WFTW Body: 

Jézus élete a legcsodálatosabb, a legkiegyensúlyozottabb, a legbékésebb és a legboldogabb élet, amit ez a világ valaha látott. Ez azért volt, mert mindenben engedelmeskedett Isten beszédének. Ha tökéletesen engedelmeskedünk Istennek, akkor ott tökéletesség és szépség van, ahogyan azt a bolygók és csillagok esetében látjuk.

„Az Úrnak félelme az életnek kútfeje " ( Péld. 14.27) és Jézus engedelmeskedett a parancsolatnak, "az Úr félelmében légy egész nap" ( Péld. 23.17 ).

Amikor Jézus a földön járt az emberek egy mennyei életet láthattak Őbenne. A könyörületessége, a mások felé való szolgálata, a tisztasága, az önfeláldozó szeretete és az alázatossága egy Isten szerint való élet tökéletes megnyilvánulásai voltak. A Szent Szellem eljött, hogy elhozza ezt az Isten szerint való életet és a mennynek az ízét a szívünkbe. Isten azért helyezett el bennünket a földön, hogy ezt a mennyei életet bemutassa rajtunk keresztül a világ számára.

Az Efézus 2.10-ben azt olvassuk, hogy Istennek van egy különleges terve minden ember életére. Eltervezte, hogy hol kellene élnünk és mit kellene csinálnunk minden nap. Minden esetben az Ő választása a legjobb számunkra, mert jól ismer minket és Ő minden tényezőt figyelembe vesz. A legbölcsebb tehát, ha engedelmeskedünk az Ő akaratának minden dologban: a nagy és a kis dolgokban egyaránt.

Légy jó hallgató

Ha Isten akaratát akarjuk cselekedni, akkor az Istenre figyelő szokásunkat minden nap fejleszteni kell. Ahogyan Jézus Máriáról mondta a Lukács 10.42-ben, mindennél jobban kell figyelnünk, hogy meghalljuk az Ő hangját. A Biblia első fejezetében azt olvassuk, hogy Isten minden nap szólt, aminek eredményeként a föld napról napra formálódott. Ha Krisztus hasonlatosságára akarunk átváltozni ebben az évben, a legfontosabb dolog, hogy meghalljuk az Ő hangját és engedelmeskedjünk neki minden nap.

Valóban szelleminek lenni a saját akaratunk megtagadását és az Isten akaratának való naponkénti következetes engedelmességet igényli tőlünk. A naponkénti következetes engedelmességet az jelentette, ahogyan Jézus az Atyja tetszésére cselekedett minden nap. Mi is az Atya tetszésére tudunk cselekedni, ha ezt a módszert választjuk az újév minden napján.

Két dolgot említ az ige azzal kapcsolatban, ahogyan Jézus az életének első harminc évét megélte: "aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, és mégsem követett el bűnt." (Zsidó 4.15) és "sohasem magának kedveskedett" (Róma 15.3). Jézus következetesen ellenállt a kísértéseknek minden esetben és sohasem kereste a maga hasznát semmi dologban. Ha követni akarjuk Jézust az újévben, akkor ez elsősorban ezt a két dolgot jelenti.

A nyelvünk a testünknek az a része, amit szinte minden nap használunk. Jézus mások bátorítására használta a nyelvét, így eszköz volt Isten kezében. Megnyugtató szavakat mondott a megfáradtaknak, ami felüdítette a leterhelt lelkeket. Az Ézsaiás 50.3 azt mondja, hogy ez azért volt, mert naponta figyelt az Atyja szavára és minden útjába került megfáradt lélekhez volt egy jó szava. Mi is szolgálhatunk ilyen áldott módon a körülöttünk lévő megfáradt lelkek felé ennek az újévnek minden napján, ha fejlesztjük ezt az Úrra figyelő magatartásunkat minden nap. Ha elutasítunk minden haszontalan beszédet és eldöntjük, hogy az életünk minden napján következetesen csak építő szavakat mondunk, Isten szólni fog hozzánk és a szájává tesz minket, ahogyan Jeremiást is tette (lásd Jeremiás 15.19).

Légy imádó

Jézus mondta:"Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj" (Máté 4.10). Figyeljétek meg, hogy az imádat megelőzi a szolgálatot. Jézus azt is mondta, hogy "az Atya ilyen imádókat keres" ( János 4.23).

Isten imádata nem azt jelenti, hogy vasárnap délelőttönként imádó énekeket énekelünk, hanem inkább vágyjunk vele lenni minden nap és a földön sem gyönyörködjünk semmi másban. (Zsoltár 73.25). Mondd az Úrnak teljes szívedből, hogy az újévben nem az anyagi vagy földi dolog az elsők az életedben, hanem csak az, hogy betöltekezhess Szent Szellemmel és minden nap egyedül érte élj. Ha őszintén így gondolod, akkor az Úr veled lesz és az újév a legjobb éved lesz az összes között. Isten közel fog vonni magához, átformál még inkább Krisztus hasonlatosságára és megáld másokat rajtad keresztül.

Jézus a legboldogabb ember volt, aki valaha a földön élt. A boldogsága az Atya akaratának cselekvéséből származott és nem abból, hogy könnyelműen élte az életét. Úgy ismerte az Atyát, mint aki a tökéletes szeretet és ezért örömmel engedelmeskedett mindenben neki, betöltve a küldetését. Ez volt az életének titka: hinni Istenben és szeretni Istent, aki a tökéletes szeretet, és akinek minden parancsolata a javunkat szolgálja.

A Zsoltár 16.8-ban a következőt olvashatjuk: „Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök". Így élte Jézus az életét (Ap.csel. 2.25). Sohasem rendült meg, mert az Atya jelenlétében élte az életét. Ezért mindig telve volt örömmel (Zsoltár 16.11). Isten akarata az, hogy mi is így éljünk.

Jézus nem a minimumot akarta teljesíteni abból, amit az Atya elvárt tőle, hanem inkább a maximumot, amit felajánlhatott az Atyjának. A mi magatartásunknak is ilyennek kell lenni: "Mi az a maximum, amivel a földi életünkben az Úr hasznára lehetünk az előttünk lévő évben?"

Légy Isten hallgatója és imádója ebben az évben és akkor valóban áldott leszel az újévben! Ámen.