, amit az őseink követtek el. Ez egy teljesen hamis tanítás - és az Úr részletesen foglalkozott ezzel egy teljes fejezeten keresztül a Bibliában, az Ezékiel 18-ban, valamint a Jeremiás 31:29-30-ban is. Ott világossá tette, hogy minden egyes ember a saját bűneiért lesz megbüntetve. Nem tulajdoníthatjuk a problémáink okát azoknak a bűnöknek, amelyeket az őseink követtek el. Egyesek még azt is tanítják, hogy meg kell vallanunk azokat a bűnöket, amelyeket az őseink követtek el. Azonban soha nem tudunk megvallani egy más ember által elkövetett bűnt az ő nevükben. Ezért bolondság azt képzelni bárkinek is, hogy az ősei hibái miatt szenved bármilyen módon. Kizárólag a saját bűneink miatt szenvedünk - és sosem valaki más bűnei miatt. Azt aratjuk, amit mi vetettünk, és nem azt, amit valaki más vetett.

A hústestünket és annak kívánságait meg kell feszítenünk (Gal. 5:24). Azokat soha nem lehet kiűzni. Ha az emberek által elkövetett bűnök démoni hatás következményei lennének, akkor sajnálni kellene őket, nem pedig meginteni. Isten akkor nem büntetné meg őket az ilyen bűnökért, mert senkit nem lehet megbüntetni azért, mert démon van benne. A démont ki kellene űzni, de azokat az embereket, akik bűnt követnek el, de nem vállalják érte a felelősséget, és nem térnek meg a bűnből, Isten meg fogja büntetni a bűneikért egy napon. Ezt tanítja Isten Igéje, és ez azt bizonyítja, hogy a bűnök nem démoni hatás következményei.

Sok keresztyént ámulatba ejtenek azok a híres bibliatanítók, akik a fenti téves tanításokat hirdetik, és ezért nem merik megkérdőjelezni őket. Az ilyen keresztyének nem ismerik Isten Igéjét. Mivel sosem volt dolguk démonokkal, az ilyen keresztyéneket megtévesztik az ehhez hasonló hamis tanítók.

Mindig ébernek kell lennünk, amikor bármelyik igehirdetőt hallgatjuk, és meg kell róla bizonyosodnunk, hogy nem tévesztenek meg minket. A béreabeliek addig nem fogadták el még azt sem, amit Pál apostol tanított, amíg le nem ellenőrizték a tanításait Isten Igéje alapján (Ap. Csel. 17:10). Emiatt a hozzáállás miatt nem volt szükséges levelet írnia nekik, hogy kijavítsa a helytelen tanaikat, mert nem jutottak semmilyen hamis tanítás tévútjára. Megvolt az a szokásuk, hogy mindenki igehirdetését leellenőrizték, és összevetették Isten Igéjével. Ez jó példa mindannyiunk számára, amit követhetünk ma is.