Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Isten ismerete Férfi
WFTW Body: 

1. Isten mindent gyűlöl, amit ez a világ értékesnek tart

„Ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos." (Lukács 16.15).

Azok a dolgok, amik a világ számára értékesek, azok nemcsak, hogy nem értékesek Isten szemében, hanem egyenesen utálatosak. Mivel mindaz, ami a világ számára értékes az Isten számára utálatos, ezért az utálatos kell, hogy legyen számunkra is. A pénz olyan valami, amit a földön mindenki értékesnek tart, Isten azonban azt mondja, hogy azok, akik szeretik a pénzt és meg akarnak gazdagodni azokon előbb vagy utóbb a következő nyolc dolog következik be (1 Tim. 6.9-10):

- kísértésbe,

- tőrbe,

- ostoba kívánságokba,

- és káros kívánságokba esnek,

- veszedelembe kerülnek,

- pusztulásra jutnak,

- eltévelyednek a hittől,

- sok fájdalmat okoznak maguknak.

Láttam ezt megtörténni hívőkkel mindenfelé.

Az egyik fő ok, hogy miért nem hallunk egyáltalán erről az Úrtól való prófétai szóról napjainkban az, mert a legtöbb igehirdető szereti a pénzt. Jézus azt mondta, hogy csak azokra bíz igazi kincseket (az egyik ezek közül a prófétai szó), akik nem kezelték hűtlenül a pénzt (Lukács 16.11). Ezért hallunk olyan sok unalmas prédikációt és olyan sok unalmas bizonyságot a gyülekezeti alkalmakon és a konferenciákon.

2. Senki sem árthat nekünk csak mi magunk

"K icsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek? (1 Péter 3.13)

Isten olyan hatalmas, hogy az Őt szeretőknek minden a javukra van, akik „az Ő végzése szerint hivatalosak". Ez azokra vonatkozik, akiknek az életében nincsenek az

Ő akaratán kívüli vágyak (Róma 8.28). Olyan valaki, akinek önző ambíciói vannak, nem tarthat igényt erre az ígéretre. Ha azonban Isten akaratát teljes egészében magunkévá tesszük, akkor igényt tarthatunk erre az ígéretre a földi életünk minden percében: semmi sem árthat nekünk.

Minden dolog, amit mások tesznek velünk - legyen az jó vagy gonosz, véletlen vagy szándékos - a Róma 8.28 szűrőjén megy át és a mi javunkra fog munkálkodni. Olyan változást idéz elő bennünk, hogy még inkább Krisztushoz hasonlókká válunk (Róma 8.29), ami előnyös számunkra, mert Isten tervezte el azt. Ez a szűrő tökéletesen és folyamatosan működik mindazok számára, akik eleget tesznek az ebben a versben felsorolt feltételeket.

Az 1 Péter 3.13 azt mondja nekünk, hogy senki sem árthat nekünk, ha „a jónak követői vagyunk". Sajnálatos módon ez kevésbé ismert vers, mint a Róma 8.28, ezért most ezt is népszerűsítenünk kell. Ez az ígéret csak azokra vonatkozik, akik jó szívvel vannak mindenki felé. Lehetetlen, hogy bármelyik démon vagy emberi lény ártson az ilyen hívőnek.

Ezért ha bárki keresztyén panaszkodik, hogy mások ártottak neki, ezzel közvetett módon azt ismeri be, hogy nem szereti Istent, nem „Isten végzése szerint hivatalos", mert nem lelkesedik azért, ami jó. Másrészt, ha bármit is cselekedtek vele mások az az ő javát munkálja, ezért egyáltalán nincs oka panaszkodni. Valójában csak te sértheted meg magad a hűtlenségeddel és a másokhoz való rossz hozzáállásoddal.

76 éves vagyok, és őszintén elmondhatom, hogy senkinek sem sikerült megsértenie engem egész életemben. Sokan megpróbálkoztak vele, de minden a javamra és a szolgálatom javára vált. Ezért dicsérni tudom Istent azokért az emberekért, akik szembeszálltak velem. Ők többnyire olyan „hívők" voltak, akik nem értették meg Isten útjait. Bátorításként mondtam el a bizonyságomat, hogy hidd el, ez a te bizonyságod is lehet - folyamatosan.