Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Az otthon A templom
WFTW Body: 

Az Ef. 4.3-ban a következőről olvashatunk:

„I gyekezzetek megtartani a Szellem egységét a békességnek kötelékében ."

Az egység egy nagyon fontos téma Pál több levelében. Ezt a terhet az Úr ráhelyezte az Ő gyülekezetére is. Amikor egy ember meghal, a testében elkezdődik a bomlás. A testünk porból van és a porszemeket a testben lévő élet tartja egyben. Abban a pillanatban, amikor vége az életnek, elkezdődik a bomlás; és egy bizonyos idő múlva az egész test porrá lesz. Ugyanez a helyzet a hívő közösségekben is.

Amikor egy gyülekezetben megbomlik a hívők egysége, bizonyosak lehetünk benne, hogy belép a halál.

Amikor egy férj és egy feleség között az egység megbomlik, abból nyilvánvalóvá válik, hogy belép a halál, még akkor is, ha sosem válnak el. Egy házasságban a bomlás már elkezdődhet az esküvőt követő napon: nézeteltérések, feszültségek, veszekedések, stb.

Ez megtörténhet egy gyülekezetben is. Egy gyülekezet rendszerint néhány buzgó testvérrel indul, akik óriási lelkesedéssel jönnek össze, hogy az Úrnak egy tiszta munkája épüljön fel. Nagyon hamar belép azonban a bomlás és ezzel belép a halál is. Folyamatosan harcolnunk kell, hogy megőrizzük a szellem egységét; a házasságban és a gyülekezetben egyaránt.

Az emberi test csodálatos alkotás, mert a testet alkotó kis porszemek szoros egységben vannak egymással, és egyikről sem látható, hogy hol kapcsolódik a másikhoz. Ha a test megsérül, elkezdődik benne egy folyamat, ami azonnal lezárja a sérült bőrfelületet (vágott sebet). A test nem szereti, hogy a bőrfelület bármely részén sérülés legyen. A test ilyenkor elkezd azon munkálkodni, hogy egyesítse a bőrfelület eltávolodott részeit. Hasonló a helyzet akkor is, ha egy csont törik el. A test azonnal elkezd munkálkodni annak összeforrasztásán. Nincs ember a földön, aki össze tudna forrasztani egy eltört csontot. Egy orvos egymáshoz illesztheti az eltört csontokat, de a test forrasztja össze. Az emberi test mindig az egység érdekében munkálkodik. Krisztus Testének is így

kellene működnie. Ha a gyülekezet nem így működik, akkor nem Krisztus Testét mutatja be.

Isten nem egyéni hívők valamilyen halmazát építi fel, hanem egy egybeforrasztott testet. Erről beszél Pál az Efézus 4-ben. Arra buzdít bennünket, hogy „őrizzük meg a szellem egységét a testen belül".

Mikor mondhatjuk el, hogy egység van egy helyi gyülekezetben, ami Krisztus teste? Ha békesség van (Ef. 4.3).

A Róma 8.6 azt mondja, hogy "a Szellem gondolata békesség."

Amikor a testvéredre gondolsz és békességed van vele kapcsolatban, akkor tudhatod, hogy egység van közöttetek. Ha azonban egy kis zavar is van benned, amikor arra a személyre gondolsz, akkor bizonyos lehetsz abban, hogy nem vagy egységben azzal a személlyel. Üdvözölheted őt nagy örömmel, hogy "dicsőség az Úrnak", de akkor képmutató vagy.

Az egység próbája a békesség. A szellem egységét tehát meg kell őrizni a testen belül.