Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   A templom
WFTW Body: 

(A 2016. január 16-án Tamilnaduban, Indiában megtartott konferencián elhangzott üzenetek lényege)

1. Ha valóban "megigazultunk Jézus Krisztus vére által" (Róma 5:9) és "fiává fogadott" bennünket (Ef. 1:5), akkor Isten már nem emlékezik a múltbeli bűneinkre (Zsidó 8.12). Akkor a régi életünk Isten szemében bűntelen. És ez meg fog maradni mindaddig, míg készek vagyunk a gyors bűnbánatra és a jó lelkiismeret megtartására és megbocsátani mindenkinek, mindenkor (lásd Máté 18.23-35).

2. A legfontosabb dolog az életünkben, hogy folyamatosan halljuk az Úr Jézust (lásd Lukács 10.38-42). Csak így lesz az életünkben minden bálvány lerombolva (lásd Ézsaiás 30.21-22)

3. Az alázatosság legnagyobb bizonyítéka az engedelmesség az Úrnak (Fil. 2.8), ami a saját akaratunknak való folyamatos meghalásból származik (2 Kor. 4.10).

4. A feleségeddel való értelmes együttélés azt jelenti, hogy elismered folyamatosan, hogy ő a gyengébb edény. (1 Pét. 3.7). Az, hogy a férj feje a feleségének azt jelenti, hogy a feleségét a példamutatása által vezeti és gondoskodik az életéről mindenféle szempontból (ahogyan az agy gondoskodik az egész testről).

5. Meg kell tanítanunk a gyerekeinknek, ahogyan Mózest is tanította az anyja, amikor gyermek volt: sose keresd a világi elismerést, a bűn élvezetét vagy a világi gazdagságot, legyél azonban kész az embertelen bánásmód és a Krisztusért való gyalázat elviselésére. Mózes még 40 éves korában is emlékezett ezekre (Zsidó 11.24-26).

6. Az Úr először az elménkbe írja az igéjét vágyat adva nekünk, hogy az Ő akaratát cselekedjük. Azután a szívünkbe fogja beírni képességet adva nekünk arra, hogy az Ő akaratát cselekedjük. (Zsidó 8.10; Fil. 2.12-13). Ha ez egyszer megtörtént velünk, akkor el kell hinnünk, hogy többször is megteheti.

7. Krisztus Testében mindenkinek hűségesen meg kell tenni a saját részét, hogy felépüljön a gyülekezet, mint egy egységes „család", ahol minden tag másokról gondoskodik és másokat bátorít (1 Kor. 12.24-27).

8. Az "elfelejteni a hátunk mögött lévő dolgokat és nekifeküdni azoknak, amik előttünk vannak" (Fil, 3.14.) azt jelenti, hogy úgy élünk minden nap, mintha eddig

semmit sem tettünk volna az Úrért, de buzgók vagyunk megtudni, mit akar az Úr, hogy megcselekedjünk azon a napon.

  1. Az „üvegtengeren" (egy hullámok nélküli tenger - Jel. 15.2.) álló győztesek egy

„tökéletesen békességes" élet képe, amit az Úr akar adni nekünk - egy folyamatos örömteli életet, amit nem zavarhat meg semmi, bármi is történik (vagy nem történik) körülöttünk (Zsidó 4.9-11).

  1. A „szüntelen imádkozni" (1 Thessz. 5.17.) azt jelenti: folyamatosan lélegezni, vagyis az Úrtól való folyamatos függésben élünk minden dologban - mint egy ág, ami folyamatosan a fára van utalva, hogy gyümölcsöt teremjen (János 15.5).