WFTW Body: 

Amikor elkezdünk egy új évet döntsük el, hogy kitartással futjuk meg az előttünk levő pályát, a szemünket pedig a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra szegezzük. (Zsidó 12:1-2) Reá nézünk és futunk. Nem állunk meg. A hitben való verseny olyan valami, amiben nem állhatsz meg. Az idő rövidre van szabva és ezért futnod kell. Ha elesel, kelj fel és folytasd a futást. Sok futó van, aki elesett a versenyben és felkelt, hogy folytassa a futást és mégis elsőnek ért a célba. Ezért ne bátortalanodj el, ha elesel néha az Úrral való futásodban. Ne maradj fekve! Kelj fel, valld meg a bűnödet és fuss tovább!

Isten eltervezte az életed minden napját, még mielőtt megszülettél volna. A Zsoltár 139:16-18 - ban így olvassuk:

„Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülük . És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája! Számlálgatom őket: többek a fövénynél. Felserkenek, s mégis veled vagyok."

Isten gondolatban tervet készített az életed minden napjára. Eldöntötte a próbákat, amelyeket eltervezett számodra ebben az új évben, hogy egy gazdag szellemi felkészítést adjon neked. Azt is leírta, hogy azokat a hibákat, amiket ebben az évben elkövetsz, a javadra fogja fordítani. Eltervezte azt is, hogy mit kellene tenned az új év során. Teljes szívvel keresd Őt, hogy felfedezd ezt a tervet!

Amikor Jézus a földön járt, az emberek a mennyei életét látták benne. A mások felé való könyörületességét, figyelmességét, tisztaságát, önzetlen szeretetét és alázatosságát, amelyek mind Isten tökéletes életének megnyilvánulásai voltak. A Szent Szellem azért jött, hogy elhozza ezt az isteni életet és a mennyei atmoszférát a szívünkbe. Isten azért helyezett minket erre a földre, hogy ez a mennyei élet megnyilvánuljon a világ felé. Isten azt akarja, hogy a mennyei öröm, béke, szeretet, tisztaság és jóság előíze legyél az otthonodban és a gyülekezetedben a következő évben.

Jézus mennyei életet élt ezen a földön. Ha rászegezed a szemedet és követed Őt, akkor ennek az évnek minden napja olyan lesz számodra, mint egy mennyei nap a földön. Jézus a legboldogabb ember volt, aki valaha élt ezen a földön. A boldogsága abból fakadt, hogy mindig az Atyja akaratát cselekedte és nem abból, hogy könnyű lett volna az élete. Jézus ismerte az Atya tökéletes szeretetét és ezért örömmel engedelmeskedett mindennek, amikor az Atya elküldte az Ő útjára. Ez volt az életének a titka. A hit azt jelenti, hogy hinni kell egy olyan Istenben, aki tökéletes a szeretetben, és akinek a tervei mind a javunkat szolgálják.

A Zsoltár 16:8 a következőt mondja: „Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök."

Így élt Jézus (Ap.csel. 2:25). Ő sosem rendült meg, mert mindig az Atyja jelenlétében élt. Ezért mindig tele volt örömmel is. (Zsoltár 16:11). Isten azt akarja, hogy mi is így éljünk. Jézust nem a minimum érdekelte, amit az Atya elvárt tőle, hanem inkább a maximum, amit megtehetett az Ő Atyjáért.

A mi hozzáállásunknak is ilyennek kell lenni: „Mi az a maximum, amit az Úr kihozhat az egyetlen földi életemből ebben az elkövetkező évben?" A valódi szellemi embert a saját akaratának megtagadása és az Isten akaratának való engedelmesség jellemzi - folyamatosan nap mint nap. Ilyen következetes engedelmesség az Atya akaratának minden nap lehetővé tette Jézus számára, hogy tetsszen az Ő Atyjának. Mi is tetszhetünk Istennek, ha ezt az utat választjuk az új év minden napján.

Isten olyan módon akar megáldani téged, hogy megkenve a fejedet olajjal az edényed túlcsorduljon és sok más embert is megáldjon. Elizeus idejében Isten a szegény özvegyasszony korsó olaját felhasználva megtöltötte a szomszédjai korsóit is. (2 Kir. 4:1-7). Isten felkenetésében az elegendőnél több erő és áldás van, hogy megáldhasson minden egyes személyt, aki az utadba kerül ebben az új évben. Isten meg tudja áldani a szomszédjaidat ebben az évben, mint ahogyan az özvegy esetében tette. A mások felé való életed ezért legyen folyamatosan túláradó. Aki mást felüdít, azt Isten is fel fogja üdíteni. (Péld. 11:25)

Amikor János apostol „szellemben volt," olyan hangosan hallotta az Úr hangját, mint egy trombitáét (Jel. 1:10). Ha a jövő évben a Szent Szellem jelenlétében éled a napjaidat, te is világosan fogod hallani az Úr hangját minden nap, ami vezet és bátorít téged. Maradj meg a Szent Szellemben minden nap, érzékenyen reagálva a bűnre és járván alázatosságban az Isten előtt!

Az Úr áldjon meg gazdagon ebben az új évben.