Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Vezető
WFTW Body: 

Pál az élete vége felé egy dolgot nagyon hangsúlyozott:

"Nézzétek meg az én példámat" - mondja. „Látjátok hogyan éltem?" Ezt ismétli Timóteusnak állandóan.

„Hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hűségesnek ítélt és kirendelt a szolgálatra" (1 Tim. 1.12)

Még akkor is, ha a magasságos Isten hívja el az embereket az Ő szolgálatára, Isten akkor is megpróbál egy embert a szolgálatba való beállítása előtt. Pált egy tíz éves időszakon keresztül próbálta meg (az Ap.csel 9-től, ahol megtért az Ap.csel. 13-ig, ahol kiküldték a szolgálatra). Mi történt Pállal a tíz év alatt? Isten figyelte Pált, hogy meggyőződjön róla, hűséges volt-e a mindennapi keresztyén életében? Miután Isten tíz éven át vizsgálta és látta az ő hűségét, csak azt követően határozta el: "Most ki foglak küldeni, hogy nekem szolgálj."

Ha Isten elhív téged, először meg fog próbálni. Tudom, hogy Isten megpróbált engem is 16 éven keresztül (és abból 9 év teljes idejű keresztyén munka volt), mielőtt szabaddá tett volna arra a szolgálatra, amit nekem adott - az újszövetségi típusú gyülekezetek építése. Ne gondold azt, hogy amint belépsz egy keresztyén szolgálatba máris egy felkent szolgálatod lesz. Isten meg fog vizsgálni téged, hogy meggyőződjön, hűséges vagy-e a kis dolgokban? Ha hűséges vagy a kis dolgokban (hűségesen tanulmányozod az Ő igéjét, hűséges vagy az anyagiak területén, az időd beosztásában, a tisztaságban, becsületes, tisztességes vagy és megalázod magad a hatalmasságok keze alatt, akiket Isten föléd helyezett), akkor talán 10 év után be fog állítani egy hatékony szolgálatba. Ha Isten maga állít be téged a szolgálatba, akkor egy év alatt többet el fogsz végezni, mint amikor a saját elgondolásod szerint szolgálsz 30 éven keresztül.

Pál a következőt mondja:

" Krisztus állított be engem a szolgálatba, aki korábban istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam" (1 Tim. 1.12-13). Nem ember állította be Pált a szolgálatba.

Isten állítja be a szolgálatba a megtért bűnösöket, akik korábban bűnben éltek. Ez bátorító mindenki számára, aki nagyon bűnös életet élt a múltban. Egy II. századból származó írás szerzője arról ír, hogy Jézus Krisztus az által akarta bemutatni, hogy Ő nem az igazakat jött hívogatni, hanem a bűnösöket a megtérésre, kiválasztotta néhány korabeli bűnöst apostolának. Pál egy volt közülük. "Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én." (1 Tim. 1.15).

Isten nem szükségképpen azokat választja ki, akik istenfélő otthonban nevelkedtek, és akik mindig tiszta életet éltek. Sokakat használ közülük, de elhívja azokat is, akik mélyen benne voltak a bűnben. Megragadja a házasságtörőket, tolvajokat, részegeket, drogosokat és apostolokká teszi őket, hogy bebizonyítsa, a bűn egy megtéretlen ember életében azt sem zárja ki, hogy valaki apostollá váljon. Pálból a legnagyobb bűnösből lett a legnagyobb apostol. Isten bármit meg tud tenni rajtad keresztül, ha megtérsz a bűneidből és bízol benne.