Töltekezzetek be Szent Szellemmel

Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Disciples Szellem Tele élet
Article Body: 

Egyszer láttam egy karikatúrát azokról a tanítványokról, akik a felső szobában várakoztak, hogy betöltse őket a Szent Szellem (Ap.csel. 1.12-14). (Most tudjuk, hogy tíz napot vártak, de akkor senki sem tudta közülük, hogy mennyi ideig kell várniuk.) Egyikük a kilencedik napon elhagyta őket; azt mondta, hogy belefáradt a várakozásba és haza megy. Azt mondta a többieknek, hogy ők várhatnak, ha akarnak. Képzeljük el a csalódottságát, amikor másnap azt hallotta, hogy a felső szobában a többiek mind betöltekeztek Szent Szellemmel: a mennyből tűz szállt alá és felruháztattak erővel. Milyen közel volt a megoldáshoz. Ha csak egy nappal tovább várt volna .....

Jézus csak azokat hívta, akik szomjúhozzák (János 7.37-39) és teljes szívvel keresik Őt (Jeremiás 29.13). Isten csak azokat jutalmazza meg, akik szorgalmasan keresik Őt (Zsidó 11.6). Miért van ez így? Csak ha teljes szívvel keressük Istent, azzal tudjuk bizonyítani, hogy a Vele való kapcsolat a világon a legfontosabb dolog számunkra.

Lehetetlen keresztyén életet élni Szent Szellemmel való betöltekezés nélkül.

Még Jézusnak is szüksége volt rá, hogy fel legyen kenve Szent Szellemmel, mielőtt elkezdte szolgálatát (Lukács 3.21-23).

Az Úr azt mondta a tanítványoknak, hogy várjanak, amíg „fel lesznek ruházva mennyei erővel" (Lukács 24.49). Miközben a világ az evangélium hallásának hiánya miatt haldoklott, az apostoloknak várniuk kellett, míg betöltekeztek Szent Szellemmel, mielőtt kimehettek volna és szolgálhatták volna az Urat (Ap.csel.1.8)

És mi a helyzet velünk?

Nem lehetünk olyan ostobák, hogy azt gondoljuk nekünk nincs erre szükségünk?

Pünkösd napján Péter azt mondta az embereknek, hogy Isten két ajándékot kínált fel azoknak, akik megbánják bűneiket és hisznek: a bűnök bocsánatát és a Szent Szellem ajándékainak vételét. (lásd. Ap.csel. 2.38).

A bűnbocsánat esetében a menny minősít bennünket, a Szent Szellemmel való betöltekezés pedig a földi életre készít fel bennünket.

Ha csak az a fontos számodra, hogy a halálod után a mennybe juss, ahhoz nem szükséges Szent Szellemmel betöltekezned, hanem csak az szükséges, hogy a bűneid meg legyenek bocsátva. Ha azonban hasznosan akarod eltölteni a napjaidat itt a földön, kifejezve a háládat az Úr haláláért, szolgálva Őt, akkor be kell töltekezned Szent Szellemmel.

Öt fő oka van, amiért sok hívő nem akar betöltekezni Szent Szellemmel:

(1) Valamilyen teológiai tanítás hatásaként meg vannak győződve, hogy már akkor betöltekeztek Szent Szellemmel, amikor újjászülettek. A kudarcos, erőtlen, üres és gyümölcstelen az életük ellenére megmaradnak abban a hitben és folyamatosan azt gondolják, hogy a Szent szellemmel való betöltekezés egy teológiai félrevezetés.

(2) Úgy érzik, hogy nem méltók eléggé rá, hogy Szent Szellem keresztségben részesüljenek. A dolog lényege az, hogy ha magadra nézel és minél alkalmatlanabbnak és bűnösebbnek érzed magad, annál inkább alkalmas vagy rá, hogy megkapd a Szent Szellemet - mert Isten csak azoknak adja az Ő ajándékait, akik a legalkalmatlanabbaknak érzik magukat rá, hogy megkapják azokat. Ha bűnbocsánatban részesültél, nem számít, hogy mennyire alkalmatlan, vagy haszontalan vagy. Halleluja!

(3) Nem hisznek benne, hogy Isten egy jó Isten, aki mindenkinek szabadon adja az ajándékait, aki kéri Tőle. Úgy gondolják, hogy meg kell fizetniük egy árat: valami jó cselekedeteket kell cselekedniük - mint böjtölés és ima - mielőtt megkaphatnák. Isten azonban minden ajándékát szabadon adja - legyen az a bűnök bocsánata vagy a Szent Szellemmel való betöltekezés. Isten ajándékai nem megvásárolhatók. Sok hívő azt gondolja, hogy hittel rendelkezni egy nehéz dolog. Jézus azonban a hitet az iváshoz hasonlította (Lásd. János 7.37-38),"...inni.... hinni"). A Szent Szellemet megkapni ugyanolyan könnyű, mint inni. Még a csecsemők is tudják, hogyan kell inni - és azok, akik újjászülettek betöltekezhetnek Szent Szellemmel. Ugyanúgy történik, mint az első napokban - ahogyan arról az „Apostolok cselekedeteiben" olvashatunk.

(4) Nem szomjasak. Nem eléggé kétségbeesettek. Jézus mondott egy példázatot egy emberről, aki kitartóan dörömbölt a szomszédja ajtaján mindaddig, míg meg nem kapta, amit akart. Ezzel Jézus azt akarta mondani, hogy a mennyei Atyánk is adna Szent Szellemet azoknak, akik kérik, keresik és az említett emberhez hasonlóan dörömböltek. (lásd Lukács 11.13-at a megelőző versekkel összhangban, kezdve az 5. verstől).

(5) Valamiféle megtapasztalásra várnak (nyelveken szólás vagy remegés stb.), hasonlót ahhoz, amit valaki más bizonyságában hallottak. Nem hajlandók elfelejteni ezt, hogy Isten hadd döntse el, milyen ajándékok vagy megtapasztalások lennének a legjobbak számukra. A Szent Szellem egyszerűen hit által kapható meg. „Kérjetek és adatik nektek" (Gal. 3.2; Lukács 11.9-13). Ne érzésekre várjatok, hanem kérjétek meg Istent, hogy adjon nektek bizonyosságot. Engedd, hogy Isten adjon bizonyosságot számodra. Nem Ő adott bizonyosságot neked arra is, hogy a bűneid meg vannak bocsátva és hogy Isten gyermeke vagy? Hasonló módon Ő adhat bizonyosságot arra is, hogy be vagy töltekezve Szent Szellemmel. Nem megtapasztalásokra van szükségünk, hanem erőre. (Ap.csel. 1.8).

Tehát: szomjúhozni - hinni - és megkapni. Most van az alkalmas idő, ma van az üdvösség napja.

"Akkor az Úrnak Szelleme rád fog szállni, és ...... más emberré leszel." (1 Sámuel 10.6)